Barnier: Brexiti-kõnelustel ei pruugi tulla lepet üleminekuperioodis

Euroopa Liidu pealäbirääkija Michel Barnier hoiatas täna, et lahkumisläbirääkimistel Suurbritanniaga on poolte vahel "olulisi erimeelsusi" Brexiti-järgse üleminekuperioodi üle ja kokkulepe ei ole garanteeritud.

Pilt: Scanpix

Barnier: Brexiti-kõnelustel ei pruugi tulla lepet üleminekuperioodis

Euroopa Liidu pealäbirääkija Michel Barnier hoiatas täna, et lahkumisläbirääkimistel Suurbritanniaga on poolte vahel "olulisi erimeelsusi" Brexiti-järgse üleminekuperioodi üle ja kokkulepe ei ole garanteeritud.

"Kui need eriarvamused jäävad püsima, ei ole üleminekuperiood garanteeritud," ütles Barnier Brüsselis pressikonverentsil pärast teisipäeval alanud läbirääkimisvooru lõppu.

Tema sõnul on pooled jätkuvalt eri meelt üleminekuperioodil Suurbritanniasse kolivate EL-i 27 liikmesriigi kodanike õigustes ning Ühendkuningriigi võimalustes selle perioodi vältel EL-is vastu võetud seadusi vaidlustada.

EL lähtub kõnelustel üleminekuperioodi üle läbirääkimisjuhistest, milles pooldatakse Suurbritanniale ligipääsu andmist Euroopa ühisturule ilma osaluseta EL-i otsustusprotsessides peaaegu kaheks aastaks pärast Brexiti jõustumiskuupäeva 2019. aasta 29. märtsil.

Üleminekuperiood peaks kestma 2019. aasta 29. märtsist 2020. aasta 31. detsembrini.

"Ühendkuningriik peab aktsepteerima kõiki reegleid ja tingimusi üleminekuperioodi lõpuni, samuti Euroopa Liidust lahkumise otsuse vältimatuid tagajärgi," lausus endine Euroopa Komisjoni volinik.

Barnier ütles, et ei tegele ähvardamisega, vaid hoiatab erimeelsuste püsimajäämise tagajärgede eest. Ta kutsus pooli järgmises kõnelustevoorus erimeelsusi lahendama.

EL-i pealäbirääkija sõnas ka, et ei mõista Suurbritannia vihast reaktsiooni EL-i üleminekuleppe kavandile, mis sisaldab sanktsioonide kehtestamise võimalust Suurbritanniale, näiteks ligipääsu külmutamise näol ühisturule või tollikontrollide ja -tariifide kehtestamist, kui London rikub kokkuleppe tingimusi.

Üleminekuleppe mustandis seisab, et Suurbritannia peab hoiduma sammudest, mis võivad kahjustada EL-i huve 2019. aasta märtsis algaval kaheaastasel perioodil.

Briti pealäbirääkija David Davis ütles kolmapäeval viitega EL-i üleminekuleppe kavandile, et liit on käitunud pahauskselt ja "ebaviisakalt".

"Pole jälgegi viisakuse puudumisest või agressiivsusest ega ka mingit soovi karistada," tõrjus Barnier reedel kriitikat, lisades, et rahvusvaheliste kokkulepete puhul on "tõsise ja efektiivse" jõustamismehhanismi olemasolu tavapraktika.

EL ja Suurbritannia jõudsid detsembris esialgsele kokkuleppele lahutustingimustes ning arutavad lähikuudel Brexitile järgnevat üleminekuperioodi. Märtsis loodetakse alustada läbirääkimisi poolte tulevaste kaubandus- ja julgeolekusuhete üle.

Reedel lõppenud kõnelustevoorus arutati ka Ühendkuningriiki kuuluva Põhja-Iirimaa küsimust. Esialgse kokkuleppe õiguslikuks lepinguks vormimine on Iirimaa küsimuses kujunenud eriti raskeks.

Barnier´ sõnul on "tähtis öelda välja tõde", et piirikontroll Põhja-Iirimaa ja EL-i kuuluva Iirimaa vahel on "vältimatu", kui Suurbritannia lahkub ühisturult ja tolliliidust.

Suurbritannia lahkumislepingusse lisatakse hädaolukorraklausel, mis sätestab, et kui Suurbritannia ei suuda leida Põhja-Iirimaa osas erilahendust, jääb riik Brexiti mõju leevendamiseks Iiri saarel EL-iga kaubandusküsimustes kinni pidama samadest reeglitest, ütles EL-i pealäbirääkija.

Barnier´ sõnul ei ole Suurbritannia seni esitanud mingisugust visiooni poolte tulevastest suhetest.

Laadimine...Laadimine...