FOTOD! VIDEO! Tallinna turvalisuskonverents keskendus lastega seotud teemadele

"Konverentsi fookuses on meie kõige kallim vara: lapsed. Vaatamata sellele, et lapsi ei ole kunagi nii palju väärtustatud kui täna, on tänapäeval lapsed rohkem ohus kui kunagi varem," ütles Tallinna abilinnapea Betina Beškina ülelinnalise konverentsi "Turvaline Tallinn X" avamisel, mis seekord keskendub lastega seonduvatele teemadele.

Pilt: Mats Õun

FOTOD! VIDEO! Tallinna turvalisuskonverents keskendus lastega seotud teemadele

Vesta Reest

"Konverentsi fookuses on meie kõige kallim vara: lapsed. Vaatamata sellele, et lapsi ei ole kunagi nii palju väärtustatud kui täna, on tänapäeval lapsed rohkem ohus kui kunagi varem," ütles Tallinna abilinnapea Betina Beškina ülelinnalise konverentsi "Turvaline Tallinn X" avamisel, mis seekord keskendub lastega seonduvatele teemadele.

 

 

"Vaatamata sellele, et lapsi ei ole kunagi nii palju väärtustatud kui täna, on tänapäeval lapsed rohkem ohus kui kunagi varem," ütles Beškina. "Tallinna linn peab laste heaolu ja selle tagamist väga oluliseks. Nii töötab näiteks spordi- ja noorsooametis varasema viie mobiilse noorsootöötaja asemel üheksa, kelle ülesandeks on noortega usaldusliku kontakti loomine ja hoidmine ning seeläbi noore toetamine, motiveerimine ja suunamine. Sotsiaalhoolekandes oleme aasta-aastalt suurendanud lastekaitsetöötajate arvu – kui näiteks 12 aastat tagasi oli neid linnas 12, siis täna on neid ligikaudu 70." 

Ühtlasi on igasse linnaossa moodustatud lastekaitsekomisjon, mille ülesanne on nõustada ja toetada linnaosade valitsuste sotsiaalhoolekande osakondi keerukate juhtumite lahendamisel. Komisjonide töösse on kaasatud erinevate valdkondade spetsialistid, et oleks võimalik rakendada noore abistamiseks erinevaid meetmeid. Lisaks saab järgmisel aastal linnas taas hoo sisse laste ja perede ümarlaud, kus võetakse arutelu alla kitsakohad, probleemid, millele linn peab rohkem tähelepanu pöörama, et laste heaolu paraneks.

"Ma olen veendunud, et laste heaolu ja huve kaitsevad ka linna kavandatavad alkoholimüügi piirangud," märkis abilinnapea. "Alkoholi liigtarbimisega kaasnevad negatiivsed tagajärjed mitte ainult selle tarbijale, vaid sellega on seotud ka tema lähedased ja lõpuks kogu ühiskond. Kahjuks puudutab see väga valusalt ka lapsi. Uuringud kinnitavad, et vaid pooled 15-16-aastastest noortest ei tarbi alkoholi ning järjest suurem hulk on neid, kes joovad end purju."

12% lastest on näinud kodus vägivalda

Beškina sõnul tuuakse lapsi trepi ette autoga, saadetakse igal pool.

26images

"Kui vaadata uuringut, siis need tulemused on mõtlemapanevad," rääkis Beškina. "Kuigi lapsi on palju väärtustatud, on lapsed suuremas ohus kui kunagi varem. Uuring näitas, et 12% lastest on näinud kodus vägivalda, milles osales üks täiskasvanu, iga neljas laps on kodus näinud vaimset vägivalda. Keskkond ja võimalused loovad laste jaoks ohte. Samas on lastel esinenud enesevigastuse juhtumeid ja ka suitsidaalseid mõtteid. Saime täna kokku, et arutada, kuidas saame lapsi aidata."

Konverentsil sai ülevaate 15.-16. aastaste õpilaste seas läbiviidud uuringust, mis valmis sotsiaal- ja tervishoiuameti koostöös SA-ga Tallinna Koolitervishoid. Uuringust selgub, et lastel on palju muresid, nagu kiusamine, koduvägivald, sõltuvusained, liigne sotsiaalmeedia tarbimine ja palju muud.

Konverentsil esinesid oma ala spetsialistid ülikoolidest, ministeeriumidest, politsei- ja piirivalveameti Põhja prefektuurist, Tallinna spordi- ja noorsooametist, SA Tallinna Lastehaigla Laste Vaimse Tervise keskuse kliiniline psühholoog ning perearstikeskuse esindaja.

Laadimine...Laadimine...