VADIM BELOBROVTSEV: Lapsed saavad edaspidi raskuste  korral koolides rohkem tuge

Koolid saavad sellest sügisest alates palju enam aidata õpiprobleemidega lapsi, sest neil on võimalik tööle võtta lisaks 88 tugispetsialisti. Nad võivad palgata laste toetamiseks näiteks logopeedi, eripedagoogi või psühholoogi," kinnitab Tallinna hariduse valdkonna abilinnapea Vadim Belobrovtsev.

Pilt: Albert Truuväärt

VADIM BELOBROVTSEV: Lapsed saavad edaspidi raskuste korral koolides rohkem tuge

Maarja-Liis Arujärv

Koolid saavad sellest sügisest alates palju enam aidata õpiprobleemidega lapsi, sest neil on võimalik tööle võtta lisaks 88 tugispetsialisti. Nad võivad palgata laste toetamiseks näiteks logopeedi, eripedagoogi või psühholoogi," kinnitab Tallinna hariduse valdkonna abilinnapea Vadim Belobrovtsev.

Mis on sel sügisel Tallinna koolides varasemast paremini?


Paremini on  see, et kõik koolilapsed saavad tasuta toitu, ka lasteaialapsed, ning et mõni kool sai juurde uue hoone või läbis renoveerimise. Täieliku renoveerimise kõige ehedam näide on Pääsküla kool, mis saab valmis septembris.


Lisaks on haridusamet käima lükanud algatuse, et koolilapsed saavad käia näiteks tasuta muuseumides. Ajad on muutunud ja lapsed ei saa enam istuda viis-seitse tundi järjest klassiruumis, sest neile pole see huvitav. Mõned uuringud ütlevad, et kui sa ei suuda vaataja-kuulaja tähelepanu võita esimese 5-7 minutiga, siis oled tähelepanu kaotanud. Meie elutempo on väga kiireks muutunud, sellega peab arvestama ka õpetamisel. Varem võis õpetaja lihtsalt klassi ees midagi monotoonselt ette lugeda, lapsed vaid istusid ja kuulasid, paremal juhul tekkis mingi dialoog. Nüüd enam niiviisi  ei saa.


Lastel on üha rohkem õpiraskusi. Riik eraldas tugispetsialistide jaoks koolidele raha juurde, kas Tallinnas saavad lapsed nüüd õppimisel rohkem abi?


Iga kool peaks saama palgata sel sügisel rohkem tugispetsialiste. Mõnes koolis töötasid need spetsialistid juba varem, aga mõnes puudusid. Need on siis logopeed, eripedagoog, psühholoog ja sotsiaalpedagoog.


Linnas pakub koolilastele tasuta abi ka Tallinna õppenõustamiskeskus, kus lapsed saavad abi igasuguste koolimurede korral, alates õpiraskustest ja lõpetades logopeediliste probleemidega. Ka lasteaialastele pakub keskus logopeedilist nõustamist. Tahame luua omakorda igasse linnaossa ühe sellise filiaali, kust saavad abi nii koolilapsed kui ka lasteaialapsed.


Probleem erivajadustega lastega on suur, kuna paljud koolid ei suuda kõigi lastega tegeleda ja teisalt ei taha paljud vanemad   tunnistada, et nende laps on erinev. Lapsel võib olla ka lihtsalt kerge kõnehäire, millest saab logopeedi abiga lihtsalt vabaneda. Paraku vanemad ei suhtle oma lastega piisavalt, kiire elutempo juures ei jää vanematel aega lastega piisavalt rääkimiseks. Siit saavadki probleemid alguse.


Mõned koolid on loobunud lastele hinnete panemisest vähemalt algklassides – kas see on õige suund?


See on raske küsimus. Kui hinded ära kaotada, võib mõnel lapsel tekkida tunne, et ta ei teagi, kui hea ta mõnes aines on. Praegu räägitakse väga palju sellest, et hindeid ei olegi algklassides eriti vaja. Kui kool ise arvab, et lapsed saavad sellega hakkama, kui lapsevanemad lähevad asjaga kaasa ja see töötab, siis miks ka mitte.


Kas sa toetad koolides nutiseadmete keeldu, nagu selle kehtestas hiljuti Prantsusmaa?


On selge, et õpilane peab tunnis telefoni lihtsalt ära panema ja  kuulama, mis talle räägitakse. Selles mõttes mina kindlasti julgustan koole neid telefone ära korjama.


