Haldusreformi tulemusel on paranenud omavalitsuste teenuste osutamine

"Paljuski just vabanenud töökohtade arvelt on loodud uusi teenistuskohtasid, näiteks sotsiaalvaldkonna, halduse ja varade valdkonda. Sellega on omavalitsused suurendanud oma kompetentse kohalikele elanikele pakutavate teenuste osutamisel," kirjeldas riigihalduse minister Jaak Aab analüüsist nähtunud trende.

Pilt: Scanpix
Poliitika Eesti

Haldusreformi tulemusel on paranenud omavalitsuste teenuste osutamine

Toimetaja: Toomas Raag

"Paljuski just vabanenud töökohtade arvelt on loodud uusi teenistuskohtasid, näiteks sotsiaalvaldkonna, halduse ja varade valdkonda. Sellega on omavalitsused suurendanud oma kompetentse kohalikele elanikele pakutavate teenuste osutamisel," kirjeldas riigihalduse minister Jaak Aab analüüsist nähtunud trende.

"Oluliselt on arendatud ka kantselei valdkonna kompetentse. Näiteks IT, kommunikatsiooni, õiguse, personali ja üldise asjaajamise valdkonnas," tõi Aab välja haldusreformi positiivse mõju.

Kõige enam on oodatult vähenenud linnapeade ja vallavanemate, linna- ja vallasekretäride ning raamatupidajate ametikohtade arv.

"Kui ühinemise eelselt olid paljud omavalitsuste põhitegevuse valdkonnad alakaetud, siis praeguseks on selgelt näha spetsiifilisemate kompetentside väljaarendamise võimekus," ütles Aab.

Suurenenud on ametnike arv, kes saavad keskenduda ühele kindlale valdkonnale. "Seega on tänu ühinemistele saavutatud ametnikkonna kõrgem professionaalsus ja loodud sellega eeldused kvaliteetsematele ja kliendikesksematele teenustele," ütles Aab.

Haldusreformi läbiviimise järgselt vastutab rahandusministeerium ka haldusreformi tulemuste analüüsimise eest. Kuigi praegu, mil ühinenud omavalitsuste ametiasutused on töötanud ligi pooltteist aastat, on haldusreformi mõjude hindamiseks veel vara, saab siiski teha esmaseid ülevaateid ja järeldusi mõtestamaks toimunud muudatusi.  Seetõttu analüüsis rahandusministeerium käesoleva aasta kevadel, kuivõrd on 2017. aasta haldusreformi järgselt muutunud ühinenud kohalike omavalitsuste ametiasutuste koosseisud ja mida nendest muudatustest järeldada võib.

Rahandusministeeriumil on töös ka omavalitsuste avalike teenuste tasemete seire platvormi väljatöötamine ja andmete kogumine, võimaldamaks hinnata omavalitsuste teenustasemete hetkeseisu ja muutust ajas. Teenuste seire annab omavalitsustele ülevaate enda tegevustest ja sisendi edasiste arenduste planeerimiseks ning ministeeriumitele poliitikavaldkondade suunamiseks.

Haldusreformi käigus moodustati 51 uut kohaliku omavalitsuse üksust ehk umbes kaks kolmandikku praegusest omavalitsusest. Tervikuna on võrreldes ühinemise eelselt kehtinuga ühinenud kohalike omavalitsuste üksuste koosseisud vähenenud 335 teenistuskoha võrra, mis teeb vähenemise suuruseks üheksa protsenti. 

Laadimine...Laadimine...