Eero Raun: muusika ja tants hakkavad noorte seas popiks muutuma

"Nüüd me saame siis kindlas kõneviisis rääkida sellest, et see raha on olemas ja uue maja ehitamine hakkab rõõmsalt peale. Arhitektidel on põhiprojekt valmis ja Riigi Kinnisvara, kes saab olema selle hoone omanik, hoolitseb ehitamise eest," ütles Tallinna Muusika- ja Balletikooli asutav direktor Eero Raun. Riigi Kinnisvara AS sõlmis täna 34,7 miljoni eurose ehituslepingu AS Merko Ehitus Eestiga Tallinna muusika- ja balletikooli rajamiseks. 

Pilt: Scanpix

Eero Raun: muusika ja tants hakkavad noorte seas popiks muutuma

Toimetaja: Toomas Raag

"Nüüd me saame siis kindlas kõneviisis rääkida sellest, et see raha on olemas ja uue maja ehitamine hakkab rõõmsalt peale. Arhitektidel on põhiprojekt valmis ja Riigi Kinnisvara, kes saab olema selle hoone omanik, hoolitseb ehitamise eest," ütles Tallinna Muusika- ja Balletikooli asutav direktor Eero Raun. Riigi Kinnisvara AS sõlmis täna 34,7 miljoni eurose ehituslepingu AS Merko Ehitus Eestiga Tallinna muusika- ja balletikooli rajamiseks. 

Raun ütles, et otsus kolm kooli - Georg Otsa nimeline Tallinna Muusikakool, Tallinna Balletikool ja Tallinna Muusikakeskkool - ühendada, tehti ära juba 15 aastat tagasi.

Raun ütles, et praeguse plaani kohaselt peaksime kolm kooli juriidiliselt ühendama 2021. aastal.

"Seejärel töötavad nad aastakese veel igaüks oma vanas majas kuni 2021. aasta sügisel kolitakse kokku uude majja," rääkis Raun. "Arvasime, et kui kõik muudatused koondada kokku ühele ajale, siis saaks see ehk liiga kuum suvi tulema. Nii et teeme seda ühendamist sammhaaval. Riigikool nimega Tallinna Muusika- ja Balletikool, hakkab ühtse kava järgi tööle ülejärgmisel õppeaastal, aga kokku kolitakse aasta hiljem."

Esimene omalaadne kool Eestis

Raun ütles, et loodav kool saab olema esimene Eestis, kus antakse nii üldharidust 1. kuni 12. klassini kui ka kutseharidust koos ühe õppekava raames. "Muidugi saab kool olema üksjagu keerulise struktuuriga, kuid paregu on kõik asjaosalised väga optimistlikud, et meil õnnestub see asi ära teha," sõnas Raun. "Professor Vladimir Alumäe on oma mälestustes kirja pannud, et juba 1960. aastatel oli juttu nende koolide ühendamisest ja uue maja ehitamisest. Tookord ei läinud need lood oodatult. Muusikakeskkool pidi koos konservatooriumiga kolima hoopis Kivimäele ja need ruumid olid ikka muusika õppimiseks väga ebasobivad. Nüüd siis lõpuks saab kogu muusikahariduse Kivimäelt uuesti kesklinna tuua."

Asukoht kesklinnas on väga oluline, sest muusikat tullakse õppima kogu Eestist.

"Praegu me näeme, et kuna muusikakeskkool asub Kivimäel, on suurem eriti algklasside lapsi seal pärit Nõmmelt," ütles Raun. "Mitte et mul Nõmme vastu midagi oleks, ma ise elan ka seal, aga muusikahariduse haaret tuleb laiendada ja kesklinn on selleks palju sobivam koht. Meie kooli on oodatud andekad lapsed  kogu Eestist, mitte ainult Tallinnast. Ka õppejõududel on kesklinnas tunde andmas käia lihtsam. Näiteks nendel, kelle põhitöökoht on ERSOs ja nii edasi."

