Ekspert: hea suhe vanematega hoiab lapse narkootikumidest ja alkoholist eemal

Kui kooliõpilaste rahulolu oma suhetega vanematega on kõrge, on nende hulgas palju madalam või praktiliselt üldse mitte uimastite proovimist. Ka suitsetamist ja alkoholi tarvitamist on vähem, rääkis Tervise Arengu Instituudi ekspert Ly Kasvandik. Samuti selgus, et kõrgema haridustasemega lapsevanemad saavad enda hinnangul kasvatamisega paremini hakkama.

Pilt: Scanpix/ Illustreeriv pilt

Ekspert: hea suhe vanematega hoiab lapse narkootikumidest ja alkoholist eemal

Merje Aus

Kui kooliõpilaste rahulolu oma suhetega vanematega on kõrge, on nende hulgas palju madalam või praktiliselt üldse mitte uimastite proovimist. Ka suitsetamist ja alkoholi tarvitamist on vähem, rääkis Tervise Arengu Instituudi ekspert Ly Kasvandik. Samuti selgus, et kõrgema haridustasemega lapsevanemad saavad enda hinnangul kasvatamisega paremini hakkama.

Tervise Arengu Instituudi pere ja vanemahariduse valkonna juht Ly Kasvandik rääkis "Harjumaa tervisekonverentsil 2018", kui suurt rolli mängib lapsevanem lapse kujunemisel ning millised asjaolud lapse käitumist ning vaimset tervist mõjutavad.

Vanemad ja keskkond mõjutavad lapse arengut

"Lapsel on sündides olemas faktorid, et kui hästi ta hakkab mingites olukordades toime tulema," selgitas ta. "Millised on soodumused sotsiaalsete, emotsionaalsete oskuste osas, kuidas kujuneb välja tema õpivõimekus."

Suurt rolli mängivad aga lapse arengus perefaktorid. Kas laps sünnib peresse, kus on üksikvanem, kus on majanduslikult toimetulematu olukord, kriminaalsus, tarvitatakse uimasteid jne. See kõik mõjutab ka lapse toimetulekut hiljem.

Lasteaeda ja kooli minnes tuleb mängu ka haridusasutus ning suhted sõpradega.

Lasteaia- ja kooliealise lapse puhul mängib aga suurt rolli mängib vanemate faktor – kuidas oskavad vanemad oma last toetada, mis kasvatusmeetodeid nad kasutavad ning kui hästi oskavad oma lapsele eeskujuks olla.

Rahulolev vanem = õnnelik laps

Tervise Arengu Instituudi 2017. aastal tehtud uuringust saadi ülevaade sellest, kuidas hindavad vanemad oma kompetentsust ja kui palju on lastel probleeme ning millest need tulenevad.

Selgus, et vanematena on oma kompetentsusega vähem rahul need, kellel on madalam haridustase. "Olles lapsevanemate koolitaja, on vaid mõned üksikjuhtumid, kus hästi tulevad toime need pered, kus haridustase kõrge ei ole," selgitas Kasvandik. "Aga need on üksikud näited."

Madalam rahulolu ja kõrgem stressitase on ka last üksinda kasvatavatel vanematel. Seda eelkõige majandusliku toimetuleku tõttu, sest ka see on üks tegur, mis mõjutab vanemate rahulolu.

Samuti on vanematel, kes on oma peresuhtega vähem rahul, madalam enesetõhusus.

Väikestel lastel on suured mured

Vanemate hinnang laste käitumisprobleemidele näitas, et kõige rohkem esineb lastel tähelepanu- ja keskendumisraskustega seotud probleeme.

Eelkooliealistel on küll rohkem väljapoole suunatud jonnihooge ja vihaväljendusi, aga kooliealistel on emotsionaalset raskust – nad kipuvad rohkem sissepoole elama.

Raskusi on rohkem vanemate hinnangutel poistel, samuti üksikvanemate lastel majandusliku toimetulematusega ja peredes, kus on omavahelised suhted kehvemad. "Uuringus tuli välja loogiline fakt, et kui vanemlik kompetentsus on madal, on lastel raskusi rohkem," rääkis Kasvandik.

Uimastitarbimine on seotud suhetega vanematega

Uuringust selgus, et kui kooliõpilaste rahulolu oma suhetega vanematega on kõrge, on nende hulgas palju madalam või praktiliselt üldse mitte uimastite katsetamist või proovimist. Ka suitsetamist ja alkoholi tarvitamist on vähem.

Veel mängib rolli vanemlik kontroll, mis mõjutab suuresti uimastite tarvitamist laste ja noorte seas. Vanemad, kes teadsid, kus laps õhtul on, nende laste puhul uimastite proovimist praktiliselt ei olnudki.

 

Laadimine...Laadimine...