Ametiühingud töötukassa eiramist heaks ei kiida

Eesti Ametiühingute Keskliidu juhi ja Töötukassa nõukogu liikme Peep Petersoni sõnul ei olnud valitsuse otsus eirata töötukassa nõukogu ettepanekt töötuskindlustuse makse määrade alandamiseks hea tava, mille taga on eelkõige eesmärk täita riigieelarvet.

Pilt: Scanpix

Ametiühingud töötukassa eiramist heaks ei kiida

Eesti Ametiühingute Keskliidu juhi ja Töötukassa nõukogu liikme Peep Petersoni sõnul ei olnud valitsuse otsus eirata töötukassa nõukogu ettepanekt töötuskindlustuse makse määrade alandamiseks hea tava, mille taga on eelkõige eesmärk täita riigieelarvet.

"See ei ole hea tava ja see ei ole ka seaduse mõte. Seaduse mõte on usaldada seda nõukogu, mille ta on määranud ja seda kuulda võtta," ütles Peterson BNS-ile.

"See toob esile valitsuse palge, mis sotsiaalpartnerlust ülearu palju ei austa. Me kindlasti tööandajatega nüüd arutama, et mida me sellise teadmisega peale hakkame," lisas Peterson.

Tema sõnul on töötukassa nõukogu arutanud ka rahandusministeeriumi toodud argumente määra samaks jätmiseks. "Me jõudsime järeldusele, et tegelikult see on põhjendatud juhul, kui me suudame tekitada ennetavat ümberõpet neile töötajatele, kellel on töötuks jäämise risk. Hetkel neid meetmeid reaalselt olemas ei ole ja ei ole ka mingeid andmeid selle kohta, millised on töövõime reformi reaalsed kulud, mis jäävad töötukassa kanda. Ka rahandusministri selgitused on välja arvutamata ja paljusõnalised.," rääkis ta.

"Täna nad ei tugine numbritele, vaid taustal on ikkagi riigieelarve. Eesmärk on täita tasakaalustamata eelarvet," sõnas ta.

Töötukassa nõukogu esitas valitsusele ettepaneku kindlustatu ja tööandja töötuskindlustusmakse määrade kohta aastateks 2016-2019, mille kohaselt oleks 2016. aastal kindlustatu töötuskindlustusemakse määraks 1,6 protsenti ja tööandja töötuskindlustusmakse määraks 0,8 protsenti ning alates 2017. aastast oleks kindlustatu töötuskindlustusemakse määraks 1,4 protsenti ja tööandja töötuskindlustusmakse määraks 0,7 protsenti.

Valitsus seda ettepanekut heaks ei kiitnud ja jättis määrad aastateks 2016-2019 samale tasemele praegustega.

2016. aasta lõpuks kasvab töötukassa varade maht prognoosi kohaselt 690,8 miljoni euroni. Eelmise aasta lõpu seisuga oli töötukassa netovara väärtus 610,3 miljonit eurot ja käesoleva aasta lõpuks on töötukassa varade oodatav väärtus 648,8 miljonit eurot.

Töötuskindlustusmakse määradega 1,6 protsenti töötajale ja 0,8 protsenti tööandjale laekuks 2016. aastal töötuskindlustusmakseid 159 miljonit eurot. Töötuskindlustusmakse määradega 1,4 protsenti töötajale ja 0,7 protsenti tööandjale laekuks 2017. aastal 169 miljonit eurot ning 2018 ja 2019. aastal vastavalt 180 ning 191 miljonit eurot.

Laadimine...Laadimine...