Analüütik: uuringu tulemused ei toeta Kaja Kallase väidet, et inimeste usaldus riiki on löönud kõikuma

14. aprillil Reformierakonna üldkogul peetud kõnes ütles erakonna esimeheks valitud Kaja Kallas, et inimeste usaldus meie riiki on löönud kõikuma.  "Uuringutulemused näitavad, et suurem osa inimesi on rahul sellega, mis suunas Eesti liigub ning rahulolematuid on selge vähemus," kommenteeris Ühiskonnauuringute Instituudi analüütik Tanel Paas. Märkimisväärselt on aga viimase kahe aastaga kasvanud aga inimeste rahulolu enda leibkonna rahalise olukorraga. Kui 2016. aasta jaanuaris oli rahul vaid 41% inimestest, siis selle aasta jaanuaris juba 60% inimestest.

Pilt: Albert Truuväärt
Poliitika Eesti

Analüütik: uuringu tulemused ei toeta Kaja Kallase väidet, et inimeste usaldus riiki on löönud kõikuma

14. aprillil Reformierakonna üldkogul peetud kõnes ütles erakonna esimeheks valitud Kaja Kallas, et inimeste usaldus meie riiki on löönud kõikuma.  "Uuringutulemused näitavad, et suurem osa inimesi on rahul sellega, mis suunas Eesti liigub ning rahulolematuid on selge vähemus," kommenteeris Ühiskonnauuringute Instituudi analüütik Tanel Paas. Märkimisväärselt on aga viimase kahe aastaga kasvanud aga inimeste rahulolu enda leibkonna rahalise olukorraga. Kui 2016. aasta jaanuaris oli rahul vaid 41% inimestest, siis selle aasta jaanuaris juba 60% inimestest.

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud ning Turu-uuringute AS-i poolt läbi viidud uuringust selgub, et 60% Eesti Vabariigi kodanike arvates Liigub Eesti praegu õiges suunas ning järjest enam inimesi rahul enda toimetulekuga, vahendas BNS. 

14. aprillil Reformierakonna üldkogul peetud kõnes ütles erakonna esimeheks valitud Kaja Kallas, et inimeste usaldus meie riiki on löönud kõikuma. Vastuseks Kaja Kallasele märkis Rain Kooli 16. aprillil Vikerraadio päevakommentaaris, et ükski uuringutulemus ei osuta sellele, et märkimisväärne hulk eestlasi sooviks Eesti iseseisvuse kadumist või isegi praeguse riigikorra muutmist. 

Lisaks rahulolematusele omariikluse või riigikorraga võivad usaldust Eesti riiki väljendada ka mõnevõrra leebemad küsimused. MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut on kahel korral (2017. ja 2018. aasta jaanuaris) Eesti kodanike maailmavaatelisi seisukohti kaardistavas uuringus küsinud: "Kas Eesti liigub Teie arvates õiges või vales suunas?"

60% inimestest arvab, et Eesti liigub õiges või pigem õiges suunas, 24% arvab, et pigem vales või vales suunas ning 15% ei oska oma hinnangut anda. Sama küsimus esitati inimestele ka 2017. aasta jaanuaris ning siis arvas 62% vastanutest, et Eesti liigub õiges või pigem õiges suunas. 

"Uuringutulemused näitavad, et suurem osa inimesi on rahul sellega, mis suunas Eesti liigub ning rahulolematuid on selge vähemus. Seega inimesed usaldavad, et suund, mille nimel Eesti riigi institutsioonid tööd teevad, on neile kasulik. Järsult kasvanud rahulolematust Eesti ühiskonnas kindlasti uuringutulemustest ei paista," kommenteeris Ühiskonnauuringute Instituudi analüütik Tanel Paas. 

Märkimisväärselt on aga viimase kahe aastaga kasvanud aga inimeste rahulolu enda leibkonna rahalise olukorraga. Kui 2016. aasta jaanuaris ütles vaid 41% inimestest,et nad on enda leibkonna rahalise olukorraga rahul, siis 2017. aasta jaanuaris ütles sama 54% ning selle aasta jaanuaris juba 60% uuringu raames küsitletud inimestest. 

Uuringud viis läbi Turu-uuringute AS 2016, 2017, ja 2018. aasta jaanuaris. Kõik uuringud on läbi viidud silmast-silma meetodil ning neile on vastanud 786-795 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku.

Laadimine...Laadimine...