Homsest hakkab Riigi Tugiteenuste Keskus rakendama 2 miljardit eurot Euroopa struktuurivahendeid

"Senine kogemus näitab, et tugitegevuste kesksele haldamisele üleminek loob võimalused vähendada aja- ja tööhulka nii taotlejatele kui menetlejatele ning säästa kuludes," märkis riigihalduse minister Jaak Aab. 

Pilt: Albert Truuväärt
Eesti

Homsest hakkab Riigi Tugiteenuste Keskus rakendama 2 miljardit eurot Euroopa struktuurivahendeid

Toimetaja: Sandra Lepik

"Senine kogemus näitab, et tugitegevuste kesksele haldamisele üleminek loob võimalused vähendada aja- ja tööhulka nii taotlejatele kui menetlejatele ning säästa kuludes," märkis riigihalduse minister Jaak Aab. 

Homsest hakkab kehtima muudatus, mis on osa riigireformi elluviimise kavast: SA Archimedese ja SA Innove rakendusüksuse funktsioonid tuuakse üle Riigi Tugiteenuste Keskusesse (RTK). See tähendab, et RTK rakendab edaspidi 1 miljardi asemel u 2 miljardit eurot Euroopa struktuurivahendeid. Kokku saab Eesti perioodil 2014-2020 Euroopa Liidult struktuuri- ja investeerimistoetuseid 4,4 miljardit eurot.

Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis 2019-2023 on kavas ühtse toetuste rakendusteenuse kasutuselevõtt ning valdkonna konsolideerimine võtab arvesse ka järgmise perioodi, 2021-2027 tehnilise abi eelarve vähenemist.

"Hariduse valdkonna eurorahade korralduse viimine ühtsele süsteemile on osa riigireformi tegevustest ning taotlejatele tekib üks kontaktasutus ja teenuse pakkuja – Riigi Tugiteenuste Keskus," ütles Aab. "Senine kogemus näitab, et tugitegevuste kesksele haldamisele üleminek loob võimalused vähendada aja- ja tööhulka nii taotlejatele kui menetlejatele ning säästa kuludes. Mida rohkem viime tugitegevusi kesksele haldamisele, seda parem."

Riigi Tugiteenuste Keskus alustas tugiteenuseid konsolideeriva asutusena 1. jaanuaril 2020 oma kaheksandat tegevusaastat võimaldades sellega oma klientidel keskenduda nende põhitegevusele. 

"Läbi aastate on meie eesmärgiks olnud osutada kõrgel tasemel teenuseid, võtmetegevusteks hea teenuse pakkumisel oleme pidanud nii töötajate erialaste teadmiste arendamist kui kaasaegsete infotehnoloogiliste lahenduste kasutuselevõttu. Lähtume riigireformi eesmärkidest keskendudes tugiteenuste kvaliteedi tõstmise kõrval avaliku sektori kulude vähendamisele ja efektiivsuse tõstmisele," ütles RTK peadirektor Tarmo Leppoja.

Toetuste valdkonna konsolideerimine algas 1. septembril 2018 korraldusasutuse, sertifitseeriva asutuse ja nelja rakendusasutuse meetmete liikumisega RTKsse. Sihtasutuste rakendusüksuste funktsioonide liitmisega Riigi Tugiteenuste Keskusesse liituvad asutusega 36 Innove ja 24 Archimedese töötajat. 

"Parima kliendikogemuse pakkumise nimel viib meie asutus ellu riigireformi seda osa, mis puudutab toetuste korraldamist ja rakendamist - et toetuse saajate jaoks oleks üks selge süsteem, üks toetuste aken. Mul on hea meel, et Riigi Tugiteenuste Keskus on saanud juurde hulga kompetentsi, meiega on liitunud kolm uut valdkonda: elukestev õpe, haridus ja teadus ning tööelu. Vähenev tehnilise abi eelarve paneb meid otsima nutikaid uusi lahendusi, kuidas toetuste andmist uuel perioodil korraldada, konsolideerimine ühtsesse süsteemi on samm õiges suunas," ütles RTK peadirektori asetäitja Martin Karro.

Laadimine...Laadimine...