Häirekeskus vajab päästekorraldajaid elutähtsale tööle!

Uutel päästekorraldajatel on põnev ja vastutusrikas võimalus hädaabiteenuse uues arengujärgus anda panus hädaabi kättesaadavuse ja siseturvalisuse parandamisse Eestis, ütles Häirekeskuse peadirektor Kätlin Alvela.

Pilt: Häirekeskus
Eesti

Häirekeskus vajab päästekorraldajaid elutähtsale tööle!

Uutel päästekorraldajatel on põnev ja vastutusrikas võimalus hädaabiteenuse uues arengujärgus anda panus hädaabi kättesaadavuse ja siseturvalisuse parandamisse Eestis, ütles Häirekeskuse peadirektor Kätlin Alvela.

Soovid aidata päästa inimese elu ja vara? Tule, õpi päästekorraldajaks Sisekaitseakadeemia Päästekolledžis Tallinnas!

Dokumentide vastuvõtt SKA-sse 19.-29. juunil. 10-kuulises kutseõppes õpid teenindama kiirabi, pääste ja politsei hädaabikõnesid Eestis kehtival ühel hädaabinumbril 112. Häirekeskuse päästekorraldajana oled esimene, kes aitab kiire abi vajajat!

"Kui lõpetad edukalt päästekorraldaja kutseõppe, saad tööd Häirekeskuse keskustes Tallinnas, Pärnus, Jõhvis või Tartus," kinnitas Häirekeskuse peadirektor Kätlin Alvela elutähtsa töö võimalusi erinevates Eestimaa piirkondades. "Häirekeskuses  võtame vastu kõik 112-kõned ning saadame kiiresti välja  abi – kiirabi, päästjad ja politsei," rõhutas Kätlin Alvela Häirekeskuse rolli.

Päästekorraldaja eriala pakub väljakutseid ja edasiarenguvõimalusi nii keskkooli lõpetanud noortele kui ka eelneva töökogemusega inimestele. "Kui oled alles elukutset otsiv noor – tee esimene samm siseturvalisuse põnevasse valdkonda. Saad kriitilistes olukordades leida hättasattunu aitamiseks kõige paremaid lahendusi ning panna end proovile töös, mis aitab päästa elusid! Kui oled varasema töökogemusega inimene ja vajad uusi väljakutseid, avasta enda jaoks missiooniga ja kindel töökoht päästekorraldajana. See on võimalus astuda välja rutiinist  – kus lõpeb mugavustsoon, algab elu! Just Sinu töö on kiire abi andmisel esimene, mis võib päästa hädasolija elu ja vara," kutsus Kätlin Alvela päästekorraldaja elukutset valima erinevas vanuses ning erineva töö- ja elukogemusega inimesi.

Päästekorraldajaks saab õppida SKA kutseõppes Tallinna õppekompleksis Pirital. Eestikeelne päevaõpe kestab 10 kuud ning seda viivad läbi nii Päästekolledži õppejõud kui ka praktikud Häirekeskusest.  "Panustame sellesse, et päästekorraldajate õpikeskkond oleks võimalikult sarnane reaalsele töökeskkonnale Häirekeskuses. Käime ühte sammu Häirekeskuse infotehnoloogiliste arengutega ning poolnaljaga öeldes võib õppija oma töölaua koolist Häirekeskusesse kaasa võtta," ütles SKA päästekorralduse õppetooli juhataja Ülle Jõessar. Nagu Häirekeskuse töösaalides, on ka kutseõppuritel kasutada kaasaegsed töövahendid ja kõrgtehnoloogiline infosüsteem, mis positsioneerib 112-le helistaja, kuvab digikaardil  kõige kiiremini kohalejõudvad operatiivmeeskonnad ja kiireima sündmuskohale jõudmise teekonna.

Päästekorraldaja kutseõppes õpitakse menetlema hädaabinumbrile 112 saabuvaid kiirabi, pääste ja politsei hädaabikõnesid. Päästekorraldaja võtab hädaabiteateid vastu erinevates keeltes, mistõttu on õppekavas oluline roll keeleõppel, eriti eesti ja vene keelel, suhtlemiseoskuste arendamisel ja kultuuride tundmisel. "Püüame võimalikult palju lähtuda iga õppija konkreetsest vajadustest. Pakume mitmeid erinevaid keeleõppe võimalusi alates tandemõppest kuni koolitusteni gruppides. Vene emakeelega õppijatele oleme loonud väga head võimalused eesti keele oskuse täiendamiseks ja eesti emakeelega õppijatele vene keele oskuse lihvimiseks," toonitas Ülle Jõessar. Tulevased päästekorraldajad õpivad tundma erialaseid õigusakte, kriisireguleerimist, geoinfosüsteeme, abi- ja infotelefonide kasutamist ning muud tööks vajalikku.

Sisseastujatele tehakse vastuvõtukatsed, tausta- ja tervisekontroll. Tulenevalt töö iseloomust ei saa päästekorraldajana töötada kõnedefekti, telefonivestlust takistava mõlema kõrva kuulmishäire, psüühika- ja sõltuvushäiretega inimesed. Päästekorraldaja erialal ei ole oluline hea füüsiline vorm, mistõttu ei toimu sisseastujatele kehalisi katseid ning kandideerima on oodatud ka füüsilise erivajadusega inimesed. Majutus ühiselamus, toitlustamine ja vormiriietus on kutseõppuritele tasuta. Päästekorraldaja erialal õppijad saavad igakuist stipendiumi 260 eurot.

Jõessare sõnul on õpe päästekorraldaja erialal küll intensiivne, kuid pakub ka võimalusi põnevateks  ühistegevusteks. "Näiteks võttis õpperühm tänavu osa Eesti Vabariigi aastapäeva paraadist vabaduse väljakul ning juunis osaleti Väike-Maarjas päästekolledži harjutusväljakul akadeemia ühisõppusel "Sireen". Sisekaitseakadeemiast saab sõbrad ja kolleegid kogu eluks. Meie Tallinna õppekompleksis on koos õppurid kõigist kolledžitest. Koos teiste erialade kadettidega üliõpilaselus kaasa lüües luuakse koostöövõrgustik ja vajalikud kontaktid tulevaseks tööeluks."

"Häirekeskust ootavad ees uued väljakutsed nii uute tehnoloogiate kasutuselevõtul, kiire abi korraldamisel kui ka hädaolukordadeks valmisoleku parandamisel," ütles Häirekeskuse peadirektor Kätlin Alvela. "Uutel päästekorraldajatel on seega põnev ja vastutusrikas võimalus hädaabiteenuse uues arengujärgus anda ka oma tööga panus hädaabi kättesaadavuse ja siseturvalisuse parandamisse Eestis."

Laadimine...Laadimine...