Euroopa Komisjoni hinnangul võib Eesti muutuda maksudest hoidumise maaks

Eesti näib Euroopa Komisjoni hinnangul võimaliku rahvusvahelise lülina ettevõtete tulumaksust hoidumiseks, Eesti peab võtma üle maksudevältimise vastase direktiivi 2018. ja 2019. aasta lõpuks. "Kui Euroopa debattides üldiselt räägitakse maksude optimeerimisest, siis Eestit tavaliselt selles kontekstis ei mainita. Halvas nimekirjas on hoopis Holland, Luksemburg, Malta, Küpros ja Iirimaa," sõnas Eesti Tööandjate Keskliidu juht Toomas Tamsar.

Pilt: Scanpix

Euroopa Komisjoni hinnangul võib Eesti muutuda maksudest hoidumise maaks

Eesti näib Euroopa Komisjoni hinnangul võimaliku rahvusvahelise lülina ettevõtete tulumaksust hoidumiseks, Eesti peab võtma üle maksudevältimise vastase direktiivi 2018. ja 2019. aasta lõpuks. "Kui Euroopa debattides üldiselt räägitakse maksude optimeerimisest, siis Eestit tavaliselt selles kontekstis ei mainita. Halvas nimekirjas on hoopis Holland, Luksemburg, Malta, Küpros ja Iirimaa," sõnas Eesti Tööandjate Keskliidu juht Toomas Tamsar.

Tööandjate Keskliidu hinnangul on Eesti hea maksudistsipliiniga riik, mida ei käsitleta tavaliselt kui maksude optimeerimise võimaluse poolest tuntud riiki, kuigi Euroopa Komisjoni hinnangul võib Eesti muutuda oma tulumaksusüsteemi poolest maksudest hoidumise maaks, vahendas BNS.

"Euroopa Komisjoni raporti maksupeatükis on peamisena toodud välja, et Eestis on tõhus maksuadministratsioon ja maksupettuste tase on üks Euroopa madalamaid ning Eesti ettevõtte tulumaksu süsteem toetab tervikuna majanduskasvu," ütles Eesti Tööandjate Keskliidu juht Toomas Tamsar.

"Tõepoolest, raportis on muu hulgas mainitud, et mõnd ettevõtte tulumaksu süsteemi omadust võivad mõned rahvusvahelised ettevõtted kasutada maksude optimeerimiseks. Selle vastu nähakse rohtu uutes direktiivides 2018-2019, mis sisaldavad maksupettuste vastaseid sätteid," märkis Tamsar.

Tööandjate hinnangul on Eesti maksudistsipliin üldjoontes hea ja ettevõtte tulumaksu süsteem on konkurentsivõimeline. "Meie hinnangul on seaduslik konkurentsieelis hea, kuid neid eeliseid võiks muu maailma ees alati rohkem olla. Olemasolevaid konkurentsieeliseid tuleb aktiivselt kasutada välisinvesteeringute ja talentide riiki meelitamiseks, mitte neid maha salata. Kui Euroopa debattides üldiselt räägitakse maksude optimeerimisest, siis Eestit tavaliselt selles kontekstis ei mainita. Halvas nimekirjas on hoopis Holland, Luksemburg, Malta, Küpros ja Iirimaa."

Agressiivse maksuplaneerimise üksikuid tunnuseid võib tööandjate hinnangul leida paljude liikmesriikide maksusüsteemides. Lisaks on terve hulk maksu eriterritooriume – nagu Ahvenamaa, Kanaari- ja Mani saared – mis ometi on Euroopa Liidu liikmesriikide osad. "Seega, ei ole eestlastel oma erilisuse tõttu väga põhjust ennast halvasti tunda," märkis Tamsar.

"Eesti rahandusministeeriumit võib selles küsimuses tunnustada, kes siiani on Euroopa maksude harmoniseerimist suutnud pidurdada ja meie tulumaksusüsteemi omapära Euroopa seadusandja eest kaitsta," ütles ta.

Euroopa Komisjon märkis oma 2018. aasta raportis Eesti kohta, et Eesti ettevõtete tulumaksusüsteem võib muutuda rahvusvahelistele ettevõtetele atraktiivseks oma tulumaksukohustuse agressiivseks vähendamiseks.

Eesti näib Komisjoni hinnangul võimaliku rahvusvahelise lülina ettevõtete tulumaksust hoidumiseks, Eesti peab võtma üle maksudevältimise vastase direktiivi 2018. ja 2019. aasta lõpuks. See peaks looma ärakasutamise vastased reeglid, kuid nende efektiivsust Eesti õigusruumis tuleb põhjalikult hinnata.

Laadimine...Laadimine...