Mitu kooli on veel vaja Tallinnas remontida, et ring täis saaks?


Remontida on vaja veel vaid paar kooli. Järgmisena võtame ette Mustjõe gümnaasiumi. Mõned koolid tahavad ka juba laiendust ehk soovivad kasvada. Kõige suuremaks probleemiks on võimlad. Uue õppeaasta alguseks saab näiteks Prantsuse lütseum endale uue võimla.


Oleme Tallinnas teinud väga tähtsa otsuse, et linn hakkab andma igal aastal lasteaedade renoveerimiseks ja remondiks vähemalt 10 miljonit eurot. Arvan, et oleme sunnitud lähiajal seda summat  veelgi tõstma, et kõik lasteaiad vastaksid nõuetele.


Milline on hea õpetaja?


Parim õpetaja on see, kes oskab oma teadmisi lastele nii üle anda, et lapsed ise tahavad neid teadmisi kogu aeg juurde saada. Minu meelest väga hea õpetaja näeb ka seda, kas laps on andekas  humanitaar- või reaalainetes, ja oskab siis huvi äratada ka aine vastu, mille suhtes lapsel otsest tõmmet pole. Õpetajast sõltub väga palju, sest laps on ikkagi nagu valge leht, kui ta kooli tuleb. Ka koolijuhist sõltub väga palju, et koolis oleks hea, positiivne ja tänapäevane õhkkond. Aga kui õpetaja või koolijuht saab aru, et töö ei paku talle rõõmu ja ta ei suuda seega rõõmu edasi anda, siis pole mõtet seda tööd teha.


Terves riigis tasub aga mõelda selle peale, kuidas saaksime  rohkem inimesi õpetajaameti peale mõtlema panna. Hiljuti kõlas positiivne uudis, et ülikooli astujate seas oli üks populaarsem just lasteaia õpetaja eriala. See on väga hea, sest ka lasteaedades valitseb ju samasugune probleem nagu koolides – õpetajad on tihtipeale juba pensionieas või varsti sinna jõudmas.


Meil töötab praegu Tallinnas 3400 õpetajat, miinimum oleks 2900, seega oleme miinimumist kõvasti üle. Aga puudus on  klassijuhatajatest ja muidugi keemia, füüsika ja loodusõpetuse õpetajatest. Vene koolides napib eesti ja inglise keele õpetajaid.
Siinkohal peab riigile au andma, et õpetajate palgad tõusevad  stabiilselt. Teine asi on loomulikult see, et õpetajaameti atraktiivsus võiks olla suurem, et õpetaja tunnetaks, et ta on lugupeetud inimene.


Lisaks võiks pakkuda õpetajatele mitmeid muid soodustusi. Minu meelest on praegu natuke absurdne olukord, et kõik lähevad koos sööklasse, kuid õpetajad peavad toidu eest maksma. Peaksime pakkuma tasuta toitu ka õpetajatele.

 

 

 

Iga neljas õpilane vajab õpiabi


• Linn andis tänavu 677 028 eurot, et koolid saaks palgata 1. augustist juurde 88 tugispetsialisti. See tähendab, et linna toel saab iga kool luua kaks tugispetsialisti ametikohta. Milliseid spetsialiste vaja on, otsustab iga koolijuht ise.


• Tallinna õppenõustamiskeskus ise asub Lasnamäel (Martsa 2). Keskuse Mustamäe filiaal tegutseb Tallinna Kadaka põhikooli ruumides (E. Vilde tee 120), kesklinna oma Südamekese lasteaia ruumides (Saku 7) ning Nõmme oma Kraavikrõlli lasteaia ruumides (Kraavi 10).


• Ettevalmistamisel on filiaalide avamine Põhja-Tallinnas, Haaberstis ja Kristiines.


• Riik andis kohalikele omavalitsustele 2018. aastast lisarahana 6 miljonit eurot aastas, et need saaksid palgata koolidesse tugispetsialiste. Toetus võimaldab võtta üle Eesti tööle ligi 150 spetsialisti senisest rohkem, suurendades nende arvu 730-ni.


• Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse kohaselt tagatakse õpilasele koolis tasuta vähemalt eripedagoogi (sealhulgas logopeedi), psühholoogi ja sotsiaalpedagoogi teenus. Eesti Hariduse Infosüsteemi andmetel vajab iga neljas laps õpingute toetamiseks tugispetsialisti abi.

Laadimine...Laadimine...