Belobrovtsev: kõikidele Tallinna lastele on tagatud õppekoht

"Linn on üha panustanud õpikeskkonna arendamisse ning usun, et igas koolis saavad lapsed oma kooliteest rõõmu tunda juba esimesest klassist," märkis abilinnapea Vadim Belobrovtsev.

Pilt: Ilja Matusihis/ Foto on illustreeriv
Haridus

Belobrovtsev: kõikidele Tallinna lastele on tagatud õppekoht

Toimetaja: Sandra Lepik

"Linn on üha panustanud õpikeskkonna arendamisse ning usun, et igas koolis saavad lapsed oma kooliteest rõõmu tunda juba esimesest klassist," märkis abilinnapea Vadim Belobrovtsev.

Pühapäevast saavad lapsevanemad esitada eKooli kaudu taotlusi 2020. aasta septembris Tallinna munitsipaalkooli esimesse klassi minevatele lastele elukohajärgsete koolide määramiseks. Esmaspäevast saab Tallinna Haridusametis esitada taotlusi ka paberil.

Belobrovtsev kutsus lapsevanemaid üles taotlusi aegsasti esitama. "Võin kinnitada, et kõikidele Tallinna lastele on tagatud õppekoht elukohajärgses munitsipaalkoolis. Linn on üha panustanud õpikeskkonna arendamisse ning usun, et igas koolis saavad lapsed oma kooliteest rõõmu tunda juba esimesest klassist," märkis Belobrovtsev.

"Taotluse õigeaegne esitamine on oluline seetõttu, et vaid nii saame teada pere eelistatud õppekeelest ning õdede-vendade õppimisest samas koolis. Kõikide küsimuste ja muredega võivad vanemad pöörduda Tallinna Haridusameti poole, kus neid kindlasti operatiivselt aidatakse."

Taotlusi saavad 1.–15. märtsini 2020 esitada Eesti Rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavad isikud. Taotluste vorm on nii eKoolis kui ka Tallinna Haridusameti kodulehel avatud 1. märtsist. 

Elukohajärgse kooli määramine ei sõltu taotluse esitamise järjekorrast – samaväärsed on kõik 1.–15. märtsini esitatud elektroonsed ja pabertaotlused. Seega ei ole vaja tingimata esitada taotlust esimesel päeval, kuid ei tasuks seda jätta ka viimasele. 

Koolide määramise peamisteks kriteeriumiteks on vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele ning Tallinna linna elukohajärgse kooli määramise korrale elukoha lähedus koolile ning õdede-vendade õppimine samas koolis, võimalusel arvestatakse vanema soovi. 

Hiljemalt 20. mail teavitab Tallinna Haridusamet lapsevanemaid lapsele määratud elukohajärgsest koolist eKooli kaudu e-posti aadressil või kirja teel lapse rahvastikuregistrijärgsel aadressil. Peale teate saamist tuleb vanemal hiljemalt 10. juuniks kinnitada määratud elukohajärgne kool eKoolis ning võtta ühendust kooliga. Kui seda pole tehtud, jääb määratud koolikoht vabaks ja seda võivad taotleda kõik soovijad.  

Määratud koolikohast on vanemal on õigus ka loobuda. Sel juhul tuleb ise leida kool, kus on vaba koht. Koolid võivad peale 11. juunit vabade kohtade olemasolul õpilasi vastu võtta kooli vastuvõtu korra alusel. 

Kogu esimesse klassi astumisega seotud info leiab Tallinna Haridusameti kodulehelt.

Laadimine...Laadimine...