11 kommentaari

küsija

Vasta kommentaarile

Kuidas oli sel aastal rahvusvaheliste vaatlejatega?

toivo

Vasta kommentaarile

kes väljastas sedeleid ja regitreeris see vastutagu nüüd legitiimsuse eest, seina äärde kuul pähe ja kohe on kõik leitiimne

suu lahti sm Eesmaa

Vasta kommentaarile

Batka just lasi kõik ponksid poisid ja tüdrikud Minskis soolaputkast lahti saab jälle tsipa flaneerida ja frondeerida Schwarts-Sorose rahade peal igati rammusate õnneks. Kuid sm Eesmaa Kataloonia juhid juba aastaid Hispaania türmis ja mida teeb Euroopa järsku lõpetab selle lõputu sovoki ja teeb suu lõpuks lahti? Vabastada poliitvangid katalaanid kui Batka suudab Valgevenes poisid-tüdrukud soolaputkast vabastada miks siis seltsimehed Euroopas ei suuda. Suu lahti sm Eesmaa Kataloonia poliitvangid Hispaania türmist priiks. Saab Batka saab ka Euroopa kas mitte priius Katalooniale ja katalaanidele. Poliitvangid türmist välja sm Eesmaa.

Legitimist postitas:

Katalaanid erinevad valgevenelastest sellega, et nemad on demokraatlikult soolaputkasse pistetud ja selline demokraatlik soolaputkas istumine lausa auasi on ühes end demokraatlikuks ja vabaks pidavas riigis. Juba Vanas-Kreekas, kust kõik need Lääne ja Euroopa demokraatia väärtused on oma alguse saanud, oli see demokraatia kõrgemaks väljendusvormiks kui osadel inimestel lihtsalt ketiga raudvõru kaela pandi ja siis soolaputkasse pisteti kui nad polnud nõus heameelest sellise demokraatliku kohtlemise suhtes oma tänulikkust üles näitama.

totaalne venestamine

Vasta kommentaarile

Eestile karja schwarts-soroste nn Maidannid tähendavad totaalset venestamist elik Karl Genrihh on jälle tagasi ja totaalselt. Raudteekeelne Estonozemljanskaja zemelja ühiselt raudteekeeles.

Huviline

Vasta kommentaarile

Jätaks ikka Valgevene ja valgevenelaste asjad nende endi otsustada ja lahendada, eriti veel kui oma ninaalune tihti sugugi puhtam pole. Ajalugu on korduvalt näidanud, et kui mingi valitseja või riigikord on rahvale tõesti vastumeelne, kukuvad need ka ilma kõrvalise sekkumise ja suurema vägivallata. Vastupidisel juhul on tegemist aga lihtsalt välismaalt organiseeritud ja korraldatud riigipöördega, mis halvimal juhul võib lõppeda ka pika ja kõigile osapooltele kurnava kodusõjaga nagu seda praegu näiteks Ukrainas näha võime ja kas tõesti Eesmaa koos seltsimeestega soovivad sama kordumist ka oma vahetus naabruses? Ei maksa unustada, et seda siis meile juba sedavõrd lähedal, et kümned tuhanded sõjapõgenikud jõuavad sealt siia juba ka lausa jala ja oleme me kõigi nende sisuliselt venelaste vastuvõtmiseks, toimiseks ning majutamiseks ikka tõesti valmis? Arvan, et sealsetele inimestele kergekäeliselt lootust andes ja paremat elu lubades tuleks vast olla, või vastupidisel juhul lihtsalt lasta asjadel oma loomulikku rada areneda, olgu tulemus siis parasjagu milline tahes.

Jared ja Ivanka

Vasta kommentaarile

Vast tubli Jared kui tõeline Belarusski partizan ja hurmav Ivanka Suurvürstiriiki juhtima kui momendil Rjurikovitšeid ja Gediminovitšeid võtta ei ole. Suurvürstiriik kui Teine Iisrael ja omand tagastada õigusjärgsetele omanikele miskit juba hakkab looma.

vaid Suurvürstiriik

Vasta kommentaarile

Suurvürstiriigil merest mereni on kõik vaid omad Russ Litovskaja territooriumid Rjurikovitšite ja Gediminovitšite omad kelle siis veel. Ja las pollak, moskoviit, tataar ja ristikoer tegeleb omadega. Merest mereni Suurvürstiriik Russ Litovskaja.

vaatleja

Vasta kommentaarile

Lisaks Ukrainale ja Leedule omab ka Valgevene tänu MRP-le võõraid territooriume!

kolm joodikut

Vasta kommentaarile

Mida halada mingi Belarussi nn legitiimuse üle kolme joodiku na troihh kuskil metsas oli legitiimne? Vast esmalt taastada Suurvürstiriiki merest mereni ja siis vaatab seda legitiimsust. Russ Litovskaja merest mereni. Suurvõim Idaruumis tataaride ja ristikoerte hirm.

kabalist

Vasta kommentaarile

https://objektiiv.ee/matemaatikahariduse-oppejoud-224-haiseb-patriarhaalse-valge-ulemvoimu-jarele/
Kuidas hääli lugeda!

Laadimine...Laadimine...