Herkel: paarkonnaseadus ei lõhesta ühiskonda nagu kooseluseadus

Vabaerakond ja Keskerakond leiavad, et kooseluseaduse asemel vajab Eesti hoopis paarkonnaseaduse eelnõu. "Eelnõu siht on ühiskond uuesti kokku tuua ja anda samasoolistele paaridele nende põhjendatud soovide ja õigustatud vajaduste teostamiseks õiguslikud võimalused," ütles eelnõu üle andnud Vabaerakonna fraktsiooni liige Jüri Adams.

Pilt: Scanpix

Herkel: paarkonnaseadus ei lõhesta ühiskonda nagu kooseluseadus

Vabaerakond ja Keskerakond leiavad, et kooseluseaduse asemel vajab Eesti hoopis paarkonnaseaduse eelnõu. "Eelnõu siht on ühiskond uuesti kokku tuua ja anda samasoolistele paaridele nende põhjendatud soovide ja õigustatud vajaduste teostamiseks õiguslikud võimalused," ütles eelnõu üle andnud Vabaerakonna fraktsiooni liige Jüri Adams.

Eelnõu algatajad Jüri Adams, Ain Lutsepp, Marika Tuus-Laul, Külliki Kübarsepp, Kersti Sarapuu, Artur Talvik, Andres Herkel, Andres Ammas, Peeter Ernits ja Krista Aru leiavad, et riigikogu eelmine koosseis on tegutsenud vastutustundetult ja leiutanud kooseluseaduse sildi all nn poolabielu vormi, mille kaudu üritati korraga lahendada nii erisooliste kui ka samasooliste paaride probleeme.

"Seda kõike tehti ebaõnnestunult, jättes lahtised otsad riigikogu järgmisele koosseisule. Ebaõnnestunud on rakendusaktide eelnõu. See sisuliselt võrdsustab "registreeritud kooselu" abieluga ning lihtsuse ja selguse asemel toob sisse hulga kõrvalisi teemasid," seisab eelnõu seletuskirjas.

Kooseluseaduse riigikogus menetletavad rakendusaktid on halvasti koostatud ja neil pole eeldusi saada läbiminekuks vajalikke poolthääli, teatas Vabaerakonna fraktsioon. "Meie arvates on see paarkonna seaduse eelnõus olemas: samasoolised paarid saavad sõlmida notariaalse lepingu oma paarisuhte kohta, samuti saab reguleerida nende paaride varasuhteid, ülalpidamise kohustust ning pärimisega seotud küsimusi," põhjendas erakonna esimees Andres Herkel. "Eelnõu avab tee, et saaksime käsitletavate teemadega tõsisemalt ja mõistlikumalt ning ilma ühiskonda lõhestamata edasi minna."

Adamsi koostatud eelnõu kitsam siht on anda samasoolistele paaridele nende põhjendatud soovide ja õigustatud vajaduste teostamiseks vajalikud õiguslikud võimalused. Paarkonna lepingu saavad omavahel sõlmida kaks samasoolist inimest, kes ei ole kumbki abielus või kes ei ole mõne teise sarnase lepingu osalised. Lepingu jõustumisest alates peab lepingu poolte suhtes hakkama kehtima uus varasuhte kokkulepe, mille põhivariandid on samad, mis on Eestis sätestatud abielu sõlmijate jaoks.

Eesti keeles ei ole välja kujunenud samasooliste isikute paari tähistavat sõna või väljendit, mida võiks kasutada õigustekstis sobiva terminina, tõlkelaen "tsiviilpartnerlus" on aga kohmakas. Uus eelnõu paneb ette kasutada uut, ühetähenduslikku ja selgelt eristuvat sõna "paarkond".

Laadimine...Laadimine...