Enam kui pooled eestlased tahavad saada ettevõtjaks

Ettevõtjaks saamisest unistab 52 protsenti eestlastest ning lausa 41 protsenti usub, et neil on olemas ka kõik vajalikud oskused ja teadmised, et ettevõtlusega alustada. 

Pilt: Scanpix/ pilt on illustreeriv

Enam kui pooled eestlased tahavad saada ettevõtjaks

Ettevõtjaks saamisest unistab 52 protsenti eestlastest ning lausa 41 protsenti usub, et neil on olemas ka kõik vajalikud oskused ja teadmised, et ettevõtlusega alustada. 

Värske rahvusvahelise ettevõtlusuuringu AGER 2018 tulemuste järgi unistab eestlane kasumile orienteeritud suurlinnas tegutsevast ärist, kus tal on palgatud personal ning pakutakse pigem teenuseid kui tooteid. Ettevõtjaks saamisest unistab 52 protsenti eestlastest ning lausa 41 protsenti usub, et neil on olemas ka kõik vajalikud oskused ja teadmised, et ettevõtlusega alustada. See on võrreldes eelmiste aastatega kõrgeim skoor.

AGER 2018 kohaselt on eestlase ettevõtlik loomus, mille väljaarvutamisel võetakse arvesse nii ettevõtjaks saamise soovi, sotsiaalset tuge või vastuolu ning teadmisi ja oskusi ettevõtlusega alustamiseks, on pidevalt kasvav. Eestlase ettevõtliku loomuse skoor on 47, mis on samal tasemel maailma keskmisega ning kõrgem Euroopa keskmisest (42).

Ettevõtlus ning iseenda tööandjaks hakkamine on Eestis aasta aastalt üha populaarsem ning näha on selgelt, et see liigub tõusvas trendis. Kui 2015. aastal tahtis ettevõtjaks saada 46% eestlastest ning 2016. aastal 49%, siis tänavu on see skoor taas kolm protsenti tõusnud. Eestlase soov olla ettevõtja on 11 protsendi võrra kõrgem kui Euroopa riikides keskmiselt ning samuti kõrgem maailma üldise skooriga (49%) võrreldes.

Maailmas paistavad kõrgeima ettevõtliku loomusega silma Aasia riigid, kus nii majandus kui tehnoloogiline võimekus on viimastel aastatel eriti esirinnas ning paljud suurettevõtted laienevad just nimelt Aasia turgude arvelt. Kõrgeima skooriga on Vietnam (84), järgnevad India (81), Hiina (80) ja Malaisia (72). Suurim soov saada ettevõtjaks on inimestel just nendes riikides, lausa 92 protsenti vietnamlastest tahavad saada ettevõtjaks, järgneb India, kus 91% elanikest soovib olla iseenda tööandja. Eesti asub 44 riigi hulgas täpselt keskel, olles 22. positsioonil.

Mida eestlased vajavad, et alustada oma ettevõtlusega?

"On hea meel näha, et eestlased hindavad riigi tehnoloogilist võimekust ning haridussüsteemi toetust kõrgelt ning peavad neid aspekte oluliseks endale tööandjaks hakkamisel," kommenteeris Tartu Ülikooli ettevõtlusprofessor Tõnis Mets, kes on samuti tutvunud äsja avalikustatud uuringu tulemustega. "Amway Globaalse Ettevõtlusuuringu tulemuste kohaselt peab 68 protsenti eestlastest oluliseks, et Eesti on tehnoloogiliselt arenenud, mis teeb omakorda ettevõtjaks hakkamise lihtsamaks. 62 protsenti vastanutest on rahul meie haridussüsteemiga, mis õpetab inimestele vajalikke oskusi, et hakata ettevõtjaks," tõi professor Mets välja kaks kõige olulisemat uuringust selgunud fakti ning rõõmustas, et ettevõtlusalane haridus on Eestis üha parem ning eestlaste hinnang küsitletud Euroopa maade hulgas üks kõrgemaid, Šveitsi järel, samal tasemel Rootsi ja Iirimaaga.

Eestlased on üsna kindlad, et nende pere ja sõbrad on ettevõtluse osas positiivselt meelestatud ning toetavad, kui nad peaksid otsustama hakata iseenda tööandjateks (87%). Samuti on 78 protsenti eestlastest valmis kulutama oma vaba aega, et välja töötada äriidee; 64% neist on kindlad, et äriidee väljatöötamine ka õnnestub.
 
Küsides aga, millistes ettevõtjaks hakkamise aspektides vajaksid eestlased kõige enam tuge, selgus, et maksude ja regulatsioonidega seotud abi sooviks 22% ning tuge äriidee elluviimiseks vajaliku finantseerimise leidmisel vajaks 20% vastanutest.

 

Laadimine...Laadimine...