Briti fotograafi kunstinäituse ebasünnis reklaam kõrvaldatakse

Foto näituselt. Pildil ei ole kujutatud Donald Trumpi.

Pilt: Alison Jackson

Briti fotograafi kunstinäituse ebasünnis reklaam kõrvaldatakse (3)

Toimetaja: Toomas Raag

Ühes reklaamis on kujutatud Walesi printsessi Dianat, kes eksponeerib siivutut käemärki ning teises reklaamis on kujutatud president Donald Trump koos alasti naisega.

Tallinna Ettevõtlusamet on palunud kõrvaldada linnapildis välireklaamkandjatel olevad Briti kunstniku, fotograafi ja filmitegija Alison Jacksoni kunstinäituse "Tõde on surnud" reklaamid, sest see on vastuolus reklaamiseaduses sätestatud nõuetele, mille kohaselt ei tohi reklaam olla vastuolus heade kommete ja tavadega.

OÜ Megameedia Grupp 6x3 tüüpi välireklaamkandjatel Tallinna erinevates linnaosades eksponeeritakse Alison Jacksoni kunstinäituse reklaami "Tõde on surnud". Ühes reklaamis on kujutatud äratuntavalt Walesi printsessi Dianat, kes eksponeerib siivutut käemärki ning teises reklaamis on kujutatud äratuntavalt Ameerika Ühendriikide president Donald Trump koos alasti naisega.

Reklaamid ei järgi üldtuntud moraalinorme

Tallinna Ettevõtlusameti juhataja Kairi Vaher nentis, et sõltumata sellest, et eksponeeritakse kunstinäituse reklaami ja kunstniku väljendusvabadus ei ole piiratud, on avalikus linnaruumis reklaami eksponeerimisel vajalik järgida üldtuntud moraalinorme.

"Fotonäituse külastamiseks ja seal eksponeeritud taieste vaatamiseks on igal isikul õigus ja valikuvabadus erinevalt sellest, kui eksponeeritakse avalikus linnaruumis kunstinäituse reklaami ja sellega puutuvad kokku ka alaealised," selgitas Vaher reklaami kõrvaldamise ettekirjutuse põhjuseid. "Ei ole oluline, kas fotol kujutatud isik on tegelikult Walesi printsess Diana või Ameerika Ühendriikide president Donald Trump või mitte, kuna foto autori poolt loodud sarnasus nimetatud isikuga on olnud teadlik tegevus. Oluline ei ole ka kunstniku tegelik taotlus või eesmärk kunstiteose loomisel."

Vastavalt reklaamiseadusele (§ 3 lg 4) ei tohi reklaam olla vastuolus heade kommete ja tavadega. Niisamuti ei tohi reklaamis kujutada isikuid seksuaalobjektina, sisaldada sobimatut alastust ega kasutada seksuaalse alatooniga väljendeid ja kujundeid. Ühtlasi sätestab eelviidatud seadus, et reklaamis ei tohi ilma isiku eelneva kirjaliku nõusolekuta viidata isikule ega mis tahes viisil kasutada isikut, sealhulgas tema häält, kujutist või pildimaterjali tema kohta.

Kampaaniat planeeriti heas usus

Tallinna Ettevõtlusameti põhimääruse kohaselt on ameti ülesandeks järelevalve teostamine reklaamiseaduse alusel. Määruse järgi on ametil õigus teha oma pädevuse piires ettekirjutusi ja rakendada sanktsioone reklaamiseaduse alusel.

Vastavalt Tallinna Ettevõtlusameti ettekirjutusele tuleb reklaamid kõrvaldada välireklaamkandjatelt kolme päeva jooksul ettekirjutuse kättesaamisest.

Margit Aasmäe, Fotografiska Tallinna kaasasutaja ja tegevjuht kinnitas, et Tallinna Ettevõtlusamet on tõepoolest väljastanud käskkirjad, mis nõuavad Tallinna tänavatelt Alison Jacksoni näituse "Tõde on surnud" reklaamplakatite eemaldamist. "Planeerisime kampaaniat heas usus, et oleme järginud reegleid ja toonud linnatänavatele osa meie kunstinäitusest. Plakateid selgelt täiendatud näitust puudutava lisainfoga. Nii ei tohiks ühelgi möödujal tekkida kahtlust, kas tegu on tõeste fotodega või mitte," kommenteeris Margit Aasmäe, Fotografiska Tallinna kaasasutaja ja tegevjuht.

"Fotografiska Tallinna üheks eesmärgiks on fotokunsti jõu abil tekitada ühiskonnas diskussiooni. Seda isegi siis, kui teemanurk on ootamatu või ebamugav. Meil on hea meel, et diskussioon on ühiskonnas ka tekkinud, aga oleme üllatunud, et see jätkub arutelu asemel sedapuhku hoopis keeluga. Küsimus on tegelikult ka laiem – digimaailmas, ka tõsiseltvõetavates uudiskanalites, levivad sarnased fotod, teinekord ka paljastavamad; lisaks ka väärinfo, mis jõuab eelduslikult veelgi rohkemate inimesteni kui näituse reklaamplakatid. Samas austame Tallinna Ettevõtlusameti otsust ja alates homsest Alison Jacksoni näituse "Tõde on surnud" reklaamplakateid Tallinna linnatänavatel enam ei näe," täiendas Aasmäe.

3 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...