Hoolduspere vanemate toetus kahekordistub

Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimehe Tõnis Mölderi sõnul võimaldab seadusemuudatus toetada abivajajate peresid ja lapsi senisest suuremal määral. 

Pilt: Mats Õun

Hoolduspere vanemate toetus kahekordistub (1)

Toimetaja: Toomas Raag

Riigikogu võttis tänasel istungi vastu seaduseelnõu, mille tulemusel hakatakse hoolduspere vanematele suuremat toetust maksma. Lisaks luuakse võimalus maksta harvikhaigustega lastele puudega lapse sotsiaaltoetust.

Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimehe Tõnis Mölderi sõnul võimaldab seadusemuudatus toetada abivajajate peresid ja lapsi senisest suuremal määral. "Muudatusega kaotatakse seni kehtinud ebaõiglus ning seaduse jõustumise saaks hoolduspere vanem ühe lapse kohta praegusest kaks korda suurema toetuse kalendrikuus," ütles Mölder.

Edaspidi muutub minimaalne summa, millega kohalik omavalitsus on kohustatud toetama hooldusperet ühe lapse hooldamisel. Võrreldes varasemaga suureneb hooldusperede minimaalne toetamine kaks korda ehk hooldusperele makstava toetuse või tasu miinimum on edaspidi pool töötasu alammäärast lapse kohta.  

Jätkuvalt on tegemist toetuse miinimumi kehtestamisega ning iga kohalik omavalitsus saab otsustada hooldusperede toetamise ka suuremas summas, arvestades pere täiendavaid vajadusi lapse perre tuleku järgselt. Samuti on võimalik hoolduspere vanemat jätkuvalt toetada kas toetuse või tasu maksmisega. Täiendavalt kaetakse ka edaspidi hooldusperele hooldusel oleva lapse isiklikud kulud vastavalt vajadusele, kuid vähemalt seaduses sätestatud miinimumi ulatuses, keskmiselt 240 eurot ühes kuus. Seadusemuudatus jõustub 2020. aasta 1. juulil.

"Lisaks võimaldatakse Töötukassal inimeste vastuvõtule kutsumise asemel nõustada neid telefoni (sh Skype) teel või e-töötukassa kaudu. See hädavajalik meede eriolukorra ajal,"ütles Mölder.

Mölderi sõnul astutakse suur samm edasi ka harvikhaigustega laste abistamise suunas. "Lapsed, kes põevad harva esinevaid geenimutatsioonist tulenevaid haigusi hakatakse maksma toetust ka juhul, kui neile ei ole välja kujunenud puuet. Lisaks antakse Sotsiaalkindlustusametile võimalus teatud puude liikide puhul määrata inimesele puue pikemaks perioodiks kui viis aastat," ütles Mölder, lisades, et see säästab nii inimesi kui ka riiki ülemäärastest hindamistest.

"Seaduse jõustumise järel leevendatakse ka erivajadustega lapsevanemate olukorda, kellel pole eriolukorra tõttu võimalik oma lapsi üksi jätta ja on sunnitud loobuma tööl käimisest. Riik ulatab neile selles keerulises seisus abikäe ja pakub eriolukorra ajal suuremat tuge," ütles Mölder.

1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...