FOTOD! Tallinna tänavad löödi läikima

Tallinna Kommunaalamet korraldas kevadise heakorrakuu tänavapesupäeva, mis sai alguse Rannamäe teelt, kuhu rivistati 12 tänavapesu masinat, mis alustasid erinevatel marsruutidel selle kevade esimest põhjalikku tänavapesu. 

Pilt: Albert Truuväärt

FOTOD! Tallinna tänavad löödi läikima

Tallinna Kommunaalamet korraldas kevadise heakorrakuu tänavapesupäeva, mis sai alguse Rannamäe teelt, kuhu rivistati 12 tänavapesu masinat, mis alustasid erinevatel marsruutidel selle kevade esimest põhjalikku tänavapesu. 

Kehtivatest puhastuslepingust tulenevalt peab kevadpuhastus olema lõpetatud hiljemalt 30. aprilliks.  Kevadpuhastuse raames teostatakse puhastuspiirkonna sõiduteedelt, kõnniteedelt, jalgratta- ja jalgteedelt, parklatest, treppidelt, äärekividelt, teeäärsetelt plaatidelt, eraldusribadelt, piirete alustelt, postide ümbrustest, ühissõidukite peatustest, sildadelt, viaduktidelt ning haljasaladelt talviste puistematerjalide, pühkmete ja olmeprahi kokkukogumine ning äravedu. Samuti teostatakse tänavate ja tänavainventari survepesu. Edaspidi jätkatakse regulaarset suvist tänavate puhastamist vastavalt sõlmitud lepingutele.

22images
Laadimine...Laadimine...