Hall võsa muutub kullakarvaliseks

Euroopa Liidu CO2 kvootide hinnatõusu tõttu on elektritootmine põlevkivist muutunud konkurentsivõimetuks.

Pilt: Scanpix

Hall võsa muutub kullakarvaliseks

Euroopa Liidu CO2 kvootide hinnatõusu tõttu on elektritootmine põlevkivist muutunud konkurentsivõimetuks.

Vene elekter, mis meie turule tunginud, ei lähe saastekvoodimaksu alla. Ühe võimalusena uurib valitsus põlevkivi asendamist biomassiga nagu raiejäätmed, võsa jms. Selge, et keegi elektrita ei jää. Küsimus on selle hinnas. Tasub meenutada, et Saksamaa ehitas saastavaid kivisöejaamu ümber gaasijaamadeks, ainult et see gaas pärineb Venemaalt ja mingist energeetilisest sõltumatusest ei saa muidugi rääkida. Eestis on aga Auvere elektrijaam ehitatud võimalusega kasutada pooles osas biomassi. Põhiprobleem, kas meil jätkub piisavalt väheväärtuslikku puitu. Metsad on meil niigi äganud tugeva raiesurve all. Ja kuidas leida vääriline amet umbes tuhandele kaevandustöötajale, keda ei saa kassiiriks suunata, sest raske töö eest on neile makstud mitme tuhande euroseid palku? Igal juhul võib Eestis kohati metsaalustes-kraavipervedel laiutav hall võsa muutuda kullakarvaliseks. Eestist energiapuidu eksport tuleks aga päevapealt lõpetada – nõnda nagu kirjutas Postimehes ka Andrus Karnau.

Laadimine...Laadimine...