Arstidel kaob kohustus teavitada tööandjaid tööõnnetustest

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, millega peaks vähenema arstide halduskoormus, kuna edaspidi peavad nad tööõnnetustest teatama vaid tööinspektsioonile.

Arstidel kaob kohustus teavitada tööandjaid tööõnnetustest

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, millega peaks vähenema arstide halduskoormus, kuna edaspidi peavad nad tööõnnetustest teatama vaid tööinspektsioonile.

Eelnõu muudab tööõnnetustest teatamise skeemi nii, et arst teatab edaspidi ainult tööinspektsioonile, mis omakorda teavitab tööandjat. Uue korraga väheneb arstide halduskoormus. Nad ei pea enam teavitama tööandjat, vaid tööinspektsioon hakkab tööandjat teavitama elektrooniliselt. Koos tööõnnetuse toimumise teabega saadetakse tööandjale ka teave ja juhised edasiste tegevuste ja nende tähtaegade kohta, selgub eelnõu seletuskirjast.

Arstide väljasaadetavate teatiste arv väheneb poole võrra, kuna kaob ära teise eksemplari saatmise vajadus. Samuti ei pea arst edaspidi tegelema tööandja andmete, näiteks postiaadressi otsimisega, vaid teavitab ainult tööinspektsiooni.

Saades arstilt teatise, teavitab tööinspektsioon tööandjat kirjalikult või kliendiportaali kaudu tööõnnetusest või töötajale ajutise töövõimetuse määramisest. Teavitamine hakkab olema ka tõhusam, sest tööandja saab koos teavitusega tegevusjuhised, info oluliste tähtaegade kohta ja lingi tööinspektsiooni kliendiportaalile.

Tööinspektsiooni kliendiportaal võimaldab tööandjatel lihtsamalt suhelda inspektsiooniga ja esitada selle vahendusel seadusega nõutavaid dokumente, sealhulgas tööõnnetuse uurimise raportit, akti ja kutsehaigestumise uurimise raportit.

Tööinspektsiooni andmetel toimub aastas ligikaudu 4000 tööõnnetust.

Laadimine...Laadimine...