Koolil saab olema õpilaskodu

Rauna sõnul on hea ka see, et uues koolis saab olema korralik õpilaskodu, kohe koolihoone kõrval. "Ja kõigil on saavad olema head pilliharjutamise võimalused," ütles ta. "Kooli juurde tulevad ka saalid, kus saab mitte ainult koolitööd teha, vaid ka linnarahvale kontserte korraldada. Kõige suurem saal on seal 400 kohaline, teised väiksemad. See saab olema igati moodne ja tänapäevane muusika- ja tantsuõppeasutus, kus on head tingimused meistrite kasvatamiseks."

Praegu ei vasta üheski kolmest liituvas koolist õppetingimused enam ammugi tänapäeva nõuetele.

Raun rääkis, et praegused õppetingimused on jäänud eelmise sajandi keskpaiga aega. "Ja selles suhtes on uue maja ehitamine olnud täiesti möödapääsmatu," ütles ta. "Üks asi on veel see, et tants ja muusika omavahel dialoogi panna. Klassikaline muusika ja tänapäeva muusika, klassikaline tants ja tänapäeva tants, nendel on paljugi ühist. Ja kui õppurid on samade seinte vahel, koorub sellest välja uus sünergia. Kindlasti on palju balletti õppivaid lapsi, kel on soov ka natuke rohkem muusikat õppida, siis uues koolis on neil selleks kõik võimalused olemas. Jazz ka teistpidi. Muusikaõppe korral võiks lastele anda ka rohkem teadmisi tantsust ja eri tantsužanritest. Me peame mõtlema sellel, kuidas teha paindlikke õppekavasid, et anda lastele rohkem võimalusi uusi teadmisi saada."

Uues õppehoones hakkab õppima ligi 700 last

Rauna soovivad koolijuhid, et mitte ainult erialateadmised ja sellega külgnevad kunstide alased teadmised, vaid ka üldharidus saaks meie koolis olema väga kõrgel tasemel. "Et kasvaksid igati haritud inimesed," märkis ta. "Muusika ja tants hakkavad noorte seas popiks muutuma. Seda tõestab ilmekalt sellel suvel toimunu."

Kuna laste ja vanemate ette on jõudnud sõnum, et uus kool ikkagi nüüd tuleb, siis sisseastumiseksamitel nägime rekordilist huvi.

Raun ütles, et uudis uuest majast on andnud nii lastele kui vanematele kindluse, et koolis on võimalik saada korralik haridus. "Meiegi kooli juhtkonnas loodame, et meie lõpetajad saavad olema igati konkurentsivõimelised konkureerimaks rahvusvahelisel tööturul muusikute ja tantsijatena," rääkis ta. 

Raun rääkis, et uues õppehoones hakkab õppima ligi 700 last, mis on umbes samapalju, kui praegu kõigis kolmes koolis õpilasi kokku. "Kui me mõtlema sellele õpilaste hulgale, siis peame silmas pidama, et muusikute ja eelkõige tantsijate perspektiiv on eelkõige ikkagi siirdumine rahvusvahelisele tööturule," selgitas ta. "Paljud instrumentalistid lähevad magistriõppesse välismaale ja tantsijadki hakkavad oma karjääri tegema mitmetel maailma lavadel. Kuid nagu näeme, pöörduvad nad mõne aja möödudes ka juba küpsetena koju tagasi. Või töötavad nii kodus kui välismaal ja on niiviisi osake ka kodumaa muusikakultuurist. Rääkimata juba sellest, et iga välismaal karjääri tegev muusik on Eesti muusikakultuuri esindaja välismaal ja tekitab huvi ka meie maa vastu."

"Ja mis kõige olulisem – suurem osa Eestis tegutsevatest professionaalsetest muusikutest ja tantsijatest hakkavad tulema meie koolist," ütles Raun. "Meil kõigil on igatahes põhjust rõõmustada Eesti muusika- ja tantsukultuuri kestmise üle. Ma loodan küll, et ka järgmistel laulupidudel meie dirigendipult küll tühjaks ei jää."

 

 

Laadimine...Laadimine...