FOTOD! President riigikogule: usaldage rohkem kohalikke omavalitsusi

"Usaldage meie kohalikke omavalitsusi oma piirkonna elu korraldamisel. Usaldage neile ka eelarvet ja te näete, et nad väärivad seda," soovitas president Kersti Kaljulaid esmaspäeval riigikogu sügisistungjärgu pidulikul avamisel peetud kõnes. "Kuigi meie lähenemisviisid probleemidele võivad erineda, jagame me kindlasti ühist arvamust, et riik peab igal juhul püüdma Eesti inimeste elu paremaks muuta," ütles Riigikogu esimees Henn Põlluaas.

Pilt: Mats Õun

FOTOD! President riigikogule: usaldage rohkem kohalikke omavalitsusi (1)

Erki Varma

"Usaldage meie kohalikke omavalitsusi oma piirkonna elu korraldamisel. Usaldage neile ka eelarvet ja te näete, et nad väärivad seda," soovitas president Kersti Kaljulaid esmaspäeval riigikogu sügisistungjärgu pidulikul avamisel peetud kõnes. "Kuigi meie lähenemisviisid probleemidele võivad erineda, jagame me kindlasti ühist arvamust, et riik peab igal juhul püüdma Eesti inimeste elu paremaks muuta," ütles Riigikogu esimees Henn Põlluaas.

59images

"Ja andke neile selline eelarve, mis kujuneb sõltumatult riiklikest programmidest ja katuserahadest sõltudes just selle valla inimeste ja ettevõtjate töökusest ja oskustest," lisas Kaljulaid, kelle sõnul on just kohalikes omavalitsustes inimesed, kes märkavad ühiskonna abivajajaid ja saavad nende heaks ka midagi ära teha.

Kui inimene ei saa hakkama ükskõik mis põhjusel siis aitab riik presidendi kinnitusel ta raskustest üle või võtab need eluraskused osaliselt enda kanda. "Ja Eestis paneb seadus selle kohustuse märgata just kohalikule omavalitsusele."

Tallinnas on elujärg parem

Samas soovitas president suunata raha Tallinnast kaugemale, kuna siin on tema hinnangul elujärg oluliselt parem kui mujal Eestis. "Kas poleks mõistlik suunata valdav osa Euroopa Liidu vahenditest järgmisest perioodist Tallinnast minema. Tallinnast, kus jõukuse tase on sada kolmkümmend viis protsenti Euroopa Liidu keskmisest," küsis president ja lisas, et ilma Tallinnata on Eesti jõukuse tase ainult viiskümmend viis protsenti Euroopa Liidu keskmisest SKT-st inimese kohta. "Vahe on juba kahe ja poole kordne."

Kaljulaid käsitles oma kõnes ka Valgevene sündmusi, Eesti arengu pikaajalisi küsimusi, majanduse arendamist, isikuvabadusi ja universaalseid õigusi, haldusreformiga seotud probleeme ja Riigikogu ees seisvate ülesannete lahendamist.

"Ja siis on meil pandeemia. Võitlus viirusega tähendab, et meie tavapärased õigused võivad olla piiratud, teatud suurema ühiskondliku hüve – inimeste hukkumise vältimise – nimel. Aga need piirangud peavad olema ühetaolised ja proportsionaalsed," märkis president.

"Ma oleksin Riigikogu üle uhke, kui tänavused debatid näitaksid meie inimestele, et te tõesti hoolite nende õigustest, vabadustest, tulevikust ja ka soovist teha oma kodukandis sellist Eestit, nagu just sealsed inimesed ise tahavad!" ütles Kaljulaid.

Riigikogu arendas välja kaugtöö võimekuse

Riigikogu esimees Henn Põlluaas kõneles Eesti Vabariigi esimese põhiseaduse vastuvõtmisest sada aastat tagasi ja demokraatliku riigi väljakutsetest, välis- ja julgeolekupoliitikast ning Riigikogu tegevusest seoses koroonakriisiga.

Põlluaas märkis, et COVID-19 olukord ei lõppe niipea ja selle kulg on ennustamatu. "Seega peame tegema kõik, et minimeerida inimeste elu ja tervist ohustavaid riske ning tagada ühiskonna ja majanduse toimimine ja taastumine. Oleme selleks vastu võtnud rea olulisi ja ennast õigustanud meetmeid, kuid me ei saa nüüd puhkama jääda," ütles Põlluaas. "Nagu COVID-19 puhul nägime, on  kiireloomuliste küsimuste kohene ajakavva võtmine ja nende lahendamine tihtipeale eluliselt oluline. Muidugi ei tohi aga asju üle dramatiseerida. Vaja on tasakaalustatud lähenemisviisi," toonitas Riigikogu esimees.

Põlluaasa sõnul oleme digiteenuste pakkumisel maailmas esirinnas, kuid meil on vaja põhimõttelist ja kõikehaaravat arutelu tehnoloogia ja poliitika ning tehnoloogia ja parlamendi vahelistest suhetest.

"Kevadel muutsime Riigikogu kodu- ja töökorra seadust, et kriisiolukorras, kui parlament ei saa füüsiliselt koguneda, oleks täiskogu istungeid võimalik korraldada elektrooniliselt. Terve suve oleme tegelenud vastava platvormi väljatöötamisega ning see on juba katsetamisjärgus. Selline e-istungite võimalus on maailmas vaid üksikutel parlamentidel ja ma julgen kinnitada, et meie oma on neist kõigist peajagu üle. Lähiajal avaneb meil kõigil võimalus seda järele proovida," ütles Põlluaas.

Kõneldes Riigikogu saadikute ees seisvatest ülesannetest, märkis Põlluaas: "Kuigi meie lähenemisviisid probleemidele võivad erineda, jagame me kindlasti ühist arvamust, et riik peab igal juhul püüdma Eesti inimeste elu paremaks muuta. Hea tahte ja piisava koostöövalmiduse korral saame seda teha."

 

1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...