TALLINN TÖÖTAB AUSALT: Tallinnas on asju aetud eeskujulikult, tõestab tippadvokaatide põhjalik uuring

"Uurisime, kas Tallinna tegevuses on midagigi õigusvastast. Vastus on kindel ei," lausus Martin Tamme Varuli Advokaadibüroost, mille kirjutatud sajaleheküljeline raport lükkab ümber kõik kahtlused, nagu oleks linn Edgar Savisaare vastu algatatud kriminaalasja läbivate kõmuliste episoodide puhul midagi valesti või kahtlast teinud. Vastupidi – linn seisis kindlalt vastu ebaseadusliku hoone püstitamisele Nõmmel ja kinnisvarafirma krundivahetussoovile looduskaitsealal, linn võttis selgelt odavaima pakkumise konverentsi korraldamiseks ning näiteks kultuurikatla riigihange on läbi viidud lausa eeskujulikult.

Pilt: Svetlana Aleksejeva

TALLINN TÖÖTAB AUSALT: Tallinnas on asju aetud eeskujulikult, tõestab tippadvokaatide põhjalik uuring (5)

Virkko Lepassalu

"Uurisime, kas Tallinna tegevuses on midagigi õigusvastast. Vastus on kindel ei," lausus Martin Tamme Varuli Advokaadibüroost, mille kirjutatud sajaleheküljeline raport lükkab ümber kõik kahtlused, nagu oleks linn Edgar Savisaare vastu algatatud kriminaalasja läbivate kõmuliste episoodide puhul midagi valesti või kahtlast teinud. Vastupidi – linn seisis kindlalt vastu ebaseadusliku hoone püstitamisele Nõmmel ja kinnisvarafirma krundivahetussoovile looduskaitsealal, linn võttis selgelt odavaima pakkumise konverentsi korraldamiseks ning näiteks kultuurikatla riigihange on läbi viidud lausa eeskujulikult.


"Kui kõik on Savisaare ametis oleku ajal ausalt tehtud, siis miks on linnapea ametist tagandatud, et ta kedagi ei mõjutaks," küsib ka abilinnapea Taavi Aas.

Mullu septembris otsisid kapo töötajad pea pea 14 tundi järjest läbi Hundisilma talu ja prokuratuur käis linnapea Edgar Savisaare suunas välja kahtlustused nelja episoodi kohta. Prokuratuurile tundus kahtlane, miks pikendas linn pikaaegset rendilepingut ärimees Alexander Kofkini ettevõttega vanalinnas ja korraldas rahvusvahelise maailma linnade kongressi INTA just Meritoni hotellis, samuti oli etteheiteid kultuurikatlaga seotud riigihankele. Kahtlustuses oli mainitud ka kruntide vahetuse teemat, rääkimata ärimees Kunmani ehitusloata rajatud eramu püstitamisest Nõmmel. Varuli büroo kaheksa advokaati uurisid kolm kuud palehigis just neid episoode – et kas tõesti on ametnikud teinud midagigi kahtlustäratavat.

Kui mitu kohvritäit dokumente pidite läbi töötama, et saada teada, kas Tallinnas on asju aetud ausalt või mitte? Teatavasti viis kapo Hundisilmalt ära kaubikutäie materjale ja prokurör esitles kohtus kahte kohvritäit "tõendusmaterjali".

Kokkuvõttes uurisime läbi üle 300 dokumendi. Kogu seda ligi sajaleheküljelist arvamust oleme kaheksa advokaadiga koostanud ja tööd teinud üle kolme kuu. Ja nii me siis otsisime, et kas midagigi on valesti tehtud. Seda nii kitsalt, seoses vastavusega õigusaktidele, kui ka et kas on midagi tavapäratut, mis silma hakkaks.

Me ei piirdunud üksnes nende põhiandmetega, mida linn meile esitas, vaid küsisime ka ise andmeid ja dokumente, mida vähegi oskasime – kuni ametnike e-kirjavahetuseni välja. Küsitlesime kümmet ametnikku. Uurisime ka teiste Eesti suuremate linnade praktikat, et kuidas seal üks või teine küsimus on lahendatud.

Uurisime, kas linnaametnikud, kes vahetult tegelesid nende episoodidega seotud küsimustega, kas nende käitumises on võimalik täheldada midagi tavapäratut või õigusvastast. Kokkuvõttev vastus on selge ei. Asju menetleti linnas heas mõttes rutiinselt. Pigem oleks kahtlust äratanud, kui asju oleks tehtud ülima hoolikusega.

