FOTOD! Ettevõtluskonkurss õpetab noortele seda, mida koolipingist kaasa ei saa

"Konkursi missioon on õpetada noortele, kuidas mõtestada enda jaoks lahti, mida ja kuidas nad tulevikus plaanivad tegema hakata," selgitas konkursi Changemakers Academy üks eestvedajatest Erkki Kubber.

Pilt: Albert Truuväärt
Haridus

FOTOD! Ettevõtluskonkurss õpetab noortele seda, mida koolipingist kaasa ei saa

Ain Alvela

"Konkursi missioon on õpetada noortele, kuidas mõtestada enda jaoks lahti, mida ja kuidas nad tulevikus plaanivad tegema hakata," selgitas konkursi Changemakers Academy üks eestvedajatest Erkki Kubber.

"Kui koolitundides õpetatakse neile palju n-ö kooliaineid, jagatakse konkreetseid teadmisi erinevates valdkondades, siis igapäevase elukvaliteedi saavutamist ja tulemustele orienteeritust- ettevõtlik olemist ei õpeta koolis eriti keegi," sõnas Kubber.

34images

"Teist hooaega alustav koolinoortele ettevõtluskogemust pakkuv konkurss annab eesti ja vene keelt kõnelevatele noortele võimaluse leida endas üles ettevõtlik pool ja rakendada see oma eesmärkide saavutamise vankri ette," iseloomustas konkursi Changemakers Academy üks eestvedajatest Erkki Kubber. "Seda tehakse reaalselt ettevõtete töös osaledes, kusjuures konkurss on juba saavutanud suure populaarsuse, osalejaid on Leisist Narvani."

"Eelmisel aastal käisime koolides sotsiaalsest ettevõtlusest ja sellise konkursi ideest rääkimas ja nõnda noori meie üritusse kaasamas," rääkis Kubber kelle sõnul osutus konkurss äärmiselt populaarseks. "Meile laekus 184 ankeeti, mille seast valisime põhiliselt noorte motiveeritust arvestades välja 60 õpilast 8.–12. klassist."

"Konkursi missioon on õpetada noortele, kuidas mõtestada enda jaoks lahti, mida ja kuidas nad tulevikus plaanivad tegema hakata," selgitas Kubber. "Kui koolitundides õpetatakse neile palju n-ö kooliaineid, jagatakse konkreetseid teadmisi erinevates valdkondades, siis igapäevase elukvaliteedi saavutamist ja tulemustele orienteeritust- ettevõtlik olemist ei õpeta koolis eriti keegi. Konkursil osalemine aitabki neil arendada oma siiani ehk varjus olnud ettevõtlikku poolt, emotsionaalset intelligentsust."

Konkursil Changemakers Academy osalevast 60st noorest veidi rohkem kui neljandik kõnelevad emakeelena vene keelt.

Erkki Kubberi sõnul saavad noored sel laupäeval kõigepealt kokku oma mentoritega ja juba esmaspäevast läheb programm täie hooga lahti. Noorte eesmärk on ettevõtte turundusalastele probleemidele lahenduse leidmine või uute nutikate lahenduste väljamõtlemine. Ja et asi ei jääks ainult paberile, siis pärast ka nende lahenduste tööle rakendamine. Kõigeks selleks on neil aega kaks kuud.

Kõigepealt jagatakse osalejad ettevõtete vahel viieliikmeliste meeskondadena laiali ja siis hakkavad firmades juba toimuma ajurünnakud, mille käigus formuleeritakse lahendamist vajav turundusprobleem. Seejärel on 11. veebruariks kõikidel vaja välja pakkuda sellele probleemile omapoolne lahendus. Kuni 10. märtsini toimub lahenduste elluviimine ja siis esitleb igaüks suurel finaalgalal oma projekti. Selgitatakse välja kaks konkursi kõige elulisema, uuenduslikuma ja edasiviivama idee autorit, kes lennutatakse 22.–25. märtsini toimuvale preemiareisile Londonisse.

Konkursi Changemakers Academy korraldab MTÜ Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik koostöös Briti Nõukoguga. Ettevõtted, kes noori oma perre vastu võtavad, on kas selle võrgustiku liikmed või sellega muidu tihedalt seotud.

Briti Nõukogu Eesti esinduse juhataja Ursula Roosmaa märkis, et Briti Nõukogul on hea meel panna teistkordselt õlg alla edukale ettevõtmisele, mis viib kokku noored ja sotsiaalse ettevõtluse, rikastades seeläbi mõlemat osapoolt. „Tõsi ta on, sest konkurss annab noortele ühest küljest võimaluse esmakordselt proovida ettevõtjaks olemist ja saada nõnda enda valdusse tõhus stardipakett iseseisvaks eluks, teisalt inspireerivad oma ideid jagavad koolinoored kahtlemata ka ettevõtete juhte veelgi agaramale sotsiaalsele tegevusele.“

Eelmisel aastal märgiti Changemakers Academy konkursil ära Uuskasutuskeskusele koostatud turunduslahendus, kusjuures projekti kaasati ka president Kersti Kaljulaid. 

 

Laadimine...Laadimine...