ERAHUVIKOOLI JUHT: Linna toetusega saame pakkuda lastele paremaid ruume

"Meil on nii mõnigi kord juhtunud, et õpetajad ei saa oma töötasu kätte ja on sunnitud ootama, sest etenduste kulud on nii suured," ütles erahuvikooli juht Kaari Sillamaa. "Kui saaksime toetusraha, saaksin ka palgavõlad korraga ära maksta."

Pilt: Scanpix
Haridus

ERAHUVIKOOLI JUHT: Linna toetusega saame pakkuda lastele paremaid ruume

Juuli Nemvalts

"Meil on nii mõnigi kord juhtunud, et õpetajad ei saa oma töötasu kätte ja on sunnitud ootama, sest etenduste kulud on nii suured," ütles erahuvikooli juht Kaari Sillamaa. "Kui saaksime toetusraha, saaksin ka palgavõlad korraga ära maksta."

Volikogu võttis vastu otsuse, millega hakkab linn jälle toetama erahuvikoole. 2019. aastal kavatsetakse erahuvikooli toetuseks maksta kokku 200 000 eurot.

Kaari Sillamaa endanimelisest kaunite kunstide koolist ütles, et on toetuse taotlemise võimalusega hästi kursis. "Loomulikult tahame esitada avalduse toetuse saamiseks, aga enne peame vaatama, kas saame kokku vajaliku arvu õpilasi," lausus Sillamaa. "Ma ei ole veel jõudnud teha uue lavavõistluse eriala, kuhu huvilised saavad ennast registreerida. Ka need, kes käivad soololaulus, ei ole ennast registreerinud – me ikka loodame, et saame laste arvu täis. Rühmadesse ei saa me lapsi juurde võtta, sest meie teatrirühmad, kus on 35 last, on juba pilgeni täis ja kedagi juurde võttes tekib ruumipuudus."

Puhkusetasule vaja katet

Sillamaa tõdes, et kuna toetuseraha on mõeldud õpetajate palkade maksmiseks ja õppematerjalide soetamiseks, kulub see raha neile marjaks ära. "Meil on nii mõnigi kord juhtunud, et õpetajad ei saa oma töötasu kätte ja on sunnitud ootama, sest etenduste kulud on nii suured," selgitas ta. "Õnneks on meie  õpetajad valmis ootama. Kui saaksime toetusraha, siis saaksin palgavõlad korraga ära maksta. Ka saame õppematerjale soetada, need on meil väga tihti näitetüki lavale toomisega seotud. Et lastel oleks midagi teha,  peavad igal aastal välja tulema uued teatritükid."

Sally Stuudio juht Annely Köster nentis, et toetuse saamine aitaks neil õpetajate suvepuhkust kindlamini tasustada. "Ma usun, et see on enamiku erahuvikoolide probleem, kust leida katet suvisele puhkusele. Seadus näeb õpetajatena töötavatele inimestele ette teatavad eelised ja erahuvikoolidel on väga raske neid rakendada, kui selle jaoks ei ole rahalist katet. Õpperaha läheks väga taevasse, kui see tuleks üheksa kuu jooksul õpilastelt kõik kokku korjata. Samas leian, et on äärmiselt oluline, et kõik need, kes huvihariduse vallas tegutsevad, maksaksid oma õpetajatele legaalset palka – toetus on üks samm selles suunas, et seda oleks natukene kergem teha."
Kösteri sõnul annaks toetusraha koolile teatavat stabiilsust ja kindlustunnet, mis on äärmiselt oluline, et saaks pakkuda kvaliteetset õpet. "Saaksime investeerida õpetajatesse ja seeläbi õpilaste paremasse õpikogemusse. Sally Stuudio eripära on, et meil ei tööta ühtki alla magistrikraadi haridusega õpetajat. Mis omakorda seab ette, et palgatingimused peavad vastama õpetajate kvalifikatsioonile ja kogemusele," rääkis ta. "Reaalsuses me konkureerime tööjõuturul eelkõige kõrgkoolidega. See tähendab, et peame suutma oma õpetajatele pakkuda täiendõpet, töökeskkonda ja palgatingimusi, nagu seda suudavad kõrgkoolid. Summa aitab tasuda ühe kuu sotsiaalmaksud."

Aitab maksta renti

Tantsustuudio Free Flow Studio esindaja Ragne Rajaveer-Jalloul ütles, et nende stuudios tantsib üle kolmesaja lapse. "Vastus küsimusele, mida me teeksime toetuseraha eest, on väga lihtne: rent ja töötajate palgad," lausus ta. "Sellest toetusest oleks väga-väga suur abi. Tantsukoolidele on see väga oluline ja mõningal juhul võib dikteerida jätkamist või mittejätkamist. Kõigil tuleb ju elada ja üürileandja ei küsi, kas raha on või ei ole rendi maksmiseks. See toetus muudab väga palju, saame lastele pakkuda paremaid ruume. Kui me toetust saame, kulub see meil väga eesmärgipäraselt ära."

Lasnamäe huvikooli juht Diana Ehand ütles, et nad kindlasti tahavad toetust taotleda. "Aasta võis olla 2008, kui saime viimati sellist toetust. Kui meile raha antakse, tahame kindlasti suurendada õpetajate palka. Kahjuks on meie õpetajate töötasu praegu tublisti madalam kui teistel. Soovime ka õppematerjale juurde osta. Arvan, et tänu sellele tuleb meile veelgi rohkem õpilasi. Praegu on väga populaarsed muusika-, kunsti-, looduse- ja tehnikaring ning e-koda. Kuid kõige populaarsem on siiski teater."

Erahuvikoolide toetus suurendab erialade valikut

"Erahuvikoolide toetamine  parandab huvihariduse kättesaadavust ja laiendab õpilaste võimalusi tegeleda just neid huvitava alaga," ütles abilinnapea Vadim Belobrovtsev.

"Lapsed saavad osaleda ka neis huviringides, mida munitsipaalhuvikoolid ei pruugi pakkuda," lisas Belobrovtsev.  "Tallinna linn on alati tunnustanud ja väärtustanud laste ning noorte huvitegevust, sest hea ja põnev huviharidus on niisama oluline kui hea kooliharidus."

Toetust makstakse erahuvikoolile tingimusel, et kool on tegutsenud Tallinnas vähemalt viis aastat, sellel ei ole maksuvõlgu ega võlgnevusi Tallinna linna asutustele, erahuvikooli õppekavad on registreeritud Eesti hariduse infosüsteemis ja erahuvikoolis õpib üle saja õpilase, kes on ametlikult Tallinna elanikud. Toetuse suuruseks on linna enda huvikoolide ühe kuu keskmine ringitasu (45 eurot) ühe õpilase kohta. Toetust makstakse kord aastas, selle maksmist korraldab linna haridusamet.
Spordikoolidele on mõeldud eraldi toetus.

Laadimine...Laadimine...