Võtame samm-sammult, räägime esmalt palju kollast kõmu tekitanud Nõmmel ärimees Kunmani poolt ehitusloata püstitatud eramust. Mida saanuks linn siin teisiti teha, et hiljem kapo puistamist vältida – buldooseriga kohe peale minna?

Meie uurimine ütleb üldiselt seda, et linn on tegutsenud resoluutselt – seda nii ehituse peatamisel kui ka sealt edasi olukorra lahendamisel. Kui tegemist on ebaseadusliku ehitustegevusega, siis kehtiv seadusandlus ja kohtupraktika ei võimalda linnal kohe buldooseriga platsile sõita, vaid tuleb päris palju tegeleda bürokraatiaga. Tuleb tegeleda asjaosaliste ärakuulamisega, aga ka kirjalike seisukohtade vahendamisega, sest kohtupraktika on nendes küsimustes päris põhjalik.

Kui kogu see teema lihtsustatult kokku võtta, siis tuleb leida võimalikult vähe koormav lahendus. Ja lammutamine on alati kõige koormavam lahendus ehk viimane võimalik meede.

Linn iseenesest, nagu me tuvastasime, alustas resoluutselt olukorraga tegelemist. Peatas ehituse ja käskis kohe viia edasise ehitamise vastavusse algse ehitusloa järgse projektiga, mis tõi kaasa selle, et ehitustööd peatati. Ja sellises seisus asi nüüd on.
2015. aasta läbi kestnud menetluse käigus on eksperdid leidnud, et täismahus lammutamine ei pruugi olla ainus võimalik lahendus. See on siis olukord, millega linn praegu edasi tegeleb.

Prokuratuur leiab, et kahtlane on ka see, et ärimees Teder tahtis vahetada oma Mäekalda kinnistut linnale kuuluva Koidula kinnistu vastu. Teie ei leidnud selles uuritavas maadevahetuse episoodis midagi kriminaalset, sest vahetust polnud linnal kunagi plaaniski teha?

Kui räägime konkreetsemalt Mäekalda t ja Koidula t kinnistute omavahelisest vahetusest, mida taotleti Mäekalda 14 omanike poolt, siis sellele taotlusele vastas linn ju eitavalt. Uurimine ütleb seda, et linnas pole kunagi olnud ühtegi teist tööversiooni, et vastus oleks võinud linna poolt olla teistsugune kui eitav.

Lisaks tahaks rõhutada, et kuna see maadevahetus puudutas maid, mis paiknesid Kadri-oru maa-alal, siis Kadrioru park on meil loodus- ja muinsuskaitse all. See tähendab, et kui keegi on seal maadevahetusest ja ehitusõigusest huvitatud, siis ei sõltu see ainult linnast, vaid ka keskkonnaametist ja muinsuskaitseametist ehk riigiasutustest. (Teisisõnu öeldes ei saanud vahetu otsus sõltuda Savisaare otsusest, vaid riigi otsusest – toim.)

Ja siis veel see rahvusvahelise linnade ühenduse kongressi korraldamine jaanuaris 2015 Meritoni hotellis, mis kuulub Kofkinile. Mida korruptiivset sealt siis ka avastasite?

Mis puudutab Meritoni hotellis kongressi korraldamist, siis Meritoni pakkumine oli tõepoolest kõige odavam.
Kui taustast rääkida, siis iseenesest ürituse mastaap eeldas piisavalt suurt hotelli koos konverentsikeskusega. Linnavalitsusest suheldi kõikide suurte hotellidega: Olümpia, Viru, Swisshotel, Tallink Spa ja Meriton Grand. Sõelale jäid lõpuks Viru ja Meriton, kes tegid teistega võrreldes parema pakkumise. Ja Meriton oli omakorda odavam kui Viru.

Otsuse, millises hotellis kongress korraldada, langetasid vahetult ürituse korraldamisega tegelenud ametnikud. Mitte linnapea ega keegi abilinnapeadest.

Samasugust mulli on üles puhutud tavapärase praktika ümber, et Tallinn pikendas vanalinnas Kofkini rendilepingut, kuigi ta on linnalt ruume vanalinnas üürinud juba aastaid. Valitseb justnagu olukord, et ükskõik mida linn ette ei võtaks, on see halb. Rendile andmata ei tohi jätta, sest linnakassasse on vaja tulu teenida, välja rentida, isegi kõrgema turuhinna eest kui keskmine, on samuti justnagu paha.

Jah, kolmas episood puudutas Mündi / Raekoja plats 10 äriruumide üürile andmist otsustuskorras. Linna praktika ütleb üldiselt, et need üürnikud, kellel on lootus, et nende üürilepingut pikendatakse, täidavad oma senist lepingut korrektsemalt. Seda nii üüri tasumise kui ka investeerimislepingu täitmise osas. Nad võivad olla valmis pakkuma ka turuhinnast kõrgemat üüri, sest pinna vahetamine ja väljakolimine võib neile olla kallim, kui turuhinnast kõrgema üüri maksmine. Antud juhul nii ka oli.

