1 kommentaari

inimkonnale

Vasta kommentaarile

Apostlite teod 20:28 Seepärast pange tähele iseennast ja kogu karja, kelle
ülevaatajaks Püha Vaim on teid pannud, et te karjastena hoiaksite Jumala
kogudust, mille ta on saanud iseenese vere läbi.

Pauluse teine kiri korintlastele 13:4 Sest kuigi ta löödi risti nõtruses, ometi elab ta Jumala
väest. Nii oleme meiegi nõdrad temas, kuid elame koos temaga
Jumala väest teie jaoks.

5 Katsuge iseendid läbi, kas te olete usus! Pange end
proovile! Või te ei tunne endast, et Jeesus Kristus on
teie sees? Kui ei, siis te olete ju kõlbmatud!
6 Aga ma loodan, et te tunnetate, et meie ei ole
kõlbmatud.
7 Me palume Jumalat, et teie ei teeks mingit kurja -
mitte et meie seeläbi paistaksime kõlblikena, vaid me tahame, et teie
teeksite head, ehkki meie oleksime nagu kõlbmatud.
8 Sest me ei suuda midagi tõe vastu, vaid üksnes tõe poolt.

Laadimine...Laadimine...