Herne tänav suletakse teetöödeks

Lisaks uuenenud asfaldile rajatakse liikluse rahustamiseks tõstetud ristmik ja kahe hoone ette tõstetud künnised. Vaegnägijatele pannakse ülekäigu kohtadele reljeefsed ehk braikivid. 

Pilt: Scanpix

Herne tänav suletakse teetöödeks

Toimetaja: Juuli Nemvalts

Lisaks uuenenud asfaldile rajatakse liikluse rahustamiseks tõstetud ristmik ja kahe hoone ette tõstetud künnised. Vaegnägijatele pannakse ülekäigu kohtadele reljeefsed ehk braikivid. 

Juurdepääsu tagamiseks Magasini tänav 1-14 hoonetele muudetakse sel ajal Magasini tänava Herne tänava ja Ravi tänava vaheline lõik kahesuunaliseks. Magasini tänav 20 ja suuremate numbritega hoonetele juurdepääsu tagamiseks tähistatakse ümbersõit Õpetajate, Oa ja Puhke tänava kaudu.

Sel ajal tehakse Herne tänava sõidutee ja kergliiklusteede pealmise asfaltbetoonkatte asfalteerimistöid. Seoses sellega on tänavalõik, sealhulgas Herne ja Magasini tänava ristmik tavaliiklusele suletud. Kohalikele elanikele tagatakse juurdepääs.

Liikluse rahustamiseks rajatakse Magasini ja Herne tänaval tõstetud ristmik ning Herne tänav 26 ja Herne tänav 30 esisele künnised.

Vaenägijate liikumise hõlbustamiseks paigaldatakse ülekäiguradadele reljeefsed ehk braikivid ja tänavatele rajatakse LED-tehnoloogial põhinev tänavavalgustus.

Rekonstrueerimistööde eesmärgiks on jalakäijatele ja jalgratturitele paremate ning ohutumate liikumisvõimaluste loomine, olemasolevate sõiduteede rekonstrueerimine, liiklus- ja parkimiskorralduse korrastamine, sademevee äravoolu lahendamine ning haljastuse korrastamine. Lisaks tee-ehituslikele töödele uuendatakse Herne tänava rekonstrueeritavas lõigus AS Tallinna Vesi finantseerimisel vee- ja kanalisatsioonitorustik.

Lõigus Magasini ja Herne tänav 28 rajatakse kahesuunaline asfaltkattega sõidutee, laiusega viis meetrit ja  mõlemale poole teed 1,25 meetri laiused jalgrattarajad.

Lõigus Herne tänav 28–Herne tänav 30 rajatakse ühesuunaline asfaltkattega sõidutee, laiusega kolm meetrit ja lõigus Magasini tänav-  Tiigiveski pargitee rajatakse paarisnumbritega majade poolsele küljele kahe meetri laiune kivisillutisega jalgtee.

Ehitustööd lõpetatakse 15. maiks.

Laadimine...Laadimine...