Harri Lumi ja Raimo Pullat saavad Tallinna vapimärgi

Tallinna Linnavolikogu tänasel istungil otsustati vapimärgi andmine endisele Tallinna linnapeale Harri Lumile ning ajaloolasele ja Tallinna Ülikooli emeriitprofessorile Raimo Pullatile

Pilt: Scanpix

Harri Lumi ja Raimo Pullat saavad Tallinna vapimärgi

Tallinna Linnavolikogu tänasel istungil otsustati vapimärgi andmine endisele Tallinna linnapeale Harri Lumile ning ajaloolasele ja Tallinna Ülikooli emeriitprofessorile Raimo Pullatile

Harri Lumi (sündinud 1933) on andnud olulise ja väärtusliku panuse Tallinna linna juhtimisse aastatel 1984–1990. Harri Lumi valiti 1979. aastal Tallinna Linna RSN Täitevkomitee esimehe asetäitjaks, veel samal aastal I asetäitjaks. 1984 aastal valiti Harri Lumi Tallinna Linna RSN Täitevkomitee esimeheks. Nimetatud ametikohal töötas ta kuni 1990. aasta jaanuarini. Harri Lumi tagas Tallinna linna tasakaalustatud ja stabiilse arengu. Ajavahemikku 1984 kuni 1990 jäävad sellised olulised märksõnad nagu linna ajaloolise heraldika taastamine, läbirääkimiste alustamine UNESCO-ga Tallinna vanalinna kandmiseks maailmapärandi nimekirja, olulised sammud koostöö laiendamisel välisriikidega ja sõpruslinnade liikumise edendamisel, linnaplaneerimise ja -ehituse hoogne areng, Tallinna Linna RSN Täitevkomitee ümbernimetamine Tallinna Linnavalitsuseks.

 

Raimo Pullat (sündinud 1935) on lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli ajaloolasena ning kaitsnud 1972. aastal ajaloodoktori kraadi Tallinnas ning 1998. aastal filosoofiadoktori kraadi (laudatur) Soomes. Suur osa Raimo Pullati teadustegevusest on seotud Tallinna ajaloo uurimisega. Raimo Pullati teadustööd käsitlevad eelkõige Tallinna, aga laiemalt ka Ida- ja Põhja-Euroopa ajalugu, sotsiaal-, kultuuri- ja linnaajalugu, ajaloolist demograafiat, keeleteaduse ja välispoliitika ajalugu. 1990. aastail pani Raimo Pullat aluse Eesti linnarahvastiku igapäevaelu ja materiaalse kultuuri ajaloo uurimisele ning on avaldanud seitsmeköitelise saksakeelse allikapublikatsiooni 18. sajandi Tallinna ja Pärnu varandusinventaridest. Teaduslike uuringute kõrval on Raimo Pullat olnud edukalt tegev pedagoogi, teadusjuhi ja kirjastajana. Kokku on Raimo Pullat avaldanud mitukümmend raamatut (neist 12 välismaal) ja arvukalt artikleid, paljud neist rahvusvaheliselt aktsepteeritud väljaannetes. Tema eestvedamisel ja toimetamisel on ilmunud 25 köidet linnaajaloolist aastaraamatut „Vana Tallinn“ (kokku ligi 7000 lehekülge). 2015. aastal kinkis Raimo Pullat selle aastaraamatu väljaandmise õiguse Tallinna linnaarhiivile. Raimo Pullat on pikka aega töötanud Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituudis, kus ta on lõpetanud aspirantuuri ja seejärel töötanud vanemteadurina, sektorijuhatajana, teadusdirektorina ja direktorina. Raimo Pullat andis teadusdirektori ja direktorina suure panuse Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudi väljaehitamisele. Tema organiseerimisvõimed ja energia võimaldasid koos oma meeskonnaga rajada kaasaegse teaduskeskuse. Raimo Pullati oskuslikul diplomaaditööl on suur osa selles, et 1990. aasta oktoobris jõudsid Saksamaalt tagasi Tallinna linnaarhiivi hindamatu teadusliku ja kultuuriajaloolise väärtusega arhivaalid (180 jooksvat meetrit), sh 1400 ürikut. Raimo Pullat on kahe ülikooli audoktor, pälvinud mitme riigi autasusid ning Tallinna aukodaniku tiitli. Raimo Pullat on Eesti riikliku kultuuripreemia laureaat ja talle on antud Eesti Rahvuskultuuri Fondi elutöö tänuauhind.

 

Tallinna põhimääruse § 12 alusel antakse Tallinna vapimärk füüsilistele isikutele linna erilise austusavaldusena. Vapimärk antakse autasustatavale kätte Tallinna päeval 15. mail.

 

Laadimine...Laadimine...