Ametiühingud: poolte kokkuleppel lõppenud töösuhe vajab töötuhüvitist

Kindlustatud isikute ringi tuleks laiendada nii, et kindlustuskaitse tekiks kõikidele inimestele, kes maksavad töötuskindlustusmakset sotsiaalmaksuga maksustatud tulult.

Pilt: Scanpix/ Foto on illustreeriv
Eesti

Ametiühingud: poolte kokkuleppel lõppenud töösuhe vajab töötuhüvitist

Toimetaja: Sandra Lepik

Kindlustatud isikute ringi tuleks laiendada nii, et kindlustuskaitse tekiks kõikidele inimestele, kes maksavad töötuskindlustusmakset sotsiaalmaksuga maksustatud tulult.

Ametiühingute keskliidu hinnangul peaks töötuhüvitis laienema ka poolte kokkuleppel lõppenud töösuhtele, vahendas BNS. 

Keskliit saatis sotsiaalministrile oma arvamuse töötuskindlustuse seaduse, tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduseelnõu väljatöötamiskavatsuse kohta, milles leiab muuhulgas, et töötuskindlustus peaks olema kohustuslik kõigile töövormidele ja tagama kõigile tööd tegevatele inimestele võrdsed tingimused.

Ametiühingute keskliidu esimehe Peep Petersoni sõnul tuleks kindlustatud isikute ringi laiendada nii, et kindlustuskaitse tekiks kõikidele inimestele, kes maksavad töötuskindlustusmakset sotsiaalmaksuga maksustatud tulult.

"Peame ka õigeks lubada ajutist töötamist töötuks olemise ajal, ilma et katkeks hüvitise maksmise periood," rääkis Peterson ja lisas, et teatud piirangutega võiks olla lubatud ka osaline töötus, juhul kui inimene on kaotanud oma põhisissetuleku.

Sotsiaalministrile saadetud kiri sisaldas ka arvamust töötushüvitiste tingimuste muutmise, mitme hüvitise maksmise, kindlustusstaaži nõuete, hüvitise maksmise perioodi ja hüvitiste suuruste kohta.

Laadimine...Laadimine...