ABILINNAPEA BETINA BEŠKINA: Inimesed kolivad Tallinna siinsete sotsiaalteenuste pärast

"Me ei ole jätnud ühtegi abivajajat tähelepanuta ning oleme valmis ka olukorraks, kui peaks näiteks asendushooldusteenusele lapsi juurde tulema," ütles Tallinnas sotsiaalvaldkonna eest vastutav abilinnapea Betina Beškina. "Linn tagab igale abivajajale kindlustunde ja abi või toetuse nii täna kui ka homme."

Pilt: Albert Truuväärt

ABILINNAPEA BETINA BEŠKINA: Inimesed kolivad Tallinna siinsete sotsiaalteenuste pärast

Vesta Reest

"Me ei ole jätnud ühtegi abivajajat tähelepanuta ning oleme valmis ka olukorraks, kui peaks näiteks asendushooldusteenusele lapsi juurde tulema," ütles Tallinnas sotsiaalvaldkonna eest vastutav abilinnapea Betina Beškina. "Linn tagab igale abivajajale kindlustunde ja abi või toetuse nii täna kui ka homme."

Millal hakatakse lastekodus või asendusperes elavatele lastele senisest suuremaid väljamakseid tegema?

Me oleme andnud ja anname ka edaspidi lisatoetusi peredele, olles eelnevalt hinnanud pere vajadusi. Vastavalt sotsiaalhoolekandeseadusele tuleb meil hinnata iga pere olukorda ja vajadusi. Praegu oleme piloteerimas uut laste abivajaduse hindamise töövahendit, et saaksime hinnata ühtsetel alustel ja terviklikult.

Teeme kõik, et tagada abivajavatele lastele pärast traumaatilisi üleelamisi oma peres võimalikult sujuv üleminek asendusperre. Tagades muuhulgas lapsele vajalike tugiteenuste kättesaadavuse.

Tallinn maksab hoolduspere lapsele 240 eurot isiklike kulude katteks ja hoolduspere vanemale toetust 146 eurot kuus, lisaks taskuraha 7-12-aastasele lapsele 10 eurot ja 13-19-aastastele 20 eurot. Sellele lisandub veel riiklik peretoetus 60 eurot ja lapsele 20 eurot.

Kuidas paistab Tallinn üldse silma sotsiaalteenuste poolest, mida meil jääb vajaka, mida on rohkem?

Minu meelest paistab Tallinn väga hästi silma, meid tunnustatakse väga sageli just mitmekesise sotsiaalteenuste paketi eest. Nii osutame enam kui 50 eri sotsiaalteenust, sealhulgas lastele, puuetega inimestele, eakatele jt. Ainuüksi sotsiaaltoetusi on meil kümmet liiki, unikaalseid teenuseid pakume igale sihtrühmale.

Usun, et oleme sellega paljudele omavalitsustele eeskujuks.

Eelmisel aastal laiendasime abivajajatele sotsiaaltranspordi teenust, osutame kolme eri selle valdkonna teenust: liinivedu, juhuvedu ja taksoteenus.

Loomulikult on linn sotsiaalse turvalisuse loomisse aastate jooksul palju panustanud. Oleme laiendanud abivajajate sotsiaaltranspordi võimalusi, rajanud erivajadustega lastele üle linna mänguväljakuid, tänavu toetame linnaeelarvest puudega laste tugiisiku teenust. Seni oleme ainus omavalitsus, kes on ehitanud soodsaid elamispindu sundüürnikele, noortele peredele ja spetsialistidele, politseinikele, haridus-, sotsiaal- ja meditsiinisfääris töötavatele linlastele.

Mis on riigil jäänud sotsiaalvaldkonnas tegemata, mis mõjutab ka Tallinna elanikke?

Hooldusperesid võiks olla rohkem. Oleme seda meelt, et lapsele on peres elamine kõige parem variant. Tallinnas oli hooldusperedes möödunud aasta 31. detsembri seisuga 34 last ja tänavu 1. veebruari seisuga 31 last.

Ma arvan, et see on teema, mida tuleb üleriigiliselt enam toetada. Selleks ei pea muutma olemasolevat süsteemi, vaid koostöös omavalitsustega seda täiustama.

Mida on sel aastal plaanis sotsiaalvaldkonnas arendada ja ette võtta?

Tallinna sotsiaalvaldkonna eelarve on tänavu 10% suurem kui mullu. Sel aastal kasvavad sotsiaalvaldkonna töötajate palgad ja ligi kaks miljonit eurot suuname raske ja sügava puudega laste tugiisiku teenusele, mida toetati varem Euroopa Liidu vahenditest. Niisamuti jätkame eelmisel aastal alguse saanud erivajadustega lastele mänguväljakute rajamise projektiga.

Möödunud aastal keskendusime puudega isikute sotsiaaltransporditeenuste võimaluste laiendamisele, erivajadustega lastele mänguväljakute rajamisele, raske ja sügava puudega laste tugiisiku teenuse tagamisele jm.

Tallinna lastekodu pakub lapsele pere- või asenduskodu

• Tallinna lastekodu pakub lastele ka asendushooldust. See tähendab, et vanemliku hoolitsuseta lapsed elavad peresarnastes tingimustes, et nad suudaksid luua ja hoida täiskasvanuna ka oma peresid.

• Otsuse, kas lapse võib saata asenduskodusse või perekodusse, teeb linnaosa lastekaitseametnik, kes valib lapsele välja ka sobiva asenduskodu pakkuja. Täpsem info teenuse kohta:  www.tallinn.ee/Teenus-Asenduskoduteenus

• Perekodu tähendab, et laps elaks kuni kolme perevanemaga peres, kes hoolitsevad üldjuhul 10 ööpäeva ühes kuus perekodu laste eest. Perevanemad töötavad perevanema lepingu alusel.

• Asenduskodus töötavad töölepinguga töötajad kuni 24 h vahetusega graafiku alusel peres. Seetõttu hoolitseb asenduskodu pere rohkema arvu laste eest ning töötajad vahetuvad graafiku alusel tihedamalt kui perekodus.

Laadimine...Laadimine...