1 kommentaari

inimkonnale

Vasta kommentaarile

Matteuse evangeelium 4:Rahvas koguneb Jeesuse ümber
23 Jeesus rändas läbi kogu Galilea, õpetades nende
sünagoogides ja jutlustades evangeeliumi Kuningriigist ning
tervendades haigeid ja vigaseid rahva seas.
24 Ja kuuldus Jeesusest levis üle kogu Süüria, ja tema juurde
toodi kõik, kes põdesid mitmesuguseid tõbesid ja olid piinade
käes ja kurjast vaimust vaevatud ja langetõbised ja halvatud,
ning tema tegi nad terveks.
25 Ja Jeesusega käisid kaasas suured rahvahulgad Galileast ja
Kümnelinnamaalt ja Jeruusalemmast ja Juudamaalt ja sealtpoolt
Jordanit.

Pauluse esimene kiri korintlastele 15:20 Nüüd aga on Kristus üles äratatud surnuist, uudseviljana
magamaläinutest.
21 Et surm on tulnud inimese kaudu, siis tuleb ka surnute
ülestõusmine inimese kaudu;
22 sest nõnda nagu kõik inimesed surevad Aadamas, nõnda
tehakse ka kõik elavaks Kristuses.
23 Aga igaüks oma järjekorras: uudseviljana Kristus, pärast
seda Kristuse omad tema taastulekul;
24 ja siis tuleb lõpp, kui ta loovutab kuningriigi Jumalale ja
Isale, olles kõrvaldanud iga valitsuse ja iga meelevalla ja väe.
25 Sest tema peab valitsema kuningana, kuni Jumal paneb kõik
vaenlased tema jalge alla.
26 Viimse vaenlasena kõrvaldatakse surm.
27 Sest „Jumal on kõik alistanud tema jalge alla”. Aga kui ta
ütleb, et kõik on alistatud, siis on ilmne, et kõik peale
selle, kes temale kõik alistas.

Laadimine...Laadimine...