ARVO SARAPUU: Kohus jäi meiega nõusse, et Vanalinna elanikke tuleb kaitsta

Vanalinna elanikel, keda on aastaid häirinud Suur-Karja tn piirkonna lõbustuskohtade öine lärm, on põhjust rõõmustamiseks. Linn võitis kohtuasja baaripidajate vastu: Riigikohus otsustas, et ei võta menetlusse Suur-Karja tänava lõbustusasutuste pidajate kaebusi Tallinna linna peale, kes otsustas juba 2015. a kohalike inimeste kaitseks sekkuda ja seada nn Bermuda kolmnurgas alkoholimüügi piirangud. 

Pilt: Albert Truuväärt

ARVO SARAPUU: Kohus jäi meiega nõusse, et Vanalinna elanikke tuleb kaitsta (3)

Virkko Lepassalu

Vanalinna elanikel, keda on aastaid häirinud Suur-Karja tn piirkonna lõbustuskohtade öine lärm, on põhjust rõõmustamiseks. Linn võitis kohtuasja baaripidajate vastu: Riigikohus otsustas, et ei võta menetlusse Suur-Karja tänava lõbustusasutuste pidajate kaebusi Tallinna linna peale, kes otsustas juba 2015. a kohalike inimeste kaitseks sekkuda ja seada nn Bermuda kolmnurgas alkoholimüügi piirangud. 

Vastuseks Tallinna otsusele seada üheksale ettevõtjale alkoholimüügi piirangud, kaebasid need baaripidajad linna aga kohtusse, kuid jäid kaotajateks. Riigikohus otsustas täna nimelt mitte menetleda Suur-Karja tn piirkonna baaride üheksa ettevõtja kassatsioonkaebusi. Seetõttu jõustusid Tallinna halduskohtu ja ringkonnakohtu otsused, millega jäeti ettevõtjate kaebused linnavalitsuse ettekirjutuste tühistamiseks rahuldamata. Nõnda on linna ettekirjutused lõbustuskohtade pidajate  jaoks kehtivad ja need kuuluvad täitmisele. Öine peomelu ning kuritegevus nn Bermuda kolmnurgas peaks seega kui mitte vaibuma, siis vähenema.
 
Kehtima jäi ka liikluspiirang
 
Ringkonnakohus tõdes tänavu jaanuaris, et linna korraldusega küll piiratakse kaebajate ettevõtlusvabadust ja omandiõigust ning on võimalik ka tulu vähenemine. Samas on kohtu arvates inimeste huvi oma kodu puutumatusele ja tervise kaitsele, samuti avalik huvi turvalisele keskkonnale kaalukamad, kui kaebajate huvi võimalikult suurt kasumit teenida.
 
Kaebajatele ehk baaripidajatele ei meeldinud, et Tallinna linnavalitsus andis 21. oktoobril 2015 välja korralduse, millega kohustati üheksat vanalinna baari lõpetama alkoholi müük alates südaööst kuni kella viieni hommikul ning puhkepäevale eelneval ööl kella ühest. Samuti kohustati piirama toitlustamist ja meelelahutusprogrammi pakkumist alates südaööst, ja puhkepäevale eelneval ööl alates kaks tundi hilisemast ajast ehk kella kahest.
 
Abilinnapea Arvo Sarapuu nentis nüüdseks lõppenud kohtuvaidlust kommenteerides, et seega on Tallinna Linnavalitsuse ettekirjutused kehtivad ja need kuuluvad täitmisele. Tema sõnul jäi kohus seega nõusse linnavalitsuse seisukohaga, et vanalinna elanikud vajavad kaitsmist.
"Tegemist on korrakaitseseaduse rakendamise uue praktikaga, kuna selle seaduse alusel ei ole varem analoogseid ettekirjutusi tehtud ning kohtuvaidlusi peetud," rääkis Sarapuu. "Nüüd on järgmine samm ettekirjutuste täitmist kontrollida ja rikkumiste tuvastamisel rakendada ka sunnivahendeid."
 