Mis aga veel puudutab seda Mündi tänava ja Raekoja platsi äärset rendipinda, siis siin teoretiseerimine, mis on kõige parem, jääbki teoretiseerimiseks. Õigupoolest ei ole ju linna asjakohast õigusakti rendile andmise kohta keegi vaidlustanud. Mitte keegi pole selles asjas kuhugi pöördunud ega midagi kaevanud. Seega ei saa siin rääkida kellegi õiguste rikkumisest.

Otsustuskorras rendile andmised on tõepoolest asjad, mille puhul on võimalik esitada kõikvõimalikke arvamusi, ja igaühel võib olla oma tõde.
Minu hinnangul otsustuskorras rendile andmist tulebki hinnata iga üksikjuhtumi põhiselt. Nõnda teevad ka teised omavalitsused, ja samuti riik. Tuleb otsustada konkreetsete asjaolude pinnalt.

No kui ironiseerida, siis linn oleks võinud ettevõtja Kofkinile öelda, et kuna te olete vabariigi valitsuse silmis kahtlane tegelane, siis teiega me asju ei aja. Üks jama, või võimalik jama jälle vähem.

Seda võimalust linnal ei ole. Isegi mitte teoreetiliselt, et me ei aja asju kellegagi, kes meile võib-olla mõnel põhjusel ei meeldi või ei sobi. Kui linnale tuleb pöördumine, siis sellega tuleb tegeleda. See peab käivitama menetluse, mis peab kuhugi välja viima.

Et pääseda praegustest kahtlustustest ja maskides meeste visiitidest, siis ehk oleks pidanud kuidagiviisi, mingil ettekäändel loobuma ehitusfirma Rand&Tuulberg pakutavatest teenetest kultuurikatla ehitusel, kuigi ta võitis riigihanke? Et ka valed ja ebasoosingus tegelased, nagu Kofkingi?

Juhiksin tähelepanu, et riigihankemenetlus on täpne ja ei jäta hankijale kuigi palju võimalusi. Antud juhtum, kus Rand&Tuulberg ühe pakkumise võitis, on äärmiselt põhjalikult dokumenteeritud.

Ma väidan selgelt, et tegemist on suisa eeskujulikult läbi viidud hankega, ja seda mitte lihtsalt hankijate keskmise tasemega võrreldes, vaid tõesti eeskujulikult dokumenteeritud ja põhjendatud menetlusega.
Sellel, miks osa pakkujaid hankemenetlusest kõrvaldati, on kõigiti objektiivsed põhjused. Lisaks sellele, et üks pakkuja esitas valeandmeid, oli tal täitmata veel üks tingimus nõutava kogemuse osas.

Nii et linn on oma toiminguid vaatlusalustes episoodides teinud nõnda, nagu soovitaks iga korralik ja vähegi tasemel vandeadvokaat?

Ütleksin oma kogemuse pinnalt, et kui kõik oleks nende asjadega seoses tehtud sellisena, nagu mina vandeadvokaadina suudaksin linnale parima praktikana ette manada, siis minu jaoks oleks olnud pigem see küsimärk või ohumärk, et miks nende asjadega on tegeldud nii põhjalikult.

Aga kokkuvõtlikult öeldes on tehtud tööd nendes uuritud episoodides heas mõttes rutiinselt, tavapärase hoolsusega.

Meie elu on alati ühel või teisel viisil seotud poliitikaga. Kas põhimõtteliselt on püütud teie bürood kunagi poliitiliselt mõjutada ühes või teises asjas, ühes või teises suunas?

Selliste poliitiliste värvingutega tööde vastuvõtmine on alati keeruline otsus. Advokaadibüroo suurim vara on tema usaldusväärsus. See, et me võiksime olla ühest või teisest asjast mõjutatud või et meilt oleks võimalik tellida, mida iganes – sellist mainet me kindlasti endale ei soovi. 

Seega töö vastuvõtmine on alati oluline kaalutlusotsustus, nii ka sel korral.
Teisest küljest ei ole me ka kunagi peljanud oma kogemuste pinnalt tellitud tööd teha, ja meie tingimus on see, et teeme seda sellise põhjalikkusega, et saame olla kindlad selles, mida kirja paneme. Kui meile seda töömahtu ei võimaldata, siis me ei tee. Antud juhul võimaldati, see väljendub nii töö hinnas kui ka arvamuse paksuses. Aga ilma sellises mahus tööd tegemata me ei oleks seda arvamust andnud.

