Elatisabi suurus hakkab sõltuma maksja sissetulekust

"Kuna Eestis on perekondade elustandard ja võimalused äärmiselt erinevad, on meie hinnangul maksimaalselt paindlikku süsteemi võimalik luua nimelt elatiskalkulaatori abil ja lähiriikide näited on meile heaks eeskujuks," sõnas justiitsminister Urmas Reinsalu. Elatisabi suurus sõltuma maksja sissetulekust, laste arvust ning nende vajadustest.

Pilt: Scanpix

Elatisabi suurus hakkab sõltuma maksja sissetulekust

"Kuna Eestis on perekondade elustandard ja võimalused äärmiselt erinevad, on meie hinnangul maksimaalselt paindlikku süsteemi võimalik luua nimelt elatiskalkulaatori abil ja lähiriikide näited on meile heaks eeskujuks," sõnas justiitsminister Urmas Reinsalu. Elatisabi suurus sõltuma maksja sissetulekust, laste arvust ning nende vajadustest.

Justiitsministeerium saatis kooskõlastamiseks perekonnaseaduse muutmise eelnõu väljatöötamiskavatsuse, millega soovitakse panna elatisabi suurus sõltuma maksja sissetulekust, laste arvust ning nende vajadustest, vahendas BNS.

"Tänases perekonnaseaduses sätestatud miinimumelatis on sageli elatise maksja jaoks liiga kõrge ja see võib mõjuda elatise maksjale demotiveerivalt ning tekitada rahalisi kohustusi, mida täita ei suudeta. Seega ei täida praegune miinimumelatis oma funktsiooni ega kaitse ka lapse parimat huvi," sõnas justiitsminister Urmas Reinsalu ministeeriumi pressiesindaja vahendusel.

Eelnõu kohaselt on minimaalseks elatise summaks pool lapse toimetulekupiirist, mis tänavu on 84 eurot kuus. Elatise summa suurus on seotud lahus elava vanema sissetulekuga, moodustades kindla protsendi vanema netosissetulekust. Täpsed valemid ja suhtarvud on plaanis paika panna eelnõu koostamise käigus, kuid hinnanguliselt võiks kahele lapsele maksmisele kuuluv elatise summa jääda suurusjärku 32-33 protsenti vanema netosissetulekust.

Abivahendina on kavas luua infotehnoloogiline lahendus ehk elatiskalkulaator, mis oleks avalikult veebis kättesaadav.

Reinsalu sõnul on häid näiteid planeeritava elatiskalkulaatori kohta võimalik tuua näiteks Soomest ja Saksamaalt. "Soomes arvestatakse nii lapse vajadustega kui ka mõlema vanema võimalustega last üleval pidada, näiteks määratletakse esmalt lapse ülalpidamise ulatus, mis jagatakse vastavalt vanemate ülalpidamisvõimekusele. Saksamaal on aastakümneid kasutusel olnud nn Düsseldorfi tabel, kus on omavahel seotud vanema sissetulek, lapse vanus ja vanema poolt ülalpeetavate laste arv. Kuna Eestis on perekondade elustandard ja võimalused äärmiselt erinevad, on meie hinnangul maksimaalselt paindlikku süsteemi võimalik luua nimelt elatiskalkulaatori abil ja lähiriikide näited on meile heaks eeskujuks," ütles Reinsalu.

Eelnõu kohaselt on elatise summa seotud ülalpeetavate laste arvuga – kui elatist makstakse vaid ühele lapsele, siis elatise summa suureneb teatud protsendi võrra ning kui rohkematele lastele, siis ühele lapsele maksmisele kuuluv elatise summa vastavalt väheneb. Samuti kehtestatakse teatud protsent netosissetulekust, mis peab maksma kohustatud vanemale alles jääma pärast kõikidele ülalpeetavatele lastele elatise maksmist.

Kalkulaator võtab igakuise elatise summa arvutamisel arvesse last kasvatava vanema poolt saadavaid peretoetusi ning lapse jagatud elukohta.

Elatiskalkulaatori kasutuselevõtt vähendaks ministeeriumi hinnangul eelduslikult elatise väljamõistmiseks kohtusse pöördumiste hulka ja kohtute töökoormust, kuna vanemad saaksid selle abil ise välja arvutada, millises summas kohus tõenäoliselt nende juhtumi puhul elatise välja mõistaks. Samuti aitaks see lapsevanematel omavahel lihtsamini lapsele makstavate summade osas kohtuväliselt kokkuleppele jõuda. Erijuhtumite puhul jääb kohtule siiski võimalus elatist välja mõista elatiskalkulaatoriga võrreldes suuremas või väiksemas summas.

Laadimine...Laadimine...