Lisaks jäi abilinnapea Sarapuu sõnul kehtima linna otsus Suur-Karja tänava liikluskorralduse muutmiseks öisel ajal. "Tallinna linn otsustas kehtestada Suur-Karja tänavale öise sissesõidukeelu, et vähendada piirkonna liikluskoormust öisel ajal ning tagada liiklusohutus ja elanike rahu," ütles Sarapuu. "Kohtud jõudsid järeldusele, et liikluspiirang ei riku kaebaja ettevõtlusvabadust ja linna tegevus liikluse korraldamisel on olnud vajalik, põhjendatud ja õiguspärane."
 
Abilinnapea kinnitusel on linna eesmärk püüda sinnapoole, et Suur-Karja tn, Vana-Posti tn ja Müürivahe tn piirkonnas oleks kord majas ning õigusrikkumisi oleks vähem, samuti on tähtis, et seal viibivad inimesed tunneksid end turvaliselt. Mõistagi on oluline seegi, et kauba või teenuse müük tegevuskohas ei kahjustaks tegevuskoha vahetus läheduses elavate või pidevalt viibivate inimeste huve. "Ühtlasi soovime kaitsta Tallinna linna ja konkreetsemalt UNESCO maailmapärandi nimekirja kuuluva Tallinna vanalinna mainet ning säilitada nende atraktiivsust väärika turismiobjektina," märkis Sarapuu. 
 
Omavalitsustele tuleks anda õigus piiranguteks
 
Abilinnapea lisas: linn on sõltumata nn Bermuda kohtuvaidlustest seisukohal, et omavalitsustele on vajalik anda võimalus kehtestada omi territoriaalseid piiranguid seal, kus alkoholi müüakse toitlustusettevõtete kaudu. "Seepärast esitas Tallinna Ettevõtlusamet tänavu aprillis ka sellekohase ettepaneku Riigikogu majanduskomisjonile alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise eelnõu täpsustamiseks," ütles Sarapuu. "Ettepanek lähtub sellest, et volikogul oleks õigus kehtestada piirkondadest, mitte konkreetsetest ettevõtjatest lähtuvaid kitsendusi."
 
Kohus leidis, et ettekirjutuses määratud kellaajad on kompromiss baaripidajate ning piirkonna elanike ja muude puudutatud isikute huvide vahel. Kohus möönis küll, et piirangud toovad kaebajatele ilmselt kaasa tulu vähenemise, kuid inimeste huvi kodu puutumatusele ja tervise kaitsele ning avalik huvi turvalisele keskkonnale on kaalukamad kui kaebajate huvi võimalikult suurt kasumit teenida. Kohus ei pidanud ka usutavaks, et alkoholi müügi aja lühenemisel peaksid kaebajad oma müügikohad sulgema. Ringkonnakohus nõustus Tallinna linnaga, et nn Bermuda baaridele tehtud ettekirjutused olid põhjendatud ja kooskõlas seadusega.
 
Enne Tallinna linnavalitsuse sekkumist kurtsid vanalinna püsiasukad väga sagedasti, et elavad justkui mägra majas, kus pidulised sunnivad põliselanikke ärakolimismõtetele. Surve on tugev, sest Vanalinnas tuleb iga 30 elaniku kohta üks lõbustus- või söömis-joomiskoht.  Öise alkoholimüügi kuhjumine ühte suhteliselt väiksesse asumisse tähendas omakorda kuritegevust, mille tulemusena oli politsei andmetel Suur-Karja tänavast kujunenud kõige kuritegelikum tänav Eestis.
 
Vanalinna seltsi juhatuse liige Toomas Oosalu kommenteeris äsja lõppenud kohtulahingut sõnadega: "Riigikohtu seisukoht annab lootust, et avalik kord vanalinnas paraneb. Kohtu otsus on üks, kuid seejuures väga vajalik samm liikumises tasakaalustatud elukeskkonnaga vanalinna suunas, kus oma väärikas koht on nii püsielanikel kui ka äridel."
 
Ettekirjutused, mille üle kohtus vaieldi, puudutavad järgmisi ajaveetmis- ja söögikohti: Nimeta, Shooters, St.Patrick’s ja Valli baarid, samuti Labor, Route 13, Taco, The Dubliner ning Bayern Böhmen Keller.

3 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...