Eesti keele teise keelena eksamitulemused paranevad

"Õpilased olid kevadel eriolukorra tõttu distantsõppel. Paljud otsustasid siiski riigieksamid teha ja esialgsete tulemuste põhjal on tulemused sarnased varasemate aastatega," tõdes Innove testide keskuse juht Regina Multram.

Pilt: Scanpix/ Foto on illustreeriv
Haridus

Eesti keele teise keelena eksamitulemused paranevad

Toimetaja: Sandra Lepik

"Õpilased olid kevadel eriolukorra tõttu distantsõppel. Paljud otsustasid siiski riigieksamid teha ja esialgsete tulemuste põhjal on tulemused sarnased varasemate aastatega," tõdes Innove testide keskuse juht Regina Multram.

2020. aasta riigieksamite esmased tulemused on sarnased varasematele aastatele. Aasta-aastalt on paranenud eesti keele teise keelena eksamitulemused. 

Multrami sõnul toimusid seekord riigieksamid teistsugustes oludes. Riigieksamite sooritamine ei olnud sel kevadel gümnaasiumi lõpetamise tingimus ja eksamite tegemine oli vabatahtlik. Sooritada oli võimalik matemaatika ja eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksam. "Õpilased olid kevadel eriolukorra tõttu distantsõppel. Paljud otsustasid siiski riigieksamid teha ja esialgsete tulemuste põhjal on tulemused sarnased varasemate aastatega," tõdes Multram. 

Eesti keele  riigieksam  

Eksami keskmine tulemus oli sel aastal 61,6 punkti ja eksamit tegi 6027 eksaminandi. Maksimum tulemuse ehk 100 punkti saavutas sel korral 7 õpilast, üks õpilane sai 0 punkti ning eksam jäi tal sooritamata. Eesti keele riigieksam on toimunud praegusel kujul, kaheosalisena, juba seitse aastat.

Eesti keele teise keelena  riigieksam 

Eksamit tegi sel aastal kokku 1779 õpilast, eksami keskmine tulemus oli 67,8 punkti. 100 punkti sai 6 eksaminandi. Eksamil vähemalt 60% maksimumtulemustest saavutanud eksaminandidele antakse välja eesti keele B2-taseme tunnistus. Sel aastal saavutas B2-taseme 69,2% eksamisooritajatest. 

Matemaatika riigieksam 

Matemaatikas oli võimalik sooritada kitsa või laia matemaatika kursustel põhinev riigieksam. Kitsa matemaatika eksami valis 2356 eksaminandi ja laia matemaatika eksami 4256 eksaminandi. Kitsa matemaatika eksami keskmine tulemus oli 36,4 punkti ja laia matemaatika eksami keskmine tulemus 51 punkti. 100 punkti saavutas kitsa kursuse matemaatika eksamil 1 eksaminand ja laia matemaatika eksamil 12 eksaminandi. 0 punkti sai kitsa kursuse matemaatika eksamil 22 ja laia kursuse eksamil 20 eksaminandi. 

Võõrkeelte eksamid 

Saksa keele rahvusvahelise eksami Goethe-Zertifikat B1- ja B2-taseme eksamid viidi läbi 29 õpilasele 8.- 11. juunil. B1 taseme said neist 18 ning B2 taseme 11 eksaminandi. 

Inglise keele rahvusvahelise eksami Cambridge C1 Advanced eksamisessioon toimus 13.-21. juunini ning eksamil osales 1149 eksaminandi. Tulemused selguvad ajavahemikus 17.-30. juulini. 

Prantsuse ja vene keele rahvusvahelised eksamid toimuvad augustis. 

Inglise keele riigieksamit sel kevadel ei korraldatud, inglise keele eksamit on soovijatel võimalik teha septembri lõpus.   

Eksamitöödega tutvumine ja apelleerimine 

Apellatsiooniperioodil saab eksamitöödega tutvuda 30. juunist kuni 6. juulini elektrooniliselt Eksamite Infosüsteemis (EIS) või eelnevalt registreerudes Innoves kohapeal. Apellatsioone saab esitada Haridus- ja Teadusministeeriumile kuni 6. juulini EISis. Täpsem info töödega tutvumise ja apellatsioonide esitamise kohta on leitav Innove kodulehelt. 

Riigieksamitulemuste edastamine sisseastumiseks 

2020. a lõpetajad, kes on juba SAISis esitanud avaldused kõrgkooli või kutseõppeasutusse astumiseks, ei pea riigieksamitulemusi eraldi koolile edastama. SAISi jõuavad riigieksamitulemused automaatselt, kui vastava eksami tulemused on valitud konkursil kandideerimiseks vajalikud. Siiski tuleb varuda pisut kannatust, sest avalduste menetlemine (konkursipunktide ja õige staatuse arvutamine pingereas) SAISis võib võtta mõned päevad. 

Lisaeksamid 

Septembris-oktoobris toimuvad riigieksamite lisaeksamid, millele võivad registreeruda 2019/2020. õppeaastal kooli lõpetanud ja eelmistel aastatel gümnaasiumi või kutseõppeasutuse lõpetanud isikud. Lisaeksamile saab end kirja panna EISis kuni 17. juulini. Täpsem info on leitav siit.  

Sügisel avalikustatakse esmastele tulemustele lisaks 2020. a riigieksamite kokkuvõttev statistika ja analüüsid. 

Lisainfo riigieksamite kohta on leitav Innove  kodulehelt.

Laadimine...Laadimine...