2 kommentaari

Vaatleja

Vasta kommentaarile

ERR-i tegevuse piiramine elanikkonna informeerimisel nagu seda soovivad eramogulid jätaks arvestatava osa riigi elanikest sisuliselt täielikku infosulgu, mispuhul ei saaks me enam rääkida ka Eestist kui demokraatlikust riigist, sest iga tõelise demokraatia aluseks on inimeste vaba juurdepääs informatsioonile sõltumata nende varanduslikestst või materiaalsetest võimalustest sest omamata vajalikku ja igakülgset informatsiooni pole võimalik teha ka adekvaatseid otsuseid mistahes küsimustes, muu hulgas ka valijatena valimistel. Tegelikult peaks erameedia ja muud huvigrupid pingutama hoopis selle nimel, et meie meediamaastikku sisult võimalikult mitmekülgsemaks muuta ja tagama arvamuste tõelise paljususe, arendama tõelist sisulist diskusssiooni erinevatel eluliselt olulistel teemadel ja erinevate konkureerivate seisukohtade vahel jne. mitte rajama mingeid monopole.

globalismuse likvideerimine

Vasta kommentaarile

Koheselt likvideerida schwarts-soroste ja punahiinlaste ettevõtmine nn globalismus eestikeeli laallus. Elik Euroopas paika piirid ja tollid - schwarts-sorosele ja punahiinlasele krõbe maks peale kadugu seega oma Palestiina kõrbe õitsvaks aiaks looma ja metsa istutama Taevaaluses. Piir kontrolli alla Euroopas ja tollid paika ja kõik schwarts-sorosed ja punahiinlased kaovad laallid takkapihta.

Laadimine...Laadimine...