Filmiprodutsent Juhan Saul Grossi süüdimõistmine löömises jõustus

Filmiprodutsent Juhan Saul Grossi süüdimõistmine mitme inimese löömises jõustus teisipäeval lõplikult, kuna riigikohus ei võtnud tema süüasja menetlusse.

Pilt: Scanpix

Filmiprodutsent Juhan Saul Grossi süüdimõistmine löömises jõustus

Filmiprodutsent Juhan Saul Grossi süüdimõistmine mitme inimese löömises jõustus teisipäeval lõplikult, kuna riigikohus ei võtnud tema süüasja menetlusse.

Harju maakohus leidis mullu detsembris, et 49-aastase Grossi süü kehalises väärkohtlemises ja kohtu poolt lapse ülalpidamiseks välja mõistetud elatusraha maksmisest kõrvalehoidmises on tõendatud ja tal tuleb selle eest kanda rahaline karistus 720 euro ulatuses, vahendas BNS.

Kaitsjatasuks, sundrahaks ja menetluskulude katteks peab Gross tasuma kokku 1710 eurot, ühtlasi rakendas kohus Grossi osas lähenemiskeeldu kannatanule kolmeks aastaks.

Ringkonnakohus leidis aga tänavu veebruaris, et lapse ülalpidamiskohutuse kuritahtlikus rikkumises pole Grossi süü tõendanud. Muus osas jättis aga teise astme kohus maakohtu lahendi jõusse.

Seejärel pöördus Gross kassatsioonkaebusega riigikohtusse, mis ei võtnud aga süüasja menetlusse. See tähendab ringkonnakohtu otsuse lõplikku jõustumist.

Süüdistuse kohaselt lõi Gross 2011. aasta 24. oktoobril Tallinnas Estonia puiesteel asutuses 31-aastast naist kaks korda lahtise käega pähe, põhjustades talle valu. Samuti süüdistatakse Grossi selles, et 2013. aasta 19. septembri öösel lõi ta Tallinnas Vana-Posti tänaval ööklubi ees 31-aastast meest jalaga ja käega, tekitades kannatanule kergemaid vigastusi.

Lisaks süüdistati Grossi 2010. aastal tsiviilkohtu poolt lapse ülalpidamiseks välja mõistetud elatusraha maksmisest kuritahtlikus kõrvalehoidmises.

Endisele elukaaslasele lähenemise keelu rikkumise tõttu vanglasse sattunud Grossi süüdimõistmine jäi viimati lõplikult jõusse 2010. aastal. Harju maakohus oli eelnevalt karistanud Grossi kaheksakuulise vangistusega, millest kaks kuud tuli tal kohe ära kanda. Ülejäänud karistusaega ei pööra kohus täitmisele, kui Gross ei soorita kaheaastase katseaja jooksul uut kuritegu. Mees võeti kohe pärast karistusotsuse avaldamist kohtusaalis vahi alla.

Süüdistusest nähtus, et Harju maakohus kehtestas 2007. aasta 28. juunil talle lähenemiskeelu oma endise elukaaslase suhtes tsiviilasja menetluse ajaks. Kohtumäärus keelas Grossil läheneda naisele äratundmiskauguse ehk 100 meetri ulatuses, samuti keelas kohus tal muul viisil, näiteks telefonikõnede, SMS-sõnumite ning tava- ja elektroonilise kirjavahetuse kaudu kontakteeruda naisega. Kohus hoiatas Grossi, et lähenemiskeelu rikkumine toob kaasa kriminaalvastutuse.

Sellele vaatamata jälitas Gross süüdistuse järgi lähenemiskeelu kehtimise ajal kannatanut nii tänaval kui autoga järel sõites, saatis talle pidevalt SMS-sõnumeid ning e-kirju, sealhulgas vaheldumisi nii käskiva, mõnitava, vulgaarse ja ropu tekstiga kui ka armastusavaldustega, vahel aga lihtsalt kirjeldas oma igapäevaseid tegemisi. Sealhulgas oli perioode, kus Gross saatis sõnumeid ja e-kirju praktiliselt iga päev ja vahel mitmeid päevas.

Samuti süüdistas prokuratuur Grossi selles, et ta ähvardas 2009. aasta 11. märtsi õhtul Tallinnas asuva maja juures endise elukaaslase ema tervisekahjustuse tekitamisega. Mees ähvardas nimelt naise põlema panna, tekitades kannatanus reaalse hirmutunde ähvarduse täideviimise ees.

Laadimine...Laadimine...