Eralasteaias käivate laste toetus aitab vanematel raskel ajal toime tulla

"Olen väikeettevõtja ja mu firma sissetulek on langenud viimase kuuga kordades," tõdes Anne (28), kelle laps on käinud kaks viimast aastat eralasteaias. "Kaua ma vastu pean, ei tea. Vähemalt lasteaiakoht jääb alles, tänu linna toetusele tuleb nüüd mul endal maksta mõnikümmend eurot."

Pilt: Scanpix

Eralasteaias käivate laste toetus aitab vanematel raskel ajal toime tulla

Urmas Kaldmaa

"Olen väikeettevõtja ja mu firma sissetulek on langenud viimase kuuga kordades," tõdes Anne (28), kelle laps on käinud kaks viimast aastat eralasteaias. "Kaua ma vastu pean, ei tea. Vähemalt lasteaiakoht jääb alles, tänu linna toetusele tuleb nüüd mul endal maksta mõnikümmend eurot."

Väike eralasteaed, kus Anne laps käib, viis lasteaiatasu miinimumini, aga ilma linna toetuseta oleks see tema jaoks ikkagi liiga suur. "Tänu linna toetusele tuleb mul nüüd  maksta mõnikümmend eurot, sellega ehk tulen toime," ütles naine.  "Elukaaslane saab teha kodutööd ja laps on praegu temaga kodus, aga vähemalt koht toredas lasteaias jääb alles. Kunagi see koroonakriis ju lõpeb!"

Lastele võrdne kohtlemine

Tallinn toetab ka eralasteaias ja lastehoius käivate laste peresid 71,25 euroga kuus, et kohelda raskel ajal kõiki lapsi ja nende peresid võrdselt. See on järg varasemale otsusele, millega vabastati linna enda lasteaedade pered ajutiselt sama suurest lasteaia kohatasust.

"Eriolukorras toetab linn kõiki lapsi võrdselt olenemata sellest, kas nad käivad lastehoius, eralasteaias või munitsipaallasteaias," ütles linnapea Mihhail Kõlvart. "Lapsed peavad saama käia lasteaias ka eriolukorra ajal, kuni ei kehtestata liikumispiirangut, sest paljudel vanematel tuleb ka praegu tööl käia, et saaksime kõigile vajalikke teenuseid."

Toetuseta läheks lasteaed kinni

Kalli-kalli eralasteaia tegevjuht Signe Suurväli ütles, et nende lasteaias käib praegu tunduvalt vähem lapsi kui tavaliselt. "Mõni üksik ongi jäänud," tõdes Suurväli. "Olen kuulnud, et mõne lapse vanem ei saa näiteks sellepärast last koju jätta, et töötab tollis. Oleme palunud vanemaid, kui vähegi võimalik, jätta lapsed koju ja mitte viia neid ka vanavanemate juurde."

Suurväli sõnul on linna toetus eralasteaedades käivate laste vanematele ja ka eralasteaedadele väga oluline, sest see aitab neil raskes olukorras toime tulla. "Meil on nii, et kui lapsevanem last lasteaeda ei toogi, peab ta ikkagi koha eest maksma," selgitas Suurväli. "Toetuseta peaksime lasteaia kinni panema, sest me ei saaks õpetajatele palka maksta. Tänu linna toetusele jääb aga vanema kanda minimaalne osa lasteaiatasust. Kui viirusekriis lõpeb, on lastel kuhugi tagasi tulla."

Eralasteaia toetust saab haridusametist

• Toetuse saamiseks peab eralasteaias käiva lapse vanem esitama Tallinna haridusametile taotluse. Selleks on olemas blankett, mille haridusamet on saatnud eralasteaedadele ja mis on üleval ka haridusameti kodulehel.

• Taotlus tuleb digitaalselt allkirjastada, lisada eralasteaialt saadud arve ja selle tasumist tõendav maksekorralduse koopia. Taotlus tuleb saata haridusameti üldmeilile haridusamet@tallinnlv.ee.

• Taotluse esitamine ja kogu asjaajamine käib elektrooniliselt. Taotluse esitamise kuupäeva pole kehtestatud, kuid 1. aprillil esitatud arve põhjal makstakse toetust alles pärast 10. kuupäeva. Nii palju aega kulub kontrollile, kas laps on ametlik linna elanik ja vähemalt ühe linnale kuuluva lasteasutuse järjekorras. Infot eralasteaedade toetuse kohta saab tel 640 4655.

Eralastehoiu toetust saab oma linnaosast

• Vanematel, kes taotlevad eralastehoiu toetust esimest korda, tuleb selle saamiseks esitada linnaosavalitsusele blanketil (mille saab linna sotsiaal- ja tervishoiuameti kodulehelt) ja digitaalselt allkirjastatult avaldus, lastehoiuteenuse arve ja selle tasumist tõendav panga maksekorralduse koopia. Laps peab vastama tingimustele, mis on kirjas sotsiaal- ja tervishoiuameti kodulehel. Info tel 520 5248.

• Juba eralastehoius käivate laste vanemad, kes on siiani toetust saanud, saavad edaspidi lihtsalt 71,25 eurot suuremat toetust.

• Vanematel tuleb esitada toetuse taotlus linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale täpselt samamoodi, nagu nad on seda varem teinud. Täiendava toetuse saamiseks eraldi avaldust tegema ei pea.

• Kuna eriolukord hakkas kehtima 16. märtsist, on märtsi eest saadav toetusraha 36,77 eurot, mitte 71,25. Täies suuruses toetust hakkavad lapsevanemad saama aprillist.

• Vanematel, kes taotlevad eralastehoiu toetust esimest korda, tuleb selle saamiseks esitada oma linnaosavalitsusele blanketil (mille saab linna sotsiaal- ja tervishoiuameti kodulehelt) ja digitaalselt allkirjastatult avaldus, lastehoiuteenuse arve ja selle tasumist tõendav panga maksekorralduse koopia. Laps peab vastama tingimustele, mis on kirjas sotsiaal- ja tervishoiuameti kodulehel. Info tel 520 5248.

• Juba eralastehoius käivate laste vanemad, kes on siiani toetust saanud, saavad edaspidi lihtsalt 71,25 eurot suuremat toetust.

• Vanematel tuleb esitada toetuse taotlus linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale täpselt samamoodi, nagu nad on seda varem teinud. Täiendava toetuse saamiseks eraldi avaldust tegema ei pea.

• Kuna eriolukord hakkas kehtima 16. märtsist, on märtsi eest saadav toetusraha 36,77 eurot, mitte 71,25. Täies suuruses toetust hakkavad lapsevanemad saama aprillist.

Laadimine...Laadimine...