Eesti-Vene programm ootab piiriülese koostöö projekte

"Efektiivsed e-teenused, toimivad koostöövõrgustikud ja piirkonna atraktiivsus aitavad muuta piirialade väljakutsed uuteks võimalusteks," ütles programmi korraldusasutuse juht Riigi Tugiteenuste Keskuses Ege Ello. 

Pilt: Scanpix/ Foto on illustreeriv
Eesti

Eesti-Vene programm ootab piiriülese koostöö projekte

Toimetaja: Sandra Lepik

"Efektiivsed e-teenused, toimivad koostöövõrgustikud ja piirkonna atraktiivsus aitavad muuta piirialade väljakutsed uuteks võimalusteks," ütles programmi korraldusasutuse juht Riigi Tugiteenuste Keskuses Ege Ello. 

Eesti-Vene piiriülese koostöö programm ootab projektitaotlusi, mis panustavad kohalike ja piirkondlike omavalitsuste, nende allüksuste ja kogukondade vahelise koostöö edendamisse.  

"Eesti-Vene programmi kolmas taotlusvoor annab kohalikele omavalitsustele ja kogukondadele võimaluse parimate praktikate ja kogemuste piiriüleseks vahetamiseks avalike teenuste arendamisel ja välja töötamisel hariduse, kultuuri, spordi või sotsiaalvaldkonnas. Efektiivsed e-teenused, toimivad koostöövõrgustikud ja piirkonna atraktiivsus aitavad muuta piirialade väljakutsed uuteks võimalusteks," ütles Ello.

Programmist rahastatakse tegevusi, mis on selgelt piiriülese iseloomuga ja hõlmavad vähemalt kahte partnerit, kellest üks peab olema Eestist (Kirde-Eesti, Lõuna-Eesti, Kesk-Eesti) ja vähemalt üks partner Venemaalt (Peterburi, Leningradi oblast ja Pihkva oblastist).

Taotlusvoorus võivad osaleda riiklikud, piirkondlikud ja kohalikud riigiasutused, valitsusvälised organisatsioonid, haridusasutused ning avalik-õiguslikud ühingud ja samaväärsed avalik-õiguslikud asutused. 

Taotlusvooru indikatiivne kogumaht on 432 373,32 eurot. Taotletav toetussumma peab jääma vahemikku 50 000 eurot kuni 100 000 eurot ning partnerite omaosaluse min. määr on 10%. 

Taotlusvoor on avatud Eesti ja Venemaa programmi temaatilise eesmärgi "Kohaliku ja piirkondliku hea valitsemistava toetamine" raames. 

Täiendav info on avaldatud Eesti-Vene programmi kodulehel ning eestikeelse teadaande leiab SIIT.

Projektitaotluste esitamise tähtaeg on 21. veebruar 2020.

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 kaasrahastavad Euroopa Liit, Eesti Vabariik ja Vene Föderatsioon.

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri.

Laadimine...Laadimine...