Eestit nõustav advokaadibüroo üritab kätte saada USA trahvirahasid

Lisaks rahapesu finantsuurimise toetamisele abistab ja esindab büroo Eesti valitsust suhetes Ameerika Ühendriikide pangandusjärelevalve asutuste ning teiste õiguskaitse- ja järelevalveasutustega Rootsis, Taanis, Saksamaal ja teistes riikides.

Pilt: Ksenija Kurs
Eesti

Eestit nõustav advokaadibüroo üritab kätte saada USA trahvirahasid (1)

Toimetaja: Sandra Lepik

Lisaks rahapesu finantsuurimise toetamisele abistab ja esindab büroo Eesti valitsust suhetes Ameerika Ühendriikide pangandusjärelevalve asutuste ning teiste õiguskaitse- ja järelevalveasutustega Rootsis, Taanis, Saksamaal ja teistes riikides.

Eesti riiki nõustava USA advokaadibüroo Freeh Sporkin ja Sullivan LLP töö hakkab edaspidi jagunema kolme etappi ning büroo üheks ülesandeks saab olema USA poolt pankadele määratud trahvisummadest osade taotlemine Eestile, vahendas BNS rahandusministeeriumit.

USA advokaadibüroo pakub Eesti valitsusele õigusnõustamist ja esindamist Põhjamaade pankadega seotud rahapesu asjades, mis on seotud Eesti ja teiste Baltimaade tütarettevõtete ja filiaalidega ning puudutavad miljardite USA dollarite väärtuses raha liikumist vastuolus kohaliku ja rahvusvahelise õiguse ning Eesti järelevalve eeskirjadega.

Lisaks väidetava rahapesu finantsuurimise toetamisele abistab ja esindab büroo Eesti valitsust suhetes Ameerika Ühendriikide pangandusjärelevalve asutuste, justiits- ja rahandusministeeriumi, Väärtpaberi- ja Börsikomisjoni (SEC), New Yorgi osariigi finantsteenuste osakonna ning teiste õiguskaitse- ja järelevalveasutustega Rootsis, Taanis, Saksamaal ja teistes riikides.

Advokaadibüroo täidab neid ülesandeid koostöös Eesti rahandusministeeriumi, finantsinspektsiooni, justiitsministeeriumi, riigiprokuratuuri, politsei- ja piirivalveameti, rahapesu andmebüroo ja teiste Eesti asutustega, mis tegelevad rahapesu juhtumite uurimise või vastastikuse õigusabi menetlemisega.

Kokkulepe trahvisummade ülekandmiseks Eestile

Seda rolli täites soovib Eesti saada osa rahasummadest, mille Ameerika Ühendriikide valitsusasutused võivad saada õigusrikkujatest finantsinstitutsioonidelt kokkulepete, rahaliste karistuste või konfiskeerimise kaudu või muul viisil. Lõppeesmärk on sõlmida kokkulepe USA pädeva asutusega sissenõutavate trahvisummade osaliseks ülekandmiseks Eestile.

Nii jaguneb advokaadibüroo töö kolme etappi. Esimene neist on panna alus kõrgetasemelistele kontaktidele Eesti valitsusasutuste ning Ameerika Ühendriikide justiitsministeeriumi ja rahandusministeeriumi, Väärtpaberi- ja Börsikomisjoni (SEC) ja muude asjassepuutuvate asutuste vahel, et tagada usalduslik suhtlus, infovahetus ja uurimiste koordineerimine käsilolevas asjas.

Teiseks hakkab büroo nõustama asjasse puutuvaid Eesti ametiasutusi ja pakkuma neile abi intervjuude ja dokumentide analüüsiga. Väljaselgitatud asjaolud edastatakse USA asutustele, et osaleda võimalikke rahalisi karistusi puudutavates läbirääkimistes. Uurimistulemuste kohta koostatakse ühtlasi õiguslikud analüüsid.

Kolmandaks hakkab büroo pakkuma valitsusele õigusabi rahaliste karistuste ja nende jagamise taotluse esitamise asjus ning samuti kõigi võimalike mõistlike ja kulutõhusate õiguslike kahju heastamise võimaluste kohta, mida Eesti valitsus võib USA-s või teistes riikides ette võtta õigusrikkumisi toime pannud finantsinstitutsioonide vastu.

1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...