Akrediteerimine ja standardite loomise korraldamine koondub ühte asutusse

"Oluline on tagada akrediteerimise erapooletuse jätkumine, mistõttu veendusime, et uued juhtkonna liikmed ei oleks seotud nende asutustega, keda akrediteerimisasutus hindab," ütles majandus- ja taristuministri Taavi Aas.

Pilt: Mats Õun
Eesti

Akrediteerimine ja standardite loomise korraldamine koondub ühte asutusse

Toimetaja: Sandra Lepik

"Oluline on tagada akrediteerimise erapooletuse jätkumine, mistõttu veendusime, et uued juhtkonna liikmed ei oleks seotud nende asutustega, keda akrediteerimisasutus hindab," ütles majandus- ja taristuministri Taavi Aas.

Tuleval aastal hakkab akrediteerimisega ning standardite koostamise korraldamisega tegelema MTÜ Eesti Standardikeskus (MTÜ EVS). Seni teenust pakkunud SA Eesti Akrediteerimiskeskus lõpetab praegusel kujul tegevuse. 

Valitsus kiitis täna heaks eelnõu, mille kohaselt need kaks asutust ühendatakse. Aasa sõnul aitab see samm Standardikeskuse ja Akrediteerimiskeskuse tegevust tõhustada ja terviklikumaks muuta. "Nende organisatsioonide tegevused kattuvad osaliselt, sest mõlemad toetavad ettevõtjaid ja näiteks ka laboreid tingimuste loomisel, et tarbijateni jõudvad tooted ja teenused oleksid ohutud ja võimaldaksid sihipärast kasutamist," selgitas ta. "Ühendamine annab võimaluse lahendada seda kõike paremini ühes kohas." 

Akrediteerimisteenusega saavad ettevõtjad ja teadusasutused lasta kolmandatel osapooltel hinnata oma protseduuride ja meetodite vastavust reeglitele, sealhulgas hinnatakse näiteks tehnilist kompetentsust ja usaldusväärsust. Teenust kasutavad katse- ja kalibreerimislaborid, võrdluskatsete korraldajad, sertifitseerimis- ning inspekteerimisasutused, kes osalevad sageli ka standardite väljatöötamises ning kasutavad neid oma igapäevases kutsetegevuses. Akrediteerimisel võetaksegi hindamise aluseks just ühtsed ja rahvusvaheliselt tunnustatud standardid.  

Ühendasutuse juhtorganiks saab Eesti Standardikeskuse juhatus. "Oluline on tagada akrediteerimise erapooletuse jätkumine, mistõttu veendusime, et uued juhtkonna liikmed ei oleks seotud nende asutustega, keda akrediteerimisasutus hindab, ega ka akrediteerimisalaseid konsultatsioone pakkuvate asutustega. Samuti on nad kursis akrediteerimisasutuse erapooletuse ja objektiivsuse tagamise nõuetega," kinnitas Aas.

Eesti Standardikeskus alustab uuel kujul tööd 1. jaanuaril 2021. aastal.

 

Laadimine...Laadimine...