Nii et objektiivsus on teie büroo puhul oluline?

Äärmiselt oluline.

Te olete maininud, et olete pakkunud näiteks Tallinna Sadamale võimalust mõningaid tehinguid läbi vaadata. Teatavas mõttes näitab see teie erapooletust, et olete suurtes asjades konsulteerinud ka riiklikke ettevõtteid?

See puudutas paari aasta tagust juhtumit, kus riigikontroll koostas esmalt Tallinna Sadama juhatuse tegevust kontrollides raporti projekti, milles heitis juhatusele ette mitmeid rikkumisi ja tõstatas nõukogu ees küsimuse juhatuse tegevusest.
Seejärel tellis omakorda sadama nõukogu meilt hinnangu juhatuse tegevusele.

See töö, mida riigikontroll oli teinud kaks aastat – selle töö käisime meie üle kahe ja poole kuuga, töötades läbi sadu dokumente ja tehes intervjuusid inimestega rohkem, kui tegi riigikontroll.

Ilmselt ei ole seega liialdus väita, et teie töö on mahult ja kvaliteedilt võrreldav riigikontrolli uurimistööga?

Jah, oma sisult on need sarnased. Meie juristina tööd tehes keskendume ennekõike õiguspärasusele. Võib keskenduda ka puhtalt finantsmõttekusele või sellele, kas üks või teine asi, mis peab mingi elulise eesmärgi saavutama, on saavutatav.
Nii et seda saab võrrelda küll riigikontrolli tegevusega.

Kuidas on võimalik, et linn on teinud uuritud episoodides kõik justnagu õigesti, kohati suisa briljantselt, nagu te oma raportis järeldate, aga samal ajal kusagil midagi uuritakse ja kahtlustatakse? Kuidas tavakodanik sellistest paralleelmaailmadest aru peaks saama?

Seega on kafkalik maailm ehk ka päriselt olemas ja me oleme oma riigiga jõudnud punkti, kus süü ning süütuse küsimused pole kohtus üldse olulised, oluline on vaid, et kestaks lõppematu protsess, sest ametnikele on vaja eksistentsi põhjendust.

Juristid oskavad inimeste elu keeruliseks teha. Selles mõttes on paralleelmaailma võrdlus päris tabav.
Kui me räägime kitsalt kriminaalmenetlusest, siis mõjuvõimuga kauplemine või altkäemaksu andmine on seaduses tõepoolest sellisena sõnastatud, et need ei eelda, et ametnik, kellele pakutakse altkäemaksu või kelle puhul tõstatatakse küsimus võimalikust mõjuvõimuga kauplemisest, päriselt ka midagi teeks.

Meie ülesande püstitus oli selline, et linn ei soovinud sellega sekkuda kriminaalmenetlusse, ja me keskendusime kitsalt sellele, kas linn on teinud midagi valesti. Mida tuleks üle teha, teisiti teha, parandada.
Igal juhul võiks tavainimesel olla kindlus selles, et linnaametnikud, kes vahetult oma ülesandeid täitma peavad, ei ole antud juhul olnud mõjutatud ja on teinud oma asju südametunnistuse ja oskuste pinnalt.

Kas esineb ka mingisugune väike tõenäosus, et midagi jäi teil kahe silma vahele?

Kui nüüd küsida, kas meie töös jäi midagi vaatamata, siis iseenesest midagi võib alati olla. Aga rõhutaksin, et pean äärmiselt ebatõenäoliseks, et esineks mingisuguseid andmeid või dokumente, mis paneksid meid meie arvamust muutma. Arvamuse esitasime siis, kui meil oli täielik veendumus, et järeldused, mis meie arvamuses toodud, on õiged.
------------------------------


Taavi Aas: Kui kõik on õigesti tehtud, siis milles probleem?

Tallinna linnapea kohuseid täitev Taavi Aas küsis äsja valminud põhjalikku auditit kommenteerides, et kui kõik on ausalt tehtud, siis kus saaks peituda mõne linnaametniku väidetava mõjutamise sisu.

"Täna on linnapea töölt kõrvaldatud põhjendusega, et ta võib mõjutada andma mingeid temale soodsaid ütlusi," märkis Aas. "Kui linn või linna töötajad on käitunud õigesti, siis mis saaks teoreetiliseltki olla mõjutamise sisu?"
Aas lisas, et kõnealuse auditi tellimise üheks eesmärgiks on tõsta linna partnerite kindlustunnet, et linna on valitsetud ja valitsetakse ausalt.

5 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...