Eestis võetakse tarbimislaenu vähem kui Lätis ja Leedus

Luminori poolt Baltimaades tehtud uuring näitas, et eestlased on baltlastest viimase kahe aasta jooksul kõige harvem tarbimislaenu võtnud. Lätis ja Leedus on seda võimalust kasutanud ligi kolmandik vastanutest, samas kui Eestis on vastav osakaal vaid 25%.

Pilt: Scanpix

Eestis võetakse tarbimislaenu vähem kui Lätis ja Leedus

Toimetaja: Toomas Raag

Luminori poolt Baltimaades tehtud uuring näitas, et eestlased on baltlastest viimase kahe aasta jooksul kõige harvem tarbimislaenu võtnud. Lätis ja Leedus on seda võimalust kasutanud ligi kolmandik vastanutest, samas kui Eestis on vastav osakaal vaid 25%.

Lätis võtavad inimesed laenu ettenägematute kulude katteks sagedamini kui teistes Balti riikides ja enamik sellistest laenuvõtjatest on noored. Lätis on 31% inimestest ettenägematute kulude katteks laenu võtnud. Leedus on seda teinud 17% ja Eestis 16% inimestest.

Eestis on kahe viimase aasta jooksul tarbimislaenu võtnud 25% vastanutest. Lätis on seda teinud 33% ja Leedus 34% inimestest. "Enamasti võetakse tarbimislaenu siis, kui raha on vaja suuremateks ostudeks. Sel põhjusel on laenu võtnud 35 protsenti vastanutest Lätis. Leedus ja Eestis on see näitaja 43 protsenti. Positiivne on see, et väikseim osa vastanutest ehk neli kuni kuus protsenti inimestest väitis, et nad võtaksid laenu meelelahutuse eesmärgil või igapäevaste kulude katteks. See näitab, et inimesed on laenamise suhtes ettevaatlikumaks ja vastutustundlikumaks muutunud ega tee seda läbimõtlematult," rõhutas Luminori kontserni eraisikute laenuekspert Inguna Krieva.

Samas võrdleb Lätis vaid kolmandik vastanutest tarbimislaenu valimisel mitut pakkumist. Leedulased teevad seda sagedamini – 37% vastanutest on laenupakkumisi võrrelnud. Eestis on seda teinud vaid 28% vastanutest. Lätis on laenu saamiseks kuluv aeg mõjutanud 18- kuni 29-aastaste noorte valikuid. Nimetatud vanusegrupis on see olnud laenu valimisel määrava tähtsusega 30% vastanute jaoks. 40- kuni 49-aastaste vanusegrupis põhineb laenuotsus sagedamini varasematel kogemustel (33%).

Enamik Läti ja Leedu vastanutest, kes ei ole viimase kahe aasta jooksul tarbimislaenu võtnud, on seda põhjendanud teadliku otsusega, kuna "laenamine käib kiiresti, teenimine aga aeglaselt", ja nad ei taha endale võlakohustust võtta. Eestis väitis kaks kolmandikku inimestest, kes pole tarbimislaenu võtnud, et neil pole lihtsalt lisaraha vaja olnud. Vaadates põhjuseid, miks tarbimislaenu võiks vaja minna, väidab enamik vastanuid, et nad kasutaksid seda kõige tõenäolisemalt kinnisvara või sõiduki ostmiseks ning kodu sisustamiseks.

On näha, et enamus vastanuid ei soovi võtta laenu, mille tagasimakse moodustaks liiga suure osa nende igakuistest väljaminekutest. Ligikaudu 17% vastanutest kulutab üle viiendiku oma igakuisest sissetulekust laenumaksetele. Lätis kasutab 53% inimestest, kellel on tarbimislaen, võlgade tagasimaksmiseks vähem kui 20% oma igakuisest sissetulekust. Leedus on see näitaja 63% ja Eestis 66%.

Luminori uuring näitab Baltimaade elanike tarbimislaenu kasutamise harjumisi. See uuring viidi läbi koostöös turu-uuringute agentuuriga Norstat. Uuringu valimisse kuulus kokku 3026 inimest (Lätis 1012, Leedus 1009 ja Eestis 1005), keda küsitleti juunis 2019.

 

Laadimine...Laadimine...