Haigekassa teenuste loetelu suurenes

Valistsuse määrusega kehtestatakse uus Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu, kus täpsustatakse üldarstiabi tervisekeskuse rahastamise tingimusi, ajakohastatakse viljatusraviteenuste nimekirja ning lisatakse uued tõenduspõhised ja kulutõhusad teenused.

Pilt: Scanpix
Tervis Eesti

Haigekassa teenuste loetelu suurenes

Toimetaja: Juuli Nemvalts

Valistsuse määrusega kehtestatakse uus Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu, kus täpsustatakse üldarstiabi tervisekeskuse rahastamise tingimusi, ajakohastatakse viljatusraviteenuste nimekirja ning lisatakse uued tõenduspõhised ja kulutõhusad teenused.

Olulisemad muudatused, millele sotsiaalminister Tanel Kiik tähelepanu juhtis, on tervisekeskuste rajamise soodustingimused maapiirkondades. Põhjendatud juhtudel rahastatakse esmatasandi tervisekeskuseid, mille nimistus on vähem kui 4500 inimest. „Seni on olnud nimistute minimaalseks suuruseks 4500. Muudatuse on algatanud kohalikud omavalitsused, kus elab alla 4500 inimese ja tervisekeskuse rajamine on vajalik,“ selgitas Kiik. „Oleme prognoosinud, et vajame 2023. aastaks 61 tervisekeskust. Seal hakkavad tööle vähemalt kolm perearsti, lisaks pereõde, füsioterapeut ja ämmaemand, et inimene ei peaks liikuma erinevate maakondade vahel.

Viljatusravi saab rohelise tule

Teenuste loetellu lisatakse Eesti Naistearstide Seltsi ettepanekul uued viljatusravi protseduurid (näiteks emakasisene viljastamine) ning viljakust säilitada lubavad protseduurid (munarakkude ja seemnerakkude külmutamine) vähiravi või muu viljakust kahjustava ravi vajadusel. Loetelus nähakse ette viljakust säilitavate protseduuride nimetused, piirhinnad ja rakendamise tingimused. Samuti ajakohastatakse viljatusravi protseduuride nimetusi, piirhindu ja rakendamise tingimusi. Uus viljatusraviteenuste loetelu asendab senise tervishoiuteenuste loetelus olnud kehavälise viljastamise (IVF, kompleksteenused embrüo siirdamine ja kehaväline viljastamine). Eelnõu kohaselt on viljatusprobleemide korral tehtavad tegevused eraldi loetletud, varasemalt olid samad teenused arvestatud komplekshindadesse. Muudatused parendavad viljatusravi praegust olukorda, patsienditel on võimalik saada uusi teenuseid.

Gripisurmade vähendamine

Uue teenusena lisatakse üld- ja erihooldekodus elava isiku gripivastane vaktsineerimine. Üld- ja erihooldekodude elanikud on gripist eriti ohustatud, sest enamik neist on vanemaealised, neil on kaasuvad kroonilised haigused ning nad elavad koos kinnisel territooriumil.

„Veel tahame EMO koormust vähenda, kuna inimesed pöörduvad ennatlikult EMOsse,“ selgitas Kiik. „Käivitame 1. jaanuaril 2020. aasta perearsti nõuandetelefoni isikustatud konsultatsiooni teenuse, kus inimese nõusolekul saab arst vaadata inimese isikuandmeid ja nõustada teda personaalsemalt.“

Kehtiva korra kohaselt pidi 1. augustist 2019. aastal hakkama toimima üleriigilise perearsti nõuandetelefoni isikustatud konsultatsioon. Teenuse osutamiseks korraldatud riigihanke tulemus vaidlustati kohtus ja seetõttu ei ole võimalik kehtivat tähtaega järgida. Eelnõu kohaselt nähakse ette perearsti nõuandetelefoni isikustatud konsultatsiooni võimalus alates 1. jaanuarist 2020.

Tervishoiuteenuste loetelu muudatuse mõju haigekassa eelarvele on kuni 1,49 miljonit eurot, milleks vahendid on haigekassa eelarves olemas. Perearsti nõuandetelefoni isikustatud konsultatsioon rakendub 2020. aastast, aastane lisakulu on 0,16 miljonit eurot.

Eelnõuga kavandatud muudatused on tehtud erialaühenduste esitatud tervishoiuteenuste ja ravimiteenuste taotluste alusel ning Eesti Haigekassa ettepanekul.

Laadimine...Laadimine...