FOTOD! Tallinna koolijuhid arutasid hariduse väljakutseid

"Iseseisev, hakkaja ja tegus koolijuht suudab vaatamata võimalustele anda parima, et koolis valitseks  õppimist toetav ja koolipere tugevamate ja nõrgematega võrdselt arvestav õhkkond," ütles Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi direktor ja koolijuhtide ühingu esimees Raino Liblik.

Pilt: Mats Õun
Haridus

FOTOD! Tallinna koolijuhid arutasid hariduse väljakutseid

Toimetaja: Toomas Raag

"Iseseisev, hakkaja ja tegus koolijuht suudab vaatamata võimalustele anda parima, et koolis valitseks  õppimist toetav ja koolipere tugevamate ja nõrgematega võrdselt arvestav õhkkond," ütles Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi direktor ja koolijuhtide ühingu esimees Raino Liblik.

37images

Tallinna koolijuhid kogunesid teisipäeval Eesti Ajaloomuuseumisse Maarjamäe lossis tähistama kolleegide panust pealinna ja Eesti hariduselusse.

Vanima tegutseva koolijuhtide ühenduse ajaloo meenutamise kõrval annab Tallinna Koolijuhtide Ühingu 30. aastapäev põhjust arutada ka ootusi koolide arengu, juhtimise ja suuremate väljakutsete üle.   

"Iseseisev, hakkaja ja tegus koolijuht suudab vaatamata võimalustele anda parima, et koolis valitseks  õppimist toetav ja koolipere tugevamate ja nõrgematega võrdselt arvestav õhkkond," ütles Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi direktor ja koolijuhtide ühingu esimees Raino Liblik. "1988. aastal kogunenud koolijuhtide algatusrühm valis aasta hiljem ühenduse esimeseks juhiks just sellise mehe, kelleks oli Tallinna Reaalkooli direktor Hain Hiieaas. Täna kuuluvad  meie ridadesse juba 73 koolijuhti, kellest 53 juhivad ka hetkel Tallinna eripalgelisi koole."

Ühingu teatel kogunevad sellises pidulikus vormis Tallinna koolijuhid esmakordselt. Juhid tunnevad üha enam, kui oluline on nende roll ja vastutus Eesti hariduse hea maine hoidmises – see tähendab ka julgemalt põhilistele väljakutsetele osutamist oludes, kus ühiskonna ootused Eesti koolide suutlikkusele ei ole alati kooskõlas. Tallinna Koolijuhtide Ühenduse juhatuse hinnangul on selliseid väljakutseid praegu viis.

Esiteks peaksid põhikoolis kõik lapsed saama hommikul ühes vahetuses koolis käia ja õppida 24 õpilasega klassides – sellest järeleandmine tuleb laste tervise ja teadmiste arvelt; teiseks maksab jutt hariduse väärtustamisest ainult seni, kuni meie fookuses on kvalifitseeritud ja motiveeritud personal – ning ennekõike õpetajad kui lapse õpitee kujundajad; kolmas tugisammas on koolide jätkusuutlik rahastamine, mis toetab kaasavat haridust ja võimaldab õpikeskkonda kogu aeg kaasajastada; meljandaks on oluline, et hariduselu arengut toetav ametnikkond saaks võimaluse haridusvaldkonna teadmisi pidevalt värskendada, et koolijuhte toetada ja koolipidaja rollis asjalikult tegutseda ja viiendaks ning nagu mitmed värsked sündmused näitavad, vajavad koolid nii argiste hariduskorralduse küsimuste lahendamiseks kui tulevikustrateegiate kujundamiseks hädasti koostööd – nii koolipidaja, lapsevanemate kui kohaliku kogukonnaga laiemalt.

Laadimine...Laadimine...