FOTOD JA VIDEO! Tallinn sõlmis linnahalli korrastamiseks lepingu Tallinkiga!

"Tallinna linnahalli luuakse kuni 5000 kohaga konverentsi- ja kontserdikeskus erinevate saalidega. Samuti tuleb linnahalli taha Tallinki reisisadam ja terminalitaristu vajalike kaide ja infrastruktuuriga," ütles linnapea Mihhail Kõlvart.

FOTOD JA VIDEO! Tallinn sõlmis linnahalli korrastamiseks lepingu Tallinkiga! (1)

Toimetaja: Toomas Raag

"Tallinna linnahalli luuakse kuni 5000 kohaga konverentsi- ja kontserdikeskus erinevate saalidega. Samuti tuleb linnahalli taha Tallinki reisisadam ja terminalitaristu vajalike kaide ja infrastruktuuriga," ütles linnapea Mihhail Kõlvart.

35images

 

"Tallinn on leidnud strateegilised partnerid, kellega koostöös on võimalik Linnahalli arendus ellu viia. Kujundame Linnahallist rahvusvahelise konverentsi- ja kontserdikeskuse, mis elavdab turismisektorit ja majandust laiemalt, loob töökohti ning tulevikus tooks linnale ka kasumit. Reisisadama loomine Linnahalli kõrvale toob keskusesse sellisel hulgal turiste, mis muudab investeeringu tasuvaks," ütles linnapea Mihhail Kõlvart. "Projekti realiseerimine sellisel kujul peaks tähendama nii Linnahalli piirkonna linnaruumilist terviklikku lahendust kui ka erinevate tegevussuundade sünergiat."

Tekib uue hingamisega linnaruum

Kõlvart ütles, et eelmise aasta lõpus möödus täpselt 10 aastat sellest, kui Tallinna Linnahall oma uksed kinni pani ning sellest ajast peale on arutatud palju erinevaid mõtteid ja projekte, mis puudutavad nii Linnahalli saatust kui ka Ooperimaja ehitamist.

Linnapea rõhutas, et Linnahall pole mitte ainult väärtuslik ajalooline hoone, vaid praegu on selle nime ja teema alla koondatud suurprojekt, mis hõlmab erinevaid tegevusi.

„Me räägime terviklahendusest, koostööst ja sünergiast,“ sõnas Kõlvart. "Linna huvi on see, et arendus oleks tervik, nii et tekiks uus linnaruum, milles oleks lahendatud ka liiklusprobleem.“

Kõlvart ütles, et Linnahalli probleemi on lahendatud üle 10 aasta, sest ükski seni esitatud variantidest ei andnud perspektiivi, mis oleks tervik nii majanduslikust, sotsiaalsest kui ka kultuurilisest aspektist – ja ühtlasi linna arengule soodne ja kasulik. "Kõik, kellel oli soov seda teemat arutada, said selle võimaluse," ütles ta. "Sellise projekti realiseerimiseks tehti palju pakkumisi, kuid tervikkontseptsiooni, kuidas kõike seda reaalset ellu viia, ei ole seni olnud."

Arendusprojekti veab ühisettevõte

Arendusprojekti elluviimiseks rajavad Tallinna linn, AS Tallink Grupp ja AS Infortar ühisettevõtte, milles osalus jaguneb järgnevalt: Tallinna linn 34 protsenti, AS Tallink Grupp 33 ja AS Infortar 33 protsenti. Ühisettevõtte loomisel teevad osanikud sissemakse miljon eurot vastavalt iga osaniku osalusprotsendile.

Lisaks sellele panustab linn ühisettevõttesse Linnahalli ja Linnahalliga piirnevate linnale kuuluvate kinnistutega, investeeringuks vajaliku kapitali kaasamise tagavad AS Tallink Grupp ja Infortar. Tallinna linnal täiendavaid rahalisi kohustusi ei ole. Kogu projekti eeldatavaks maksumuse suurusjärk on ligikaudu 300 miljonit eurot.

Täpsete numbritega veel ei žongleerita, sest kõigepealt tuleb korraldada arhitektuurikonkurss. "Numbritest ja summadest rääkida on veel vara," rõhutas Kõlvart, "tehtud on eelanalüüs ja mõned uuringud, aga selleks, et saaks edasi liikuda, on vaja protsess, mis algas eelmisel aastal, avalikustada ja kõik järgmised sammud teha ametlikult, sest neid ootavad ees nii analüüs kui ka uuringud, mis võtavad aega."

Praegustel partneritel on kindel soov investeerida ja projekti arendada ning see soov on ka Tallinna linnal, rõhutas Kõlvart. "Me loomulikult saame aru, et nii suure projekti puhul võib tekkida terve rida küsimusi ja riske, aga me oleme täna siin, et selle projektiga alustada,“ ütles ta.

