Eesti digiriik naudib nii kohalike elanike kui e-residentide toetust

Uuringufirma Norstat värskest uuringust selgub, et Eesti digiriigi üle tunneb uhkust 76% Eesti inimestest ja riiklikke e-teenuseid usaldab 82% elanikkonnast. 

Majandus Eesti

Eesti digiriik naudib nii kohalike elanike kui e-residentide toetust

Toimetaja: Toomas Raag

Uuringufirma Norstat värskest uuringust selgub, et Eesti digiriigi üle tunneb uhkust 76% Eesti inimestest ja riiklikke e-teenuseid usaldab 82% elanikkonnast. 

E-residentsuse programmi tegevjuhi Ott Vatteri sõnul kinnitab tulemus maailmas levinud arvamust Eestist kui võimekast digitaalsest ühiskonnast, mille üks edu võtmetest on uuendustega kaasa minevad kodanikud. Uuringust paistis selgelt välja Eesti inimeste toetus riigi järjekindlale tegevusele digivaldkonnas.

"Uhkusetunne ja usaldus olid kõrged kõikides vanusegruppides, eriti paistis silma tööealiste inimeste usaldus e-teenuste vastu, olles 88%. Kohalike inimeste valmidus uuega kaasa tulla aitab riigil välja töötada veelgi paremaid IT-lahendusi. Peame olema ülejäänud maailmast pidevalt sammu ees, et säilitada positsiooni ühena digiliidritest," kommenteeris Vatter. 

Eesti digitaalse jätkusuutlikkuse tase võrreldes ülejäänud maailmaga avaldus selgelt COVID-19 pandeemia vältel. Vatter tõi välja, et Eesti kuulub riiklike e-teenuste hulgalt ja kvaliteedilt maailma parimate hulka. "Tänu arenenud IT-taristule olid avalikud teenused Eestis juba enne kriisi interneti vahendusel tarbitavad. Paljudes riikides osutus nende kolimine online-keskkonda keeruliseks, kui mitte võimatuks ülesandeks, ning see pärssis riikide toimimist," ütles Vatter. 

"Lisaks sellele, et innovaatilisi, turvalisi ja mugavaid digilahendusi saavad igapäevasteks toiminguteks kasutada rahulolevad Eesti inimesed, tasub meeles hoida ka riigi soovi ja suutlikust e-teenuseid maailmaga jagada. See kasvatab omakorda riigi sissetulekuid ja mainet, suurendab kohalike ettevõtjate ekspordivõimet ning toetab välisinvesteeringute toomist riiki," selgitas Vatter. 

Eesti e-teenused on usalduse pälvinud ka riigi e-residentide seas. Valitsuse ja riigiametite koostöös loodud Eesti e-residentsuse programm oli esimene maailmas, mis hakkas mitteresidentidele pakkuma võimalust kasutada riigi e-teenuseid, sealhulgas luua ja juhtida ettevõtet kaugteel. Möödunud kuul e-residentide seas läbiviidud uuringust selgus, et üle 60% Eestisse ettevõtte loonud e-residentidest said Eesti e-teenuste abil oma ettevõtteid eriolukorras tõhusamalt juhtida ning suutsid seeläbi kriisiga paremini toime tulla. "Võimalus kasutada Eesti e-teenuseid asukohast sõltumatult pakub e-residentidest ettevõtjatele paindlikkust ja digitaalset jätkusuutlikkust, mis on ootamatuste puhkemisel konkurentsieelis," ütles Vatter.

Laadimine...Laadimine...