HEAD VALENTINIPÄEVA! 13% Eesti töötajatest on käinud kolleegiga kohtingul

"Uuringud on näidanud, et üha rohkem Eesti töötajaid on tööjõupuuduse tõttu sunnitud tegema ületunde ja veetma seeläbi kontoris märkimisväärselt rohkem aega," CVKeskus.ee Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt. "Mida rohkem veedavad töötajad aega oma kolleegidega, seda suurem on ka tõenäosus romantiliste suhete tekkeks."

Pilt: Scanpix

HEAD VALENTINIPÄEVA! 13% Eesti töötajatest on käinud kolleegiga kohtingul

"Uuringud on näidanud, et üha rohkem Eesti töötajaid on tööjõupuuduse tõttu sunnitud tegema ületunde ja veetma seeläbi kontoris märkimisväärselt rohkem aega," CVKeskus.ee Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt. "Mida rohkem veedavad töötajad aega oma kolleegidega, seda suurem on ka tõenäosus romantiliste suhete tekkeks."

CVKeskus.ee küsitles sõbrakuul enam kui 2100 töötajat, et teada saada, kui palju romantikat leidub Eesti ettevõtetes. Pea iga teine vastaja (48%) tunnistas, et on kontoris romantikat märganud või isegi kogenud. Romantiline kogemus kolleegiga on olemas aga igal viiendal töötajal – lausa 13% on kolleegiga kohtamas käinud. Lisaks tõid 6% vastajatest välja, et kuigi nad ei ole kohtingul käinud, on nad kontoriromantikat siiski kogenud.

"Kontoriromansside arv on võrdluses möödunud aastaga pisut kasvanud – kui 2017. aastal oli kontoriromantikat ise kogenud 17% vastanutest, siis tänavu oli neid 19%," ütles Eesti suurima tööportaali CVKeskus.ee Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt. "Uuringud on näidanud, et üha rohkem Eesti töötajaid on tööjõupuuduse tõttu sunnitud tegema ületunde ja veetma seeläbi kontoris märkimisväärselt rohkem aega. Mida rohkem veedavad töötajad aega oma kolleegidega, seda suurem on ka tõenäosus romantiliste suhete tekkeks."

Lisaks võib värske küsitluse tulemuste põhjal väita, et Eesti naised saavad meestega võrreldes kolleegidelt pea kolm korda rohkem kutseid kohtingule. Enim soovitakse kohtingule viia turismi ja hotellinduse ning turundusvaldkonna töötajaid, kõige vähem kutsutakse välja aga infotehnoloogiasektori töötajaid.

Valdkondade lõikes on kontoriromantikat enim märgata turismis ja hotellinduses (30%), juhtide seas (29%), avalikus sektoris (24%), transpordi ja logistika (24) ning assisteerimise (21%) valdkondades.

 

LISAMATERJALID:

5 nõuannet, kuidas kontoriromantikaga toime tulla

Kas oled kogenud või märganud kontoriromantikat?

 

Olen kolleegi(de)ga kohtingul käinud

13%

Kohtingul ei ole käinud, kuid olen kontoriromantikat kogenud

6%

Kolleeg on mind kohtingule kutsunud

4%

Kogenud ei ole, kuid olen romantikat kontoris märganud

25%

Ei ole kunagi kontoriromantikat kogenud ega märganud

52%

 

Olen kontoriromantikat kogenud või käinud kolleegiga kohtingul

 

Turism / Hotellindus

30%

Juhtimine

29%

Riigi- ja avalik haldus

24%

Transport / Logistika

24%

Assisteerimine / Administreerimine

21%

Toitlustus

20%

Tööstus / Tootmine

20%

Infotehnoloogia

18%

Klienditeenindus

17%

Haridus / Teadus

16%

Ehitus / Kinnisvara

15%

Müük

15%

Turundus / Reklaam / PR

13%

Finants

12%

Mehaanika / Tehnika

12%

 

Kolleeg on mind kohtingule kutsunud

 

Turism / Hotellindus

10%

Turundus / Reklaam / PR

10%

Juhtimine

8%

Müük

7%

Klienditeenindus

5%

Toitlustus

5%

Assisteerimine / Administreerimine

4%

Mehaanika / Tehnika

3%

Riigi- ja avalik haldus

3%

Finants

2%

Transport / Logistika

2%

Ehitus / Kinnisvara

1%

Tööstus / Tootmine

1%

Haridus / Teadus

0%

Infotehnoloogia

0%

Allikas: CVKeskus.ee

2018. aasta veebruarikuus korraldatud küsitlusele vastas 2142 töötajat erinevatest valdkondadest. 56% töötajatest töötasid Tallinnas või Harjumaal ja 16% Tartus või Tartumaal.

Laadimine...Laadimine...