Doktoritöö: 13aastaselt või nooremalt seksuaalvahekorras olnud tüdrukutel on kaheksa korda rohkem suitsiidimõtteid

Uuringutulemused näitasid, et poisid, kes on olnud esimest korda seksuaalvahekorras 13aastaselt või nooremalt, on neli korda suuremad võimalused suitsiidimõteteks kui nendel, kes ei ole veel vahekorras olnud. Tüdrukute puhul on võimalused kaheksa korda suuremad, selgus TLÜ doktoritööst.

Pilt: Scanpix/ Illustreeriv pilt

Doktoritöö: 13aastaselt või nooremalt seksuaalvahekorras olnud tüdrukutel on kaheksa korda rohkem suitsiidimõtteid

Merje Aus

Uuringutulemused näitasid, et poisid, kes on olnud esimest korda seksuaalvahekorras 13aastaselt või nooremalt, on neli korda suuremad võimalused suitsiidimõteteks kui nendel, kes ei ole veel vahekorras olnud. Tüdrukute puhul on võimalused kaheksa korda suuremad, selgus TLÜ doktoritööst.

Endine Tallinna Ülikooli (TLÜ) doktorant Lauraliisa Mark jõudis oma doktoritöös "Noorte riskikäitumise seos depressiivsete ja suitsidaalsete mõtetega" üllatavate tulemusteni.

Hinnanguliselt teeb maailmas iga aasta üle 800 000 inimese enesetapu. Mark tõdes eilsel "Harjumaa tervisekonverentsil 2018", et Eesti noorukite suitsiidikordaja on 15-19 aaastaste vanusegrupis 2015. a andmete põhjal üks kõrgemaid maailmas.

Olulisi seoseid on leitud lootusetuse tunde, depressiooni ja suitsidiaalsuse vahel, rääkis Mark. Üks olulisemaid suitsiidimõtete ja suitsidaalse käitumise riskiteguriks on depressioon.

Üllatavalt näitasid uurimistulemused, et suitsiidimõtetel ja depressiivsetel tunnetel on seos ka noorte seksuaalkäitumisega.

Uuringutulemused näitasid, et poisid, kes on olnud esimest korda seksuaalvahekorras 13aastaselt või nooremalt, on neli korda suuremad võimalused suitsiidimõteteks kui nendel, kes ei ole veel vahekorras olnud. Tüdrukute puhul on võimalused kaheksa korda suuremad.

Vanus esimese seksuaalvahekorra ajal on seotud ka teiste riskiteguritega. 7.-9. klassi õpilaste hulgas läbi viidud uuring näitas selgelt, et mida varem õpilane seksuaalvahekorras on, seda rohkem esineb alkoholi tarbimist, kaklusi ja suitsiidimõtteid.

Laadimine...Laadimine...