Eesti võtab kasutusele uue laste seksuaalkäitumise hindamismetoodika

Lipusüsteemi eesmärk on toetada kuni 18-aastaste laste ja noorte seksuaalset arengut ja turvalisust, ent täiskasvanutel on tihti raske lastega seksuaalkäitumisest rääkida.

Pilt: Scanpix/ Foto on illustreeriv
Eesti

Eesti võtab kasutusele uue laste seksuaalkäitumise hindamismetoodika

Toimetaja: Sandra Lepik

Lipusüsteemi eesmärk on toetada kuni 18-aastaste laste ja noorte seksuaalset arengut ja turvalisust, ent täiskasvanutel on tihti raske lastega seksuaalkäitumisest rääkida.

Eestis võetakse kasutusele Belgias välja töötatud laste seksuaalse käitumise hindamise ja juhendamise metoodika nimega "Lipusüsteem", mis on kohaldatud Eesti oludele vastavaks, vahendas BNS. 

Belgias seksuaaltervise kompetentsikeskuses Sensoa väljatöötatud tõenduspõhine programm sisaldab nii laste seksuaalkäitumise hindamiskriteeriume kui eakohaseid seksuaalkäitumise arengu tabeleid: mis on normaalne, mis on sobimatu ja mis on lubamatu käitumine ning seda mitte ainult laste, vaid ka laste ja täiskasvanute vahel, teatasid Tervise Arengu Instituut ja sotsiaalkindlustusamet.

Lastega töötavatele spetsialistidel mõeldud "Lipusüsteem" sisaldab ka reageerimisjuhiseid juhuks, kui täiskasvanu märkab lastevahelist sobimatut või lubamatut seksuaalkäitumist.

Belgias välja töötatud laste seksuaalse käitumise hindamise ja juhendamise metoodika nimega  "Lipusüsteem" ning äsja valminud juhendit programmi rakendamiseks on kohandatud Eesti oludele vastavaks. 

Lipusüsteemi eesmärk on toetada kuni 18-aastaste laste ja noorte seksuaalset arengut ja turvalisust, ent täiskasvanutel on tihti raske lastega seksuaalkäitumisest rääkida.

Tulemuseks oskavad lapsed enda eest seista

"Sageli täiskasvanud märkavad kohatut käitumist, kuid ei oska sellele reageerida. "Lipusüsteem" õpetab, et loomulikule käitumisele ei peagi reageerima, vaid võib positiivselt tunnustada. Kuid sobimatu käitumise korral tuleb täiskasvanul esmalt käitumine sõnastada, algatada asjaosalistega arutelu ning vajadusel käitumine lõpetada ja selgitada miks. Seejuures ei ole eesmärk last hukka mõista, vaid õpetada, milline käitumine on sobiv ja milline mitte," ütles Tartu Ülikooli kliinikumi naistearst ja sotsiaalkindlustusameti seksuaalvägivalla kriisiabikeskuste teenuse ekspert Kai Part.

Metoodika kasutamise tulemusena suudavad lapsed ja noored enda eest seista. Nad oskavad hinnata, millal on seksuaalkäitumine sobilik ja millal mitte ning oskavad sel teemal suhelda ja kohaselt reageerida. Spetsialistid tunnevad, et on paremini suutelised loomulikku seksuaalset arengut toetama ja sobimatut seksuaalkäitumist ohjama. Nad suudavad laste ja noorte seksuaalkäitumist kohaselt hinnata, teemat koostöös arutada ning vajadusel asjakohaselt reageerida. Valdkonna eest vastutajad saavad tagada, et seksuaaltervise edendamise ja lubamatu seksuaalkäitumise ennetamisega seotud abinõud on organisatsioonis jätkusuutlikud ja juhised mõistlikult kokku lepitud.

Lipusüsteemi rakendamist asendushoolduses, haridusasutustes ja muudes valdkondades on uuritud Belgias Genti Ülikoolis. Uurimine näitas, et spetsialistid olid selle abil paremini valmis laste seksuaalkäitumist hindama ning sellest laste ja noortega rääkima. "Lipusüsteem" aitab spetsialistidel toetada laste ja noorte eakohast ning turvalist seksuaalkäitumist.

"Lipusüsteemi"  tutvustatakse Tallinnas 26.-27. veebruaril peetaval koolitusel, mille viivad läbi juhendi autor Erika Frans ja koolitaja Maeva Bonjour Belgia seksuaaltervise kompetentsikeskusest.

Laadimine...Laadimine...