Ilona Säälik: e-õppe olulisus saab lõpuks selgeks

Eestis jätkub ka sel nädalal koolitundide andmine e-kanalite kaudu. SA Innove uuris Eesti õpetajatelt, mida on tekkinud olukorrast õppida ja kuidas see õpetajate ning õpilaste käitumist mõjutada võib.

Haridus

Ilona Säälik: e-õppe olulisus saab lõpuks selgeks

Toimetaja: Sandra Lepik

Eestis jätkub ka sel nädalal koolitundide andmine e-kanalite kaudu. SA Innove uuris Eesti õpetajatelt, mida on tekkinud olukorrast õppida ja kuidas see õpetajate ning õpilaste käitumist mõjutada võib.

"Olen olnud e-õppe entusiast juba üle kümne aasta. Olen töötanud haridustehnoloogina ja olnud e-õppe keskkonna Moodle koolitaja, teinud e-õppe koolitusi õpetajatele," tutvustas Tallinna teeninduskooli üldainete juhtivõpetaja ja soome keele õpetaja Ilona Säälik. 
 
"Alati on olnud neid õpetajaid, keda olen pidanud koolitustele meelitama ja veenma, et digioskused on tänapäeval eluks vajalikud," tõdes Säälik, et digioskuseid on vaja kõikidel õpetajatel. "Koolijuhid ja õppetöö eest vastutavad juhid on olnud küll näiliselt e-õppe poolt, aga tegelikke praktikaid ja võimalusi selle rakendamiseks pole loodud. Kõik on olnud justkui õpetaja harrastus või hobi. Nüüd oleme hädas õppijate väheste e-õpioskustega ja õpetajate suutmatusega."
 
"Praegu ruulivad need õpetajad, kes on teinud eeltööd, ennast koolitanud, kellel on olemas e-õppematerjalid ja lemmikdigikeskkonnad," märkis Säälik, et teised õpetajad kahjuks on segaduses, tööga ülekoormatud ja stressis. "Tuleb mõelda, kuidas õpetajat paremini toetada. Õpetaja on oma töös küllaltki autonoomne, talle on antud vabadus valida meetodeid ja viise. Aga kui on olemas algteadmised mingist teemast, siis ei pruugi olla oskust valida," lisas Säälik, et peame aitama seadma piire ja olema üksteisele toeks.
 
"Ma kindlasti ei arva, et kogu õppimine on efektiivne e-õppes, aga meie ülesanne õpetajatena on oma õppijatele digioskusi õpetada, et saada hakkama muutuvas maailmas," kinnitas Säälik.
 
"Siiski olen ma väga rõõmus, et see sundarengu aeg on meile antud. Nädalaga oleme teinud rohkem kui mitme aastaga," kinnitas ta. "Minu isiklik suur soov on, et me ei jääks siia pidama ja et see vajadus, mis meid praegu tagant sunnib, ei katkeks ka tavaolukorras ja et me kergendusega ei langeks eriolukorra lõppedes taas mugavustsooni. Eesti õpetaja saab hakkama ja kohaneb õnneks kiiresti."
Laadimine...Laadimine...