AKI: Kantavad digiseadmed võivad ohustada privaatsust

Andmekaitse inspektsioon hoiatab, et kantavate digiseadmete nagu nutikellad, aktiivsusmonitorid või kaameraga varustatud nutiprillide kasutamine võib mõjutada inimeste privaatsust ja eraelu.

Pilt: Scanpix

AKI: Kantavad digiseadmed võivad ohustada privaatsust

Andmekaitse inspektsioon hoiatab, et kantavate digiseadmete nagu nutikellad, aktiivsusmonitorid või kaameraga varustatud nutiprillide kasutamine võib mõjutada inimeste privaatsust ja eraelu.

"Paljud seadmed võimaldavad kogutud andmed edastada nutitelefoni abil reaalajas seadme tootja või mõne teenuse pakkuja serverisse, näiteks pilve. Pilvandmetöötluses andmeid analüüsitakse ja antakse kasutajale soovitusi näiteks elustiili muutmiseks," selgitab inspektsioon oma pressiteates.

"Inimese nime, sugu, vanust, asukohta, hetkemeeleolu, füüsilist vormi või tervislikku seisundit puudutavate andmete salvestamine ja edastamine reaalajas on seostatav konkreetse kasutajaga. Ja isegi kui edastatavad andmed ei võimalda kohe isikut tuvastada, on võimalik kasutaja hilisem profileerimine," hoiatab andmekaitse inspektsioon.

"Peame vajalikuks juhtida tähelepanu sellele, et kantavate seadmete ajastu on loonud uue olukorra privaatsusteemade käsitlemisel. Kasutaja andmete kogumine ja edastamine võib mõningatel juhtudel toimuda kasutaja teadmata. Info seadme kasutamise ja privaatsustingimuste kohta ei pruugi alati olla kergesti leitav. Teisest küljest on inimesed sageli ise liiga agarad taolisi seadmeid katsetama ilma nendega põhjalikult tutvumata ja annavad oma "jah" sõna igale poole suhteliselt kergesti," selgitas juhise koostaja, andmekaitse inspektsiooni IT-nõunik Urmo Parm pressiteates.

Kantavate seadmete mõistega iseloomustatakse väikesemõõtmelisi mobiilseid seadmeid ehk sisuliselt on tegemist miniatuursete arvutitega, mis on varustatud erinevate sensoritega. Sensorid suudavad reaalajas koguda kasutaja igapäevategevuste või keskkonnaga seotud andmeid. Sellised seadmed on näiteks kasutaja igapäevaelu jäädvustavad elustiili- ja aktiivsusmonitorid, selahulgas spordi- või nutikellad, nutikäevõrud, aga ka kaameraga varustatud nutiprillid. Kõnealuseid seadmeid on võimalik paigutada kasutaja käele, vööle, jalgratta käepidemele või spordiriiete sisemusse. Kuigi ka nutitelefonid paigutuvad kantavate seadmete mõiste alla, on antud juhise eesmärk käsitleda siiski kitsamal eesmärgil loodud vahendite kasutust.

Inspektsioon poolt väljatöötatud juhises "Kantavad seadmed ja privaatsus" selgitatakse selliste seadmete olemust ja nende kasutamise mõju inimese eraelule. Samuti jagatakse juhises soovitusi kasutajate privaatsuse paremaks tagamiseks, kuna kantavad seadmed töötlevad sageli eraelulist teavet. Juhis on mõeldud selgitava abimaterjalina kasutamiseks seadmete riist- ja tarkvara arendavatele organisatsioonidele, aga kindlasti ka seadmete tänastele ja tulevastele kasutajatele.

Kuigi isikuandmete töötlemise õigusraamistik seab väga selgelt nõuded isikuandmete töötlejale, on kasutaja tihtilugu siin nõrgemas positsioonis, kuna andmetöötlusprotsessi läbipaistmatuse tõttu ei ole võimalik nõuete täitmises veenduda. Juhis jagab nõuandeid ka taoliste seadmete kasutamise õigusliku poole pealt.

Juhis on kättesaadav inspektsiooni veebilehel aadressil http://www.aki.ee/sites/www.aki.ee/files/elfinder/article_files/Juhised/Juhis-kantavad%20seadmed%20ja%20privaatsus.pdf.

Laadimine...Laadimine...