Euroopa Komisjon tahab pikendada mittehädavajaliku reisimise piirangut 15. maini

"Kuigi esimesed tulemused on julgustavad, tuleb reisipiirangut pikendada, et haiguse edasise leviku riski veelgi vähendada," märkis Euroopaliku eluviisi edendamise valdkonna asepresident Margaritis Schinas.

Pilt: Albert Truuväärt

Euroopa Komisjon tahab pikendada mittehädavajaliku reisimise piirangut 15. maini

Toimetaja: Sandra Lepik

"Kuigi esimesed tulemused on julgustavad, tuleb reisipiirangut pikendada, et haiguse edasise leviku riski veelgi vähendada," märkis Euroopaliku eluviisi edendamise valdkonna asepresident Margaritis Schinas.

Komisjon kutsus täna Schengeni liikmesriike ja Schengeni lepinguga ühinenud riike üles pikendama mittehädavajaliku ELi reisimise ajutist piirangut kuni 15. maini. Liikmesriikide ja teiste pandeemia all kannatavate riikide kogemused näitavad, et viiruse leviku tõkestamise meetmeid tuleb kohaldada kauem kui 30 päeva, et need saaksid tõhusalt mõjuda. Komisjon soovitab liikmesriikidel reisipiirangu pikendamist omavahel koordineerida, sest välispiiridel võetavad meetmed saavad olla tõhusad ainult siis, kui kõik ELi ja Schengeni riigid rakendavad neid kõigil piiridel sama kaua ja ühetaoliselt.

Reisipiirang, mida soovitatakse pikendada, kehtib EL+ alal, kuhu kuuluvad kõik Schengeni liikmesriigid (kaasa arvatud Bulgaaria, Horvaatia, Küpros ja Rumeenia) ning neli Schengeni lepinguga ühinenud riiki (Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits) – kokku 30 riiki.

Schinas märkis, et kõik liikmesriigid on edukalt rakendanud suhtlemisdistantsi hoidmise meetmeid, et piirata sotsiaalset suhtlust ja aeglustada viiruse levikut. "Kolmandatest riikidest ELi suunduvate mittehädavajalike reiside piirang täiendab neid meetmeid ELi välispiiridel. Kuigi esimesed tulemused on julgustavad, tuleb reisipiirangut pikendada, et haiguse edasise leviku riski veelgi vähendada. Me ei tohiks veel ust lahti teha, kuni me alles töötame oma kodu turvalisuse nimel."

Komisjoni hinnang praegusele olukorrale osutab uute haigus- ja surmajuhtumite arvu jätkuvale suurenemisele kogu ELis, aga ka pandeemia arengule väljaspool ELi, sealhulgas riikides, kust tavaliselt reisivad ELi igal aastal miljonid inimesed. Seepärast tuleb reisipiirangut pikendada, et haiguse edasise leviku riski vähendada. 

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) hinnangul on nakkuse kiirema levimise risk mõõdukas, kui kohaldatakse leevendusmeetmeid, ja see risk on väga suur, kui leevendusmeetmed on ebapiisavad, kusjuures risk, et tervishoiu- ja hoolekandesüsteemide suutlikkus ületatakse lähinädalatel, on suur isegi koos leevendusmeetmetega.

Alates reisipiirangu rakendamisest märtsi teises pooles on lennureisijate vedu vähenenud peaaegu nullini, veel toimuvad lennud piirduvad peamiselt kaubaveo ja inimeste kojutoomisega. Sarnane muutus on toimunud ka reisijateveos teiste transpordiliikidega, nagu parvlaeva-, bussi- ja rongitransport. 

Komisjon jätkab liikmesriikide abistamist ELi mittehädavajaliku reisimise piirangute rakendamisel, pidades muu hulgas korrapäraseid videokõnelusi siseministritega.

Reisipiirangu pikendamist pärast 15. maid tuleks uuesti kaaluda, võttes arvesse epidemioloogilist olukorda. Üheaegne ja kooskõlastatud tegevus välispiiridel on oluline osa ELi kriisist väljumise strateegiast ja piirangute järkjärgulisest lõdvendamisest.

Laadimine...Laadimine...