"Tallinna linn ja Eesti riik on kaua oodanud toimivat visiooni, et teha korda muinsuskaitsealune Linnahalli kontserdisaal ning rajada Tallinna ja riigi edasiseks turismi arendamiseks oluline rahvusvaheline konverentsi-ja kontserdisaal. Eesti vajab kuni 5000 kohalist saali, mis annaks võimaluse tuua Tallinna suuri konverentse ning kvaliteetset suurt saali eeldavaid kultuurisündmusi. Tallinn vajab edukaks konkureerimiseks Helsingi, Riia ning Stockholmiga uusi võimalusi turismi arendamiseks, järgmist sammu" ütles Tallink Grupp juhatuse esimees Paavo Nõgene.

Oodatakse aastas üle 10 miljoni külastaja 

"Meie visioon on koos linnaga rajada Tallinna Linnahalli ja selle ümbrusse atraktiivne ning terviklikult toimiv konverentsi- reisisadama- ja meelelahutuskompleks, mis avab taas uue Tallinna mereäärse piirkonna linnarahvale ning toob linna senisest veelgi rohkem väliskülastajaid. Reisisadama liitmine konverentsikeskuse kompleksiga on võtmetegur, mis võimaldab erasektoril sellist projekti kasumlikult opereerida ning kogu piirkonda elavdada," lisas Nõgene.

Nõgene hinnangul hakkab uut rajatavat piirkonda külastama aastas üle 10 miljoni inimese. "Piirkond saab uue hingamise, laevadega saabub miljoneid inimesi, mis tähendab, et linna ja keskuse külastajate arv ulatub aastas üle 10 miljoni inimeseni. Me tagame Linnahalli kordategemise ja funktsioneerimise viisil, et kõik kolm saavad kasumit."

Lähikuudel lepivad osapooled kokku edasised koostööpõhimõtted ning järgneva tegevusplaani. Juba sel kevadel on kavas asutada ühisettevõte, kui Tallinna volikogu seda otsust toetab. Linnahalli ja sellega piirneva sadamaala ning konverentsikeskuse, reisisadama, ärikeskuse ning muude Linnahalli kinnistutele rajatavate hoonete arhitektuurse kontseptsiooni leidmiseks viiakse läbi arhitektuurikonkurss. Arhitektuurikonkursi lähteülesande koostamisel võetakse muuhulgas arvesse, et Linnahalli näol on tegemist kõrge muinsuskaitselase väärtusega objektiga mille renoveerimisel tuleb tagada muinsuskaitseliste eritingimuste täitmine.

Vastates küsimusele, miks otsustas Tallink hakata Tallinna Sadama äripartnerist konkurendiks, ütles Nõgene, et konkurents on hea ning sadamate teemat tuleb vaadata laiemalt: "Iga uus sadam elavdab nii Tallinna kui ka Eesti riigi majandust – mida rohkem on sadamaid, seda rohkem tekib siia tulevaid laevu ja me teeme seda koostöös, mitte konkurentidena," ütles ta.

Liiklus läheb maa alla, Ooperimaja jääb ootele

Tallinki suuromaniku Infortari juht Ain Hanschmidt ütles, et kuigi kõikide lubade taotlemisega läheb loomulikult veel aega, on plaanitud projekt ehitada valmis kolme aastaga. "Me oleme juba 10 aastat selles piirkonnas tegutsenud ja toonud sinna 500 töökohta. Samas oleme aknast vaadanud, et Linnahalli suhtes ei ole midagi tehtud ning mõelnud, kuidas seda teha: parim variant on tuua sinna inimesed ja selleks tuleb Linnahalli sadamat laiendada ja tuua sisse Tallinki laevad ja tsirka 10 mln inimest, et panna linna see piirkond elama," ütles ta. "Täna hakkab tegelik tõsine töö pihta – hea, et me saime selle suure sammu astuda ühiselt ja kõik on ühise nõu ja jõuga valmis selle nimel töötama."

Linnapea Kõlvart rõhutas veel, et Linnahalli suurprojekti üheks eelduseks on ka liiklussüsteemi loomine, mis oli eelläbirääkimistel linna jaoks üheks tähtsamaks teemaks. "See on eksistentsiaalne küsimus, kuidas korraldada liiklust," möönis ta, et liiklusvoog on projekti puhul probleemne koht.

"Väga palju variante ei ole – liiklus peab minema maa alla ning selleks tuleb rajada tunnel, mis viib Linnahalli juurest kas Ahtri tänavale või pole välistatud, et veel kaugemale."

Kuigi Ooperimaja Linnahalli projekti raames ei rajata, ütles Kõlvart, et ooperimaja tulevik on tähtis teema ning Tallinna toetab seda projekti edaspidi kindlasti, panustades koostöös Kultuuriministeeriumi ja rahvusooper Estonia peadirektori Aivar Mäega võimaliku lahenduse leidmisse.

Tallinna börs peatas kolmapäeval kell 12 ajutiselt kauplemise AS Tallink Grupi aktsiatega seoses peatse olulise info avalikustamisega. Kauplemise jätkamisest teavitab börs eraldi.

Aktsia viimane hind Tallinna börsil oli 0,942 eurot